ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1096 Even – 't Scheldt

1096 Even

NORBERTUS    

Norbertus is in 1080 in de Duitse stad Xanten in een adellijke familie geboren en leidde als jongeling een zorgeloos, wereldlijk bestaan. Om redenen van prestige werd hij benoemd tot keizerlijk hofaalmoezenier. In 1115 ontsnapte hij tijdens een donderstorm ternauwernood aan de dood toen voor de voeten van zijn paard de bliksem insloeg, een gebeurtenis die zijn leven veranderde. Hij legde de kloostergeloften af en wijdde zich aan een eerlijk en rechtschapen leven.

Paus Gelasius gaf hem en enkele metgezellen toestemming in Prémontré in Frankrijk een religieuze gemeenschap te stichten, die zich ontwikkelde tot de in 1126 goedgekeurde orde van de premonstratenzers, oftewel de norbertijnen. In datzelfde jaar werd Norbertus gekozen tot aartsbisschop van Magdeburg. Hij overleed daar in 1134 en is in 1582 heilig verklaard.Bron: Heiligen, uitg. Roularta Books.***’t Oog van de boer doet meer dan zijn beide handen***VOLKSWEERKUNDE     Een spreekwoord zegt, gewis met recht: de beste dauw geeft juni trouw. Bron: Het kalender weerspreukenboek Uitg. Davidsfonds***Jong en oud, op ’t eind wordt alles koud***AFKOOPWET     Op www.tscheldt.be drukten wij een spotprent af van El Diablo. Wegens plaatsgebrek verschijnt die in volgend nummer. De prent toont minister van Justitie Annemie Turtelboom, verantwoordelijk voor de absurde afkoopwet. Zij is afgebeeld als ‘knikengeltje’ (voorloper van de missie-kniknegertjes). Dank u! Merci! Weet je nog wel? Door hun ‘milde giften’ kunnen criminelen (en dus ook die ‘geslepen‘ diamantairs een Aflaat ofte Blanco strafregister afkopen, hier in den belziek!ed***De doden rijden snel***KIELE KIELE KOEWEIT     Kiele Kiele Hopsasa, luidde het liedje van het satire-team Farce Majeure indertijd. Op het Antwerpse Kiel wordt er minder gelachen dezer dagen. Aan het Kielpark bevinden zich enkele woonblokken die nu niet meteen door pakweg Vlaams Blokkers, maar mettertijd eerder door Eigen Volk van een andere kleur zijn ingepalmd. U weet wel, van die diepgelovigen die niet geloven in een klassieke jeugdbeweging voor hun halal-geaarde kinderen of die niet geloven dat ze alle kansen krijgen in de samenleving.Wanneer nu oudere Kielenaars een wandelingetje door het park maken met hun hondje als enig gezelschap, dan ontstaat er in de woonblokken meteen een solidaire oprisping die werkelijk ‘van den hond’ is. De wandelaars en hun hondjes worden met allerlei projectielen bekogeld onder luid gejoel en gejouw.Oudere mensen moeten vaker buitenkomen, klinkt het tegenwoordig bij beleidsmakers. Dat wordt dus verleden tijd indien het binnenland steeds meer het buitenland wordt.Johan Steels***

hh de mooiste

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *