ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1125 Act Ibis – 't Scheldt

1125 Act Ibis

Toch deze uitval van Benoit Lannoo naar de vanzelfsprekende bekommernis van De Wever. In Gazet van Antwerpen ging men nog verder door aan hem een volledige pagina te wijden mét editoriaal en een vermelding op de eerste bladzijde. CD&V-schepen Philip Heylen haastte zich om te hakkelen dat Lannoo in eigen naam had gesproken terwijl deze laatste bij hoog en bij laag aan de journalisten had bevestigd alles op het partijbestuur te hebben doorgenomen.Wie is dit diepchristelijk schepsel eigenlijk en wat zegt het gênant welles/nietes-spektakel over de waarde(n) van de Antwerpse christendemocraten? Op de foto in de kranten poseert La Lannoo in ‘style bohémien’ met schorremorriebaard én buik. Hij genoot duidelijk omdat zijn onverzadigbare hunkering naar aandacht voor één dag gevoed werd.De volgende dag was de roem voorbij en restte de doffe ellende van een man die enkel nog droomt van een verleden dat anderen om hem heen trachten te vergeten, niet in het minst Joëlle Milquet. Ze had haar babysitter nooit tot woordvoerder moeten laten ontaarden, tweetalig of niet. En wanneer verdwijnt hij daar trouwens van de loonlijst?Bij de VRT oordeelde men dat het plaatsen van Benoits opiniestuk op deredactie.be de minst vermoeiende wijze was om van zijn dreigend gesmeek om respons verlost te zijn. Deze para-intellectueel weet alles over geestelijke gezondheidszorg, zoveel is zeker.Bovendien zet hij zich in voor de sectaire Kamiano-Gruppe die daklozen vertroetelt. Ook in die kringen heerst een tamelijk onbevredigbare erkenningsdrift waarop politieke prominenten gretig inspelen, vooral omdat daar altijd wel een of andere camera staat te draaien.Lannoo heeft echter iets onvergeeflijks gedaan: hij dwong de Antwerpse CD&V tot het formuleren van een mening. Lang geleden dat ze met een dergelijk probleem zaten opgezadeld.Kent U de stedelijke voorzitter van de tsjeven? Dat is advocate Ariane van Dooren, districtsschepen in Deurne, vol van te negeren beloften en met het uiterlijk van een bekakt madammeke dat je onwillekeurig aan tafelpoten doet denken. ‘Ik laat niet toe dat campagne wordt gevoerd op de kap van de Antwerpenaars’ (resic), toeterde ze stampvoetend. Voorlopig voeren ze binnenskamers dus een rondedans op, luid ‘Wij zijn goed bezig’ balkend. Kris Peeters zag zijn paringspoging naar de N-VA toe onderbroken door het Antwerps gestuntel. De gemarineerde maritieme schepen Marc van Peel was niet geamuseerd. Op zijn kabinet is nog steeds een vacante job die niet aan Lannoo wordt gegund, nachtelijk vrijwilligerswerk achter het klavier of niet. Het wordt te veel voor Van Peel. Hij heeft zoals bekend sowieso een verengde sociale sluitspier, maar is nu bovendien geïrriteerd door de te bewonderen weerbarstigheid van raadslid Patrick Janssen. Toch durft hij hem niet uitkafferen omdat deze kleurrijke adoptietelg uit het geslacht van Rika de Backer absoluut niet gedegouteerd mag opstappen. Janssen zou dan in de gemeenteraad opgevolgd worden door – God verhoede het – een socialist.En dan is er nog Galina Matroesjka, excuseer Matushina, het raadslid met de Russische stamboom. Het feit dat ze Nederlands-onkundig is heeft haar er niet van weerhouden de subsidiesaus voor haar gemeenschap mee op te likken. Zo luidt althans de klacht die tegen haar werd ingediend en die momenteel wordt onderzocht. Ze blijft onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Zo hoort dat in een rechtsstaat, wat Poetin daar ook van moge vinden.Mocht zij verdwijnen, dan doemt alweer een sp.a-er op. Ingewijden weten dat schepen Philip Heylen – in de wandelgangen de Diva genoemd – het graag in Keulen laat donderen. Hij geeft tegenwoordig de ene donderpreek na de andere tegen al die ongeleide projectielen in zijn partij omdat hij na 10 jaar in het College plots vaststelt dat hij bij de komende verkiezingen figuren mag gaan verdedigen waarvan hij openlijk walgt.

Neem nu Nahima Lanjri – je mag ze hebben – die de tweede plaats op de Antwerpse Kamerlijst krijgt. Dit mens, kakelend dat het een lieve lust is, zag de post van districtsschepen in Borgerhout door de neus geboord nadat ze door haar zich bedrogen voelende partijgenoot Luc Moerkerke onverwacht de rekening kreeg aangeboden.Lanjri’s man (?) is Guy Fransen, die bij Het Nieuwsblad na een sliert redactionele rampen gelukkig werd gedegradeerd tot chef Sport. Huidig Kamerlid Kristof Waterschoot  (opvolger van een opvolger van een opvolger) is de pafferige clown die de klinisch dode CD&V heeft gebaard, doch pas nadat politieke papa Van Peel ruimschoots overtuigd was geraakt van diens geringe talent tot intellectuele bedreiging. Deze schilferige keuterboer maakt zijn partij te schande door zijn megalomaan vertoon en scoort bijgevolg hoog in de sarcastische moppentrommel. Het was zeer onbegrijpelijk dat de N-VA hem mee aan boord nam als districtsschepen in Hoboken en uiteraard zeer begrijpelijk dat men hem daar nu mega-beu is.Kristof is gehuwd geraakt met Caroline Bastiaens, CD&V-fractieleidster in de gemeenteraad. Ze valt te herkennen aan haar stamelend bijeenharken van nepargumenten, aan haar afwezig aanvoelende aanwezigheid in ontelbare commissies en aan haar hondstrouw aan de Havenschepen. Meestal sleurt ze voor hem de hompen vlees aan voor de barbecue en bezoekt ze begrafenissen van alweer een militant die het ongetwijfeld goed bedoelde. Soms draagt ze oranje handschoenen tijdens de gemeenteraad. Op de redactie werden we werkelijk overspoeld met telefoons van CD&V’ers uit de Kempen met geweeklaag over deze rosse groes (christende-mocratisch taalgebruik).Hun vraag: hoe is het mogelijk dat het provinciebestuur toeliet dat ze voor het Vlaams Parlement op de vijfde plaats is beland?En waarom verkondigt Van Peel overal dat hij voortijdig zijn schepenmandaat in de haven aan haar wil overlaten, vragen bezorgde havenbonzen zich af.Op de CEPA-nieuwjaarsreceptie in het Antwerpse Hiltonhotel bekeek iedereen Bastiaens met een verbijsterde blik. Ooit buiten gegooid bij Heylen omdat ze haar collega’s bespioneerde door ’s nachts hun computer te kraken, is ze als de kat met 9 levens die als een Sovjet-apparatsjik de top op glibbert.VAN PEELWil Van Peel dat men hem op de knieën vraagt om schepen te blijven?Wie dit alles op een rijtje zet, begrijpt wellicht beter waarom ene gefrustreerde Benoit Lannoo als politiek kanonnenvlees mocht dienen. Komen we stoer over? Fijn! Komen we slecht over? Zijn schuld!Op de lagere niveaus van de partij blijkt de spoeling overigens nog dunner dan de hierboven geschetste profielen. Van Peel is goed bevriend met Etienne Schouppe.Over ontsporingen heeft hij bijgevolg veel geleerd. Was het maar al 25 mei 2014…***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *