ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1118 Even – 't Scheldt

1118 Even

VOLKSWEERKUNDE     December koel en nat ledigt gans het korenvat.

Bron: Het kalender weerspreukenboek Uitg. Davidsfonds***December koud, voor de boeren goud***HALLO, HIER STEFAAN     Die Stefaan De Clerck (van CD&V), toch. Hij had zo uitgekeken naar die droomjob bij Belgacom. Als overbetaalde voorzitter van de Raad van Bestuur kon hij lekker indommelen tijdens het gezwets over cijfers en komma’s.Na het ontslag van die vermaledijde Didier Bellens moet hij echter plaatsnemen aan het roer. Nu had dat nog kunnen meevallen indien hij Sandrine Nelissen Grade eens grondig had mogen fouilleren op zoek naar haar bejubelde bekwaamheden, maar helaas.Na zijn weggeritst burgemeesterschap van Kortrijk en zijn plaats in de politieke geschiedenisboeken als minst geslaagde minister van Justitie ooit, ging deze functie zijn hemel op aarde worden.Schrik dus niet indien u als abonnee van Belgacom wordt opgebeld door een man met een wollig taalgebruik om te informeren naar Uw tevredenheid over de dienstverlening van Belgacom.Stefaans zin voor efficiëntie kennende zal hij hoogstpersoonlijk het wachtdeuntje inzingen. Dat wordt ‘Ring Ring’ van ABBA.De groep houdt haar geplande reünie alvast in beraad terwijl Marc Dutroux alle binnenkomende telefoons negeert.Pico Bello  ***Als de rechte Adam komt, gaat Eva mee***SCHOENTJE KLAARZETTEN     Niet vergeten: schoentje klaarzetten op 5 december…***Geen smid zo oud of hij vraagt nog graag naar ijzer en kolen***GeïntrigeerdZondagochtend 17 november kwam in de foyer van zaal Roma in Borgerhout minister Geert Bourgeois de bevolking toespreken over inburgering en integratie. De lokale N-VA-afdeling had de halve wereld uitgenodigd en er waren warempel een 60 aanwezigen komen binnenstrompelen.
Iedereen had een blanke ziel en behoorde dus tot de 40 procent autochtonen die dit paradijselijk district nog kent. Er was één exotische medewerkster van minister Bourgeois en één licht getoast N-VA-lid dat duidelijk het bestuur niet in de steek wou laten. Tijdens de pauze zou men getuige moeten zijn van een denderend fluitspel.Sommigen vreesden dat André Gantman niet van die fluit zou kunnen blijven, maar de minzame voltijdse voorzitter van de gemeentelijke N-VA-fractie zat voor een keer op de eerste rij braafjes te luisteren. Lisa Geets, lid van die fractie, geeft Latijn en werd dan ook aangekondigd als onderwijzeres. Zo gedroeg ze zich echter ook waardoor de zaal een slaapzaal werd. De minister is een vriendelijk en bekwaam man die helaas enkel kon toelichten hoe het hele migratiebeleid 20 jaar had lamgelegen.
Toch was er hoop met de inburgeringstrajecten waarlangs de ongeletterde nieuwkomers het Nederlands kunnen leren beheersen. Alfabetisch correct kenden ze al flink wat woordjes met een a: allochtoon, asiel, armoede, achterbuurt, analfabeet, arrogant, ambetant, apenland … indrukwekkend gewoon. De brave bezoekers mochten koekjes kopen en de opbrengst ging naar de Filipijnen die nog niet met een westerling zijn getrouwd. Grandioze ochtend.Johan Steels

De NoormanHULDE AAN MARK GRAMMENSIn een overvolle aula Rector Dhanis aan de UA werd met gepaste eer hulde gebracht aan een van Vlaanderens betere journalisten, Mark Grammens. Grammens was 25 jaar lang de bezieler van het tweewekelijkse Journaal. De zoon van taalactivist Flor Grammens begon in 1962 zijn journalistieke carrière als politiek redacteur bij de Vlaamse Linie. Hij riep in zijn slottoespraak op om 22 december 1917 niet verloren te laten gaan in de herdenkingen van ’14-’18: toen werd door de Raad van Vlaanderen de zelfstandigheid van Vlaanderen uitgeroepen.Grammens was in zijn toespraak zoals steeds heel scherp: ‘Vlamingen eisen al 100 jaar een vaderland dat ze kunnen beminnen, terwijl belgicisten België willen behouden omdat ze er allerhande voordelen van de macht uithalen. Daarom kiest CD&V uit eigenbelang voor het behoud van België. Dat systeem moet voor hen behouden blijven omdat de ACW- en ACV-vleugel dat geld niet meer kan missen. Daar zijn miljarden mee gemoeid. Aanvaarden zij het confederalisme niet dan is de Vlaamse zelfstandigheid het enig mogelijke alternatief. De Ieren zouden geen toestemming hebben gekregen als zij eerst het akkoord van Engeland hadden gevraagd; Vlaanderen moet ook deze weg volgen. Democratie kan slechts bestaan waar zelfbeschikkingsrecht bestaat, want democratie steunt op de wil van de burgers’.Hij haalde ook het voorbeeld van de apartheid in Zuid-Afrika aan, dat pas met hulp van buitenaf werd afgeschaft: ‘De buitenlandse druk op de apartheid was essentieel, ook wij moeten beroep doen op vijanden of mogelijke vijanden van België’.Zijn laatste, zeer emotioneel uitgesproken wens, was dat er naast de vele monumenten voor de Belgische gesneuvelden ook een Vlaams monument wordt opgetrokken ‘al was het er maar één’. Na de huldezitting signeerde Grammens zijn essaybundel ‘Journaal voor Vlaanderen’.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *