ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1127 Hfd – 't Scheldt

1127 Hfd

We schrijven 22 juni 2007.

De bouwwereld wordt opgeschrikt door de aanhouding van Filip Cordeel, CEO van Cordeel nv. Dit vanwege vermoedens van sociale fraude. Familiebedrijf Cordeel is niet de eerste de beste. Ze stellen 700 mensen tewerk.Filip Cordeel blijft enkele maanden in voorhechtenis. Mark Cordeel, zijn oom, treedt af als voorzitter van de Confederatie van de Bouw. Papa Dirk Cordeel, Vlaams parlementslid van Open-Vld verlaat de politiek. Jack, de kater des huizes, wordt gecastreerd. Ook die kon er niet mee lachen.Een sprong naar 10 augustus 2012 (het Gerecht werkt traag, dat wist u al).De Tijd brengt die dag bevestiging van eerdere berichten. Wij citeren: ‘Na vijf jaar onderzoek zou het federaal parket bewijzen hebben van minstens 10 miljoen euro aan ontdoken RSZ-bijdragen. Dankzij de grootschalige sociale fraude zou de bouwgroep CORDEEL jarenlang haar kosten hebben kunnen drukken en de concurrentie in de bouwsector hebben vervalst’.Inmiddels zijn we meer dan een jaar verder. Aangezien we niets meer vernomen hebben zijn er twee mogelijkheden. Ofwel heeft het Gerecht zich vergist (en dan zou Cordeel het wel aan iedereen hebben laten weten … en terecht verontschuldigingen en rechtzettingen eisen), ofwel heeft het bedrijf inderdaad een minnelijke schikking getroffen met het Gerecht.Dit fenomeen – een proces ‘afkopen‘, waardoor de imagoschade beperkt wordt en de overheid toch een stuk kan recupereren doet zich de laatste tijd meer voor. Rijken kunnen zich dat permitteren.
Een rechtvaardig man, deze Di Rupo.Ook dat wist u al.Uiteraard houden wij ons niet bezig met fraudeurs. Met echte of vermeende. Met diegene die voor het Gerecht komen, of met diegene die zich vrijkopen. Dat interesseert ons niet.  We zouden teveel werk hebben.Het fascineert ons wel dat de Antwerpse Kamer van Koophandel en Nijverheid op haar nieuwjaarsreceptie (9 januari) de brutaliteit had Marc Cordeel met klaroengeschal en tromgeroffel te huldigen met een Life Time Achievement. www.voka.beDe ingehouden woede onder de aanwezigen was tastbaar. Begrijpelijk. Indien Cordeel het proces inderdaad afgekocht zou hebben, dan is deze huldiging een blamage voor alle correct werkende, bonafide leden van de Antwerpse Kamer van Koophandel en Nijverheid.Dan heeft de leiding van deze Kamer alweer duidelijk gemaakt hoe groot haar integriteit wel is. Voor welke waarden en normen ze staat. Wat ze belangrijk vindt. De belangen van haar leden of het blazoen van haar bestuurder, Marc Cordeel, die ze nu schaamteloos gehuldigd hebben.Bouwondernemingen die geleden zouden hebben onder de onvermijdelijke concurrentievervalsing ten gevolge van  mogelijke sociale fraude van collega’s worden vriendelijk verzocht hun bakkes te houden.***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *