ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1135 Hfd – 't Scheldt

1135 Hfd

Ich habe einen großen Fehler gemacht, dat zei Bayern München-voorzitter Uli Hoeneß. ( ß mag ook als ss geschreven worden ) Toch kreeg hij drie jaar en zes maanden voor zijn fiscale fout.

Voor zoiets zit hier helemaal niemand in de gevangenis. Er wordt veel gepraat over schikkingen met de procureur, maar ook dat zijn er maar een handvol. Meer dan 99 procent van de bekeuringen komen van de controleur of de ontvanger.
Laten we dat FAS-boetes noemen, fiscaal-administratieve sancties. Tienduizenden die een aangifte ‘vergeten‘, mogen een ‘biljet‘ van 50 tot
1 250 euro verwachten. De serieuze FAS-boete is evenwel een verhoging van de ontdoken belasting met 10 tot 200 procent.
Die dubbele honderd procent is niet nieuw. In het antieke Rome moest de dief het gestolen goed teruggeven (reivindicatio) en daarbovenop nog eens het dubbele (actio furti). Die Romeinen waren niet mals. Een rover mocht op heterdaad doodgeslagen worden, de gewone bedrieger werd voor de praetor gebracht. Die kon beslissen dat wie een paard ontvreemd had, er drie moest ‘teruggeven‘.Onze fiscus redeneert niet anders. Wie duizend euro probeerde achter te houden, wordt verzocht er drieduizend terug te geven. Bij ontduiking van enige omvang kan dat een erg pijnlijke afrekening worden.Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat deze straf eerlijk en proportioneel moet zijn. Wij hakken geen handen af en bedriegers worden niet meer van de rotsen gegooid, maar een FAS-boete mag nog wel pijn doen.Van Brugge tot Luik is er veel onbegrip en onvrede over ongelijke behandeling. De koninkijke besluiten geven onvoldoende nuance. Aan de hand van de dagelijkse praktijk en de rechterlijke uitspraken probeerden wij de volgende ‘proportionele’ schaal op te stellen.
200 %. Verzwarende omstandigheden. Agressieve fiscale oplichting. Bedrieglijke organisatie. Herhaalde valsheid. Recidive. In ruimte en tijd wijdverspreide fraude. Groothandel zonder factuur met zwarte kleinhandel tot gevolg. Concurrentievervalsing (sommige rechters hebben ‘dwingende’ concurrentie gezien als een verzachtende omstandigheid, maar mij lijkt dat eerder een excuus dan een verschoning).100 %. Idem, maar dan als gunst. Redelijkheid en proportionaliteit. Eenmalige of beperkte valsheid. Ondergeschikte rol in een bedrieglijke organisatie.50 %. Verzachtende omstandigheden. Geen valsheid. Eenmalige misstap. Beperkte fraude in verhouding tot de totale belasting, bijvoorbeeld zwarte overuren (let op: 309 % vennootschapsbelasting is een tarief op het nettoloon en dat komt overeen met 75 % op het bruto).Minnelijke en onmiddellijke betaling. Voorwaardelijk of speculatief opzet bij misbruik of ontwijking. Dwaling (terwijl men beter had kunnen weten).30 %. Idem, maar dan als gunst. Op de hoogste belastingvoeten, zoals 50 % personenbelasting, bedrijfsvoorheffing of 45-65 % successierechten. Betalingsmoeilijkheden. Om faillissement te vermijden.Spontane rechtzetting. Volledige rechtzetting als de bewijzen onvolledig zijn. Tijdelijk en collectief voorstel naar een sector of naar een hele groep ondernemers of beleggers. Redelijke termijn verstreken. Als intrest bij restitutie (van bijvoorbeeld verjaarde belastingen).20 %. Loutere vergissing, … (tweede keer).10 %. Loutere vergissing, goede trouw, afwezigheid van opzet, overmacht, (onoverwinnelijke) dwaling (eerste keer).0 %. Faillissement of gerechtelijk akkoord. Aansprakelijkheid voor belasting van anderen. Op het moment van de niet-aangifte reeds overleden belastingplichtige. Rechtzetting na beslissing over een niet eerder beslechte principekwestie. Het zal nooit zo objectief zijn als de schaal van Richter; dit is dan ook maar de schaal van …Karel Anthonissen.(Verscheen op 3 april in Trends)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *