ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1114 Even – 't Scheldt

1114 Even

LEO DE GROTE    

Leo I is in 440 tot paus gekozen en heeft twintig jaar zijn ambt vervuld. Hij leverde grote bijdragen aan theologische en politieke vraagstukken en toonde zich in beide opzichten een vastberaden man. Op theologisch vlak was zijn optreden tijdens het Concilie van Chalcedon (451) het opmerkelijkst, toen hij het dogma van de menswording van Christus afkondigde. Volgens de traditie heeft hij een ontmoeting gehad met Attila de Hun en hem ervan weerhouden na de plundering van Milaan (452) ook Rome te veroveren. Hij stierf in 461 en werd in 1754 tot kerkleraar verheven. Bron: Heiligen, uitg. Roularta Books.***’t Oog van de boer doet meer dan zijn beide handen***VOLKSWEERKUNDE     Daar zijn twee heren dood: Noeneslaap en vesperbrood (broodmaaltijd om vier uur op het platteland). Daar zijn drie nieuwe in ’t land: Zuipneuze, druipneuze en klappertand. Bron: Het kalender weerspreukenboek Uitg. Davidsfonds***Wie een boer wil bedriegen moet een boer meebrengen***SINT-HUBERTUS     Dit nummer wordt verzonden op 30 oktober. Dus nog op tijd voor de St-Hubertusviering in Brasschaat op 3 november. U wordt verwelkomd in de Sint-Antoniuskerk om 10u30, de plechtige Sint-Hubertusmis is om 11 uur. Naast het Kasteel van Brasschaat worden de dieren gewijd om 12u15. Om 13u30 kan u meebieden op het geofferde wild. Om 14 uur demonstratie van schapendrijven.Zaterdag  2 november is er een receptie om 19 uur en daarna feestelijk jachtdiner om 20 uur. Inlichtingen: 03 236 66 20 of 0477 412 069.***Een vrijer kreeg haast een vrouw, wist hij slechts waar hij vrijen zou***HEIL MOONS EN BOMBEEK     De vereniging Pro Flandria bij monde van de heer Kurt Moons heeft het lid Jos de Vriendt uitgesloten. Hij zal niet meer uitgenodigd worden voor het maandelijks dinertje, wat niet zo erg is want alles behalve culinair.Bovendien wordt de naam Pro Flandria verandert in Pro Bombeek. Daar kan dus geen misverstand meer over bestaan.Adriaan van Gansen***Een bedroefde bruid maakt een blijde vrouw***HOERA-HIJ IS TERUG!     Gejoel, gejuich. JeJoen is terug uit Syrië! Ondanks het ‘populistisch gekwaak van rechtse partijen in België’, aldus vader Bontinck op VTM en bij Pauw en Witteman, is zijn onschuldig schaap van een jongen toch bereid gevonden om naar dit ondemocratische land weer te keren. Zalig toch dat deze jonge humanitair ginds zovele mensen heeft geholpen. ‘Hen toch niet om zeep geholpen, zeker?’, durfden enkele ongelikte pennenlikkers al te suggereren. JeJoen is echter geen oen, hij weet dat hij zijn hoofd er moet bijhouden: dankzij zijn heldendaden kan hij het ene na het andere gangsterliefje ontsluieren, kan hij street credibility bij zijn straatbroeders uitbouwen en bovendien geeft hij zijn sympathieke papa de illusie dat deze onrechtvaardige samenleving voor radicalisering in zijn hart heeft gezorgd zonder dat alles wat misliep in de verste verte met een falende opvoeding te maken zou kunnen hebben. Waarom verkast een moslim-extremist die niet in ons systeem gelooft niet naar elders, was de teneur van Jan Segers in Het Laatste Nieuws.Misbruik maken van ons sociaal systeem om elders revolutie te gaan voeren/vieren, pikt de belastingbetaler niet, zei verder Antwerps burgemeester Bart de Wever nog.Hoe durven ze zoiets over JeJoen beweren? Het enige wat die knaap wellicht heeft gedaan is de hoofden van een handvol ongelovigen ont-doen van een foute levenswandel. Verder wat restjes helpen opruimen, meer niet.Pimpernel***Men moet met een zaag kunnen boren, met een boor kunnen zagen***GvA: KOOR DAT ZINGT…     Gazet van Antwerpen toonde zich alweer van de meest onnozele kant. ‘De school stelde voor de uitvaart een gelegenheidskoor van leerlingen en leerkrachten samen. Zij zullen tijdens de viering liedjes zingen’, deelde men op www.gva.be mee, naar aanleiding van de uitvaartdienst van de vermoorde leerling. Gaat men er werkelijk van uit dat de lezer na het vernemen dat er een koor zal zijn niet zelf tot de conclusie zal komen dat een koor… gaat zingen? En dat ze bovendien liedjes zullen zingen. Wat anders?Blatt Lezer***Als je wat beleven wil, dan moet je trouwen***VOORBEELDIG     Het Eindhovens Dagblad bericht: ‘Het PvdA-lid Smits Álvarez verdween op 10 oktober. Eerder op die dag heeft hij 4000 euro opgenomen uit de partijkas van de PvdA. Hij was kandidaat voor de lijsttrekkersverkiezingen van zijn partij in Amersfoort’.

Eindelijk een partij die haar geld goed besteedt?             Sinjoor***Het is de schoonste bruid niet,  die het meest opgesmukt is***BIJ….OF BI     Uitspraak van een bekende hoofdredactrice met ‘extra knack’: ‘Om bij te zijn moet je tegenwoordig bi zijn’...***Beschaamde vrijers maken onbeschaamde vrijsters*** KONING ONBENUL-KANDIDATEN    ‘Ik stem voor de Keizer van Oostende’. Jef H.‘Siegfried Bracke voor hem zijn alle vlaggen onbenul en ook de Vlaanse leeuw …door die leeuw krijgt hij een riante wedde…’ Jos.***Die aan de weg timmert heeft veel raadslieden***brackeZIJN MERCI…     Siegfried Bracke is consequent rood overtuigd. Hij vindt de Vlaamse Leeuw een vod. Dat is zijn merci voor de wedde die hij aan die Leeuw te danken heeft.***Met u ook zo braken van die Bracke?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *