ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1120 Even – 't Scheldt

1120 Even

Nooit lelijk lief, nooit schone koolzak***DRIE PASTOORS     Drie pastoors praten op een zondagmiddag gezellig  ondereen. ‘Ach’, klaagt de eerste ‘ik moet vrijwel nooit meer een begrafenis voorgaan. Mijn parochi-anen laten zich steeds vaker cremeren na een burgerlijke dienst’.Tja’, zegt de tweede ‘ik ben opgetogen als ik nog eens een huwelijk mag inzegenen maar de meeste van mijn parochianen gaan gewoon samenwonen’.‘Nog een geluk dat ik regelmatig op huisbezoek ga bij mijn  parochianen’, zegt de derde ‘of er zouden ook geen doopsels meer zijn’.***Elk prijst zijn Grietje, al is het begromd***EXTRA NUMMERWij stuurden al onze abonnees als extranummer het artikel (interview)dat verscheen in The Wall Street Journal van vrijdag-zondag 22-24/11 ‘The Taxing Trials of Karel de Gucht’ door de Gentse journaliste Anne Jolis, a political witch-hunt…***Er is geen mos aan een draaiende molenkam***COMMENTAARWe zijn wereldberoemd! Eindelijk een – ditmaal niet ‘zelfverklaarde’ – kwaliteitskrant die ons naar waarde weet te schatten. We worden verdorie naar waarheid een ‘satirical magazine’ genoemd. Als Belgian nu nog eens Flemish zou heten.Enfin aangezien onze zgn. kwa-liteitskranten hun kolommen toch reeds geruime tijd vullen met vertaalde buitenlandse ‘Timothy Garton Ash-trash‘, kunnen ze eens overwegen leentje buur te spelen bij de WSJ. Mvg,Dirk***Die ver gaat vrijen, bedriegt of wordt bedrogen***GUY FRANSEN I     Beste Bert, is het U ook opgevallen dat Guy Franssen, al méér dan een week uit de colofon is verdwenen als hoofdredacteur van Het Nieuwsblad? Zou hij Rudi Wodka’ van de troon stoten of wordt hij zoals verwacht manager externe betrekkingen voor het nieuwe huis? Waarde groet, Jo***Ieder streelt zijn bruid op zijn manier***GUY FRANSEN II     Beste, elk nadeel heeft zijn voordeel: De Standaard wordt dunner. Gemiddeld een verbetering! Groeten, Fried.***Nog een reactie op het artikel van Homo CriticusGeachte,hoewel ik dhr.Vereecke niet ken, heb ik er toch een bepaalde sympathie voor. Hij durft tegen stroom ingaan. Dit is niet eenvoudig gezien de macht van de Pharma-industrie. Rechtszaken zijn dan ook voorspelbaar. Het boek ‘Foute Farma‘ laat zien hoe deze industrie op eenvoudige wijze een foute voorstelling kan geven van een medicijn. Gewoon door bepaalde onderzoeken niet te vermelden en zonder iets onwettelijks te doen. Het boek is ook erg wetenschappelijk onderbouwd. Alle medicijnen kunnen bijwerkingen hebben. Bij vaccinaties doet men alsof die er praktisch niet zijn. Welke stoffen worden in ons lichaam gespoten? Niet iedereen reageert hetzelfde. Ik denk daarbij aan hooggevoelige personen. Ook wordt de illusie gewekt dat bescherming 100 % zou zijn. Normaal zou bij vaccinatie en medicijngebruik steeds een afweging tussen mogelijk nut en mogelijke bijwerkingen bij de desbetreffende persoon moeten zijn. Durft men echter nog maar iets in vraag stellen, is men een extremist? Een gevaar voor de volksgezondheid? Een ontvanger van een GAS-boete? Groeten, Kris VL***

BaudetThierry Baudet, Nederlandse conservatieve denker,  eurofoob, verdediger van de natiestaat en antidotum voor de kwelling die Guy Verhofstadt heet, was op 28/11 te gast aan de Universiteit Antwerpen (dat samengesmolten residu van de eertijdse UFSIA, UIA en RUCA). Hij werd er uitgenodigd door het KVHV Antwerpen, de succesvolste studentenvereniging van de kosmos! Hoewel dat laatste toch wat tegenviel. Grof geschat waren er 100 geïnte-resseerden: al meer volk gezien op zo’n hoogdagen. Bovendien was de gemiddelde leeftijd van de aanwezigen minstens drie keer zo hoog als die van de inrichtende commilitones. Buiten die twee vrouwen op de 4de rij van vlot ‘in de zestig’, maar zichzelf nog pril in de twintig wanend, was er dus weinig ‘jong volk’.Al bleven de geesten wel jong: de immer aimabele Hugo Coveliers tekende present, evenals de ietwat naïeve, maar verder ongevaarlijke Lionel Vandenberghe.Baudet zelf viel ook wat tegen. Een bevlogen spreker is hij zeker niet. Of de voorafgaandelijke, te lang uitgelopen maaltijd daar voor iets tussen zat, was echter niet duidelijk. De late start knabbelde echter wel aan de lengte van de voordracht. Baudet is nog jong en dat voelt men: de structuur zit goed, maar aan de invulling hapert er nog wat. Zeker wanneer hij zich waagt aan kunsthistorische mijmeringen. Aan ‘s mans intuïtie mankeert er dan weer niks.Baudet is een intellectueel in de knop die, mits de juiste roze korrel, kan uitgroeien tot prachtige bloem. Na drie kwartier uiteenzetting was het tijd voor de vragen. Oersaai moment, meestal! Al viel er bijwijlen een interessante te noteren. Behalve dan die laatste van een wat oudere kaalkop die het boek, naar eigen zeggen, gelezen had maar er zo te zien geen iota van begreep. Hij bleef maar drammen over ‘teveel leenwoorden‘ in het zo doctrinaire ‘Vlaams’. Wist hij wel dat de spreker een Nederlander was?Spijtig toch dat Vlaanderen zich altijd op z’n smalst moet tonen!Brabo

voorspel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *