ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1147 Act III – 't Scheldt

1147 Act III

OVER DE VVB

De VVB Is een vereniging die al jarenlang poogt mensen te overtuigen om lid te worden (en daarvoor een geringe financiële bijdrage te leveren) om het Vlaamse gedachtengoed in ere te houden.Ene Karl Drabbe schreef een opstelletje bijeen op het digitale overblijfsel van het ooit veel gelezen Doorbraak. In dit voorspelbaar schrijfsel vervoegt hij het rijtje zelfverklaarde intellectuelen dat denkt te moeten poneren dat de Vlaamse Beweging morsdood is. Daarbij kijkend naar ledenaantallen en de invloed van die Beweging op de politiek.Wie Drabbe is kan maar weinig boeien, wat er met Doorbraak gebeurd is boeit daarentegen des te meer.Het voormalige ledenblad van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) heeft er namelijk een tragische zwanenzang opzitten. Enkele jaren geleden wilde Doorbraak een meer onafhankelijke koers kunnen varen. De VVB gaf hiervoor toestemming, maar bleef niettemin de nodige fondsen aanleveren om het blaadje financieel op de gezonde weg te houden. Deze fondsen waren broodnodig voor Doorbraak, want de Heren Intellectuelen schreven niet gratis. En zelfs niet een beetje gratis, neen, de met dure woorden doorspekte epistels van de gastschrijvers kostten meer dan dat ze waard waren.De VVB zag het met lede ogen aan. Niet enkel evolueerde Doorbraak naar een blaadje gevuld met allerhande (provocerende) meningen, de ene al filosofischer dan de andere, maar het gleed daarenboven tot grote ergernis van velen af naar een onbetaalbaar en vooral oncontroleerbaar vehikel van de VVB. Het onverwachte gebeurde, de VVB knipte de financiële navelstreng door en Doorbraak moest op haar eentje verder.Geen centen, maar toch duurbetaalde schrijvers? Dat is om problemen vragen natuurlijk. Maar niet getreurd, onder het mom van mee te surfen op de golf van de digitale vooruitgang besloot Doorbraak enkel nog op het wereldwijde net te verschijnen. Gedaan met de gedrukte versie van Doorbraak.Niet enkel hadden de Heren Intellectuelen de link naar de VVB volledig vernietigd, ook het papieren blad zelf is sinds een half jaar verleden tijd. Wellicht uit frustratie omwille van deze gang van zaken doopte de heer Krabbe zijn dure ganzenveer in de inktpot en schreef het eerder vermelde opstel.En wie krijgt er in dat schrijfsel van de zweep? Uiteraard de VVB, volgens de Heren Intellectuelen waarschijnlijk de oorzaak van hun eigen falen. ‘De Vlaamse Volksbeweging van 2014 is een schim van die van 1994’, zo schrijft de man. Het is een gedurfde stelling, wanneer je zelf als Doorbraak in het niets vervalt bij de schim die de VVB nog zou zijn.Bart De Valck, voorzitter van de VVB-schim, dient Drabbe dan ook terecht van antwoord: ‘De VVB telt vandaag dubbel zoveel leden, waarvan er in het laatste jaar 800 nieuwe bijkwamen’.Bart De Valck: “De VVB is sinds kort de motor achter een Europees samenwerkingsverband waarmee meermaals de aandacht van de media werd gehaald. Denk maar aan de betoging van 30 maart. Strategieën uit het buitenland worden langs die weg bestudeerd en dit leidt tot resultaten. Weldra wordt dan ook een nieuwe campagne bekendgemaakt. Uiteraard is het zoeken naar nieuwe actiemethodes om wervende en mobiliserende campagnes te voeren. Dat weet iedereen, maar sinds kort is er onmiskenbaar een nieuwe dynamiek aanwezig in de VVB. De webstek werd vernieuwd, de VVB groeit pijlsnel op vlak van leden en de verjonging is volop aan de gang. Was de VVB zoveel beter in 1994, toen Karl Drabbe zelf bestuurslid was van de VVB? Een goed zelfbeeld is belangrijk’.Ook over de invloed van de Vlaamse Beweging denkt Drabbe een wig te kunnen drijven tussen alle mogelijke Bewegers die er bestaan. De IJzerwake neigt volgens hem teveel naar een “verleden dat we best vergeten” en wordt samen met Voorpost voorgegaan door het begrip ‘rechts’. Zijn bedoelingen zijn hiermee wel duidelijk. Volgens de hersenkronkels van dit soort semi-filosofen is rechts de schuld van alle mislukkingen in de Vlaamse Beweging. Nochtans groeien de IJzerwake en het Zangfeest jaarlijks aan, kent Voorpost een gestage groei door haar hernieuwde dynamiek en hoe het de VVB voor de wind gaat, lazen we hierboven uit de woorden van voorzitter De Valck.Is de Vlaamse Beweging het sterke merk dat we zelf zouden willen zijn? Uiteraard niet en inderdaad, de invloed op de politiek is in de perceptie gering (we kennen het aandeel van de media in die geringe perceptie maar al te goed), maar aan ruziestokers en pessimisten als een Drabbe hebben we zéker geen boodschap.De kern van de Vlaamse Beweging is en blijft springlevend en dat Drabbe zijn onsamenhangend en intellectueel boekje is teloorgegaan aan een slecht financieel en eigengereid beleid, daar kunnen wij weinig aan verhelpen. Daarvoor hebben ze spiegels uitgevonden, waar de medewerkers van Doorbraak beter eens in zouden kijken.Bert Deckershoofdredacteur van Rechts Actueel.***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *