1122 Act VI – 't Scheldt

1122 Act VI

In 2015 viert de Vlaamse Journalisten Vereniging (VJV) haar 50-jarig bestaan. Dit zal gepaard gaan met de nodige feesten en ook een ‘academische component’.Ondertussen heeft de vereniging (456 journalisten) onder leiding van voorzitter Walter van den Branden goede contacten uitgebouwd met het kabinet van mediaminister Ingrid Lieten. De vereniging hoopt op een officiële erkenning van Binnenlandse Zaken.Doelstelling is de discriminatie tussen beroeps- en freelancejournalisten weg te werken, om een gelijkwaardige erkenning en behandeling als de beroepsjournalisten te bekomen.Tijdens de openingstoespraak begin december op de jaarvergadering in Hasselt zei minister Lieten alvast de randvoorwaarden te willen verbeteren waarin de freelancers werken. Ze benadrukte het belang van de maatschappelijke opdracht van de freelancejournalist en vraagt de deontologische code te onderschrijven. Ze sprak lovende woorden over de VJV. De VJV-voorzitter bood haar een erelidmaatschap aan met een gepersonaliseerde perskaart. Hierbij onderstreepte hij nogmaals de vele punten die in gebreke blijven in verband met werkbare modaliteiten voor de VJV-leden.De organisatie zal in 2014 via het ledenblad De Nieuwe Tydinghe ook een platform bieden voor studenten journalistiek. Dit zal, samen met een groeiende activiteit via de sociale media, ook voor verjonging en vernieuwing zorgen.Na de jaarvergadering werden de journalisten door Caroline Mondelaars ontvangen in het Hasseltse stadhuis en getrakteerd op jenever. De eerste schepen van de st ad onderstreepte het belang van een goede verstandhouding tussen het stadsbestuur en de media en zette de pluspunten van Hasselt extra in de verf als ‘Hoofdstad van de smaak’.Die eretitel is duidelijk niet zomaar gekozen; met zijn 200 horecazaken binnen de ring met een zeer streekgebonden gastronomie, het jenevermuseum, het modemuseum en de vele bezoekers is Hasselt een gezellige en smaakvolle stad.Na de receptie werden de journalisten uitgenodigd op een uitgebreide walking dinner in het Holiday Inn Hotel, waarna de liefhebbers nog werden ontvangen in het ‘Huis van de smaak’ voor een echte Hasseltse koffie.De Noorman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *