ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1146 Act I a – 't Scheldt

1146 Act I a

…  gewoon doen waar hij altijd goed in is geweest, gewoon aflezen van de autocue , enkel de tekst is nu … ‘de lonen van de werkende mensen zijn te hoog, werklozen zijn profiteurs die niet willen werken’.Een journalist die de actualiteit altijd heeft gevolgd en daar wil VERANDERING in brengen: is dat geen tegenspraak? Het is ‘des mensen’ maar dat was het kannibalisme ooit ook.Becaus is een ijdel man. Hij heeft zijn nationalisme goed weten te verbergen als nieuwslezer, maar zijn stap naar de politiek is geen toeval, evenmin als zijn keuze.Wie goed had opgelet had ook kunnen vaststellen dat Bart de Wever onnoemelijk veel meer zendtijd kreeg en krijgt dan welke andere politicus.Een scheet van hem was genoeg om hem in de intro, het eerste thema en de ‘te onthouden’ samenvatting van het nieuws van de dag te weerhouden, telkens mét zijn beeld.Die inhoud van dat VRT Journaal wordt bepaald door de redactie waarin Jan Becaus uiteraard een gerespecteerde vinger in de pap had. Voor zoveel vriendendienst is Jan nu beloond. Het zou van weinig mensenkennis getuigen moesten we aannemen dat binnen de VRT geen ‘theoretische scenario’s en toekomstperspectieven’ worden besproken.Wat echter tegen de borst stuit is dat mensen in zulke posities misbruik maken van hun bekendheid om een tweede, vetbetaalde carrière te beginnen onder het voorwendsel dat ze de wereld willen verbeteren, een wereld die nochtans erg goed voor ze is geweest in hun eerste carrière. Dat ie hiermee de plaats inneemt van iemand anders, bijvoorbeeld iemand die als partijmilitant zijn sporen wèl heeft verdiend en nu had kunnen beloond worden door die partij zal Jan, de spreekwoordelijke, worst wezen. Jan is, net als Siegfried, een deserteur, een verrader voor zijn beroepsgroep en voor die mensen die afhankelijk waren van hùn bodylanguage en intonaties om zich een mening te kunnen vormen tijdens de luttele uren dat ze niet op kantoor of erger, in een fabriek moesten werken. Wie gelooft die journalisten van vandaag immers nog als ze morgen zó in een partij zitten. Alles wat ze vooraf zeiden en voorstelden wordt hierdoor op slag ongeloofwaardig.Jan Becaus beweert dat hij altijd voor harmonie in de samenleving is geweest. Dat is ongeloofwaardig om twee redenen;Ten eerste word je dan geen senator voor een zure partij die de afbraak van alles waarvoor mensen erg hard hebben gewerkt en gestreden, wil afbreken,Ten tweede, wie voor een harmonieuze maatschappij is, die had al lang, al héél lang geleden op het idee kunnen komen om de programma’s van Vrt en Rtbf wederzijds te ondertitelen via Teletekst. De Belgen hadden in één klap dubbel zoveel interessante TV-zenders gehad en Walen en Vlamingen hadden elkaar beter leren kennen en waarderen. Maar een partij als N-VA moet het niet hebben van harmonie en rust, zij bestaat bij de gratie van confrontatie en ronduit klinkklare leugens en veralgemeningen.De N-VA heeft iedereen rond zich kunnen verzamelen die bang is om ooit, terug, in loondienst te moeten werken, onder het gezag van een ander. Die angst had Hitler in zijn ‘Mein Kampf’ al onderkend en er handig op ingespeeld. Hitler verafschuwde de Joden maar dat is nu niet zo. De middenstand van vandaag is vooral allergisch voor mensen die fysieke arbeid verrichten, die daardoor wel eens werkonbekwaam worden, die versleten zijn op hun 55ste, die zelfs het risico lopen om ontslagen te worden omdat winst altijd boven mensen gaat en die dan, in hun optiek, thuis in een hangmat gaan liggen. Dát zijn de ‘Joden’ van vandaag. De Joden van toen zijn nu de beste vrienden van Bart en Jan. Ze maken deel uit van dezelfde diamantclub. Wel, Jan nog niet maar het ziet er gunstig uit voor hem. Hiervoor heeft die sympathieke nieuwslezer gekozen, de man die er zoveel belang aan hechtte om Barack Obama zijn naam correct uit te spreken. Die Jan Becaus bedoelen we. Een Januskop die bij gebrek aan 3D tv te laat ontmaskerd werd.Zelf (Jean Dexters) noem ik dit: verraad aan 80 % van de mensen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *