1145 Act I bis – 't Scheldt

1145 Act I bis

Nadat zowat elke krant wereldwijd het verhaal van de 800 lijkjes in een Ierse beerput gepubliceerd heeft, trekt de auteur haar woorden in, om ze twee dagen later weer aan te dikken… Inderdaad. Wat verklaart Catherine Corless in The Irish Time? ‘I never said to anyone that 800 bodies were dumped in a septic tank. That did not come from me at any point. They are not my words’. Euh … van wie komen deze woorden dan? Sherlock Holmes? Detective Van Zwam? Kuifje? Dutroux? Getuige X1? Leest u even mee, en kijk zeker naar het ‘filmpje’ http://www.irishtimes.com/news/social-affairs/tuam-mother-and-baby-home-the-trouble-with-the-septic-tank-story-1.1823393Is deze dame – die overigens helemaal geen historicus, doch een bejaarde huisvrouw is; ze geeft het interview dan ook … achter haar keukentafel – bevreesd dat ze af zal gaan als een gieter, wanneer na het openen van de septische tank misschien zal blijken dat er daar geen knookske te vinden is?‘Corless admits that it now seems impossible to her that more than 200 bodies could have been put in a working sewage tank’, klinkt het nu wat bangelijk. Deze 200 zijn het aantal overleden baby’s in de periode dat de sceptische put gebruikt zou kunnen geweest zijn om lichamen te ‘dumpen’. Waarbij men ervan moet uitgaan dat die baby’s toen in de tank gedumpt werden, en niet begraven werden in graven die inmiddels al lang geruimd werden.

Zoals ook bij ons gebeurt…. Haar stelling wordt  voorlopig enkel bewezen door één ooggetuige, die nu ook al terugkrabbelt. De in 1975 twaalfjarige die er toen in slaagde een betonnen deksel van 120 cm op 60 te openen heeft het nu over ‘a maximum of 20 skeletons’ die hij als kind gezien zou hebben. Deksels!Overigens, als volgens Carlton slechts 200 kunnen liggen in die tank, wat gebeurde er met de overige 600 waarvan volgens haar ook geen graf terug te vinden is? Zijn die in een andere septische put gegooid? Die zou ze dan toch moeten terugvinden…De pret blijft echter duren … twee dagen na deze wending bedenkt Corless iets anders! Er liggen allicht ook negen volwassenen in die put! Immers, ook zij stierven in de periode 1929-1961 in het opvanghuis, en madame Corless heeft er geen graf van teruggevonden. Ziehier dit verse bericht :http://newstalk.ie/Bodies-of-9-women-may-also-be-in-Tuam-mass-graveKunt U nog volgen?Voor alle duidelijkheid; in het vooroorlogse armoedige, landelijke Ierland bedroeg de sterfte van kinderen tijdens het eerste levensjaar niet minder dan 7 %. Dat in een overbevolkt opvangcentrum (meer dan 100 kinderen) waar besmettelijke ziekten zoals mazelen sneller toeslaan dan in doorsnee gezinnen het sterftecijfer nog hoger lag lijkt inderdaad helaas logisch.Niemand trekt de bijna 800 overlijdens in twijfel. Evenmin de slechte levensomstandigheden die achtergelaten / niet gewenste / verstoten kinderen ondergingen in overbevolkte, slecht georganiseerde, armoedige, en allicht te weinig gecontroleerde opvangtehuizen. Het gigantische gebrek aan nuchter, kritisch benaderen door journalisten wereldwijd van dergelijke sensationele berichten is echter betreurenswaardig.
Dergelijke onderzoeken moeten gebeuren door professionals, op een ernstige, grondige, wetenschappelijke en neutrale manier. Open die put nu eens ….***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *