ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1117 Almanach – 't Scheldt

1117 Almanach

Dinsdag 26 november 2013

Slachtmaand

Zon 8u16-16u44

H Jan Berchmans, patroon van de Vlaamse jeugd

***

Woensdag 27 november

Zon 8u17-16u43

H Acharius

Sint-Achuit doet het zaaikleed uit

***

Donderdag 28 november

Zon 8u19-16u42

H Jacobus de Marchia

Sint-Jacobus donker, met Kerstmis sterrengeflonker

***

Vrijdag 29 november

Zon 8u20-16u41

H Radboud

***

Zaterdag 30 november

Zon 8u21-16u41

H Andreas, patroon van de vissers, textielarbeiders en de touwslagers

Met Sint-Andries worden de varkens vies

***

Zondag 1 december

Donkere maand

Zon 8u23-16u40

Sint-Elooi, patroon van de landbouwers, (goud)smeden, metaalbe-werkers, ontmijners

Als de winter begint met Sint-Eligius dan duurt hij vier maanden

***

Maandag 2 december

Zon 8u24-16u40

Z Jan van Ruusbroec, mystiek schrijver

***

JOANNES BERCHMANS

 Geboren in 1599 te Diest in een arm gezin, stierf Joannes op 22-jarige leeftijd te Rome tijdens zijn filosofiestudie aldaar. Berchmans is een voorbeeld van de meest nauwgezette plichtsbetrachting, ook in de geringste zaken; hieraan paarde hij grote vroomheid, blijde opgewektheid en minzaambeid. Zijn leven toont hoe de ware heiligheid niet bestaat in het verrichten van buitengewone, opvallende of wonderbare dingen, maar in het volmaakt en gestadig vervullen van de kleine dagelijkse plichten. In 1888 werd hij heilig verklaard. Bron: Heiligen, uitg. Roularta Books.

***

Als december de winter niet wil brengen dan komt hij zeker als de dagen lengen

***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *