ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1096 Act 3 – 't Scheldt

1096 Act 3

… ‘slechte mens’. Hij is ook de mens die de vier klokkenluiders van de

rubenspolitiezone Hazodi monddood wilde maken. Nu wil hij ook de scalp van Jean-Marie Dedecker. En dat voor niet meer dan een bagatel: een foute datum op een contract met een detectivebureau. Dat bureau moest uitzoeken of de geruchten klopten dat er met de verkoop van het gerechtsgebouw van Veurne gefraudeerd was.
Het contractje met die detective is pas later op papier gezet en geantidateerd, zoals dat heet. Normaal struikelt geen mens over een verkeerde datum op een contract of een factuur, toch niet als daar geen bedrieglijk inzicht achter schuilt. Een bedrieglijk inzicht is de bedoeling om een ander iets te ontnemen, bijvoorbeeld de belastingen of een concurrent.
Dat wilde Jean-Marie helemaal niet doen. Hij wilde alleen nog gauw-gauw in orde zijn met één van de vele regeltjes, waarvan niemand weet waarom ze bestaan.De echte valsaards, als we Jean-Marie mogen geloven, zitten in de Open VLD. Zij hebben het onderzoeksverslag vervalst, dat wil zeggen aangevuld met private gegevens over de familie De Gucht. Die is daar erg gevoelig voor. Toch hebben diens vrienden die papieren gelekt naar de kranten.
Zo werd Dedecker afgeschilderd als een gestapo, die achter private informatie aanzit. Een gekend verhaal.
Deze keer was het de bedoeling van de blauwe vrienden om Dedecker stemmen te ontnemen. Hij stond op 15 % in de peilingen.Nu mogen partijen en politici elkaar gerust stemmen afsnoepen; dat is de sport waar verkiezingen om draaien! Dat mag hard gespeeld worden maar niet met valse papieren, die – zoals men zegt – het openbaar vertrouwen genieten. Dan is het niet meer sportief, dan mogen we spreken van bedrieglijke valsheid. En nooit meer voor ze kiezen.Normaal moet iemand zulke valsaards tegenhouden. Hier was dat de rol van de procureur-generaal van Antwerpen, Yves Liégeois. Maar die deed dat niet, integendeel, hij koos partij voor ze. Toch is Liégeois volgens dezelfde ingewijden geen slechte mens. Maar wel een wereldvreemd jurist.
Zo ontstaat een bedrieglijke en gevaarlijke cocktail: slechte mensen die door wereldvreemde juristen worden aangemoedigd.Al bij al zit er ook een positieve kant aan de zaak-Dedecker. Maar daar kan ik niets over zeggen. De slechte procureur en de wereldvreemde procureur-generaal zouden mij kunnen pakken voor schending van het beroepsgeheim.Daarom schrijf ik gewoon over wat De Standaard van vrijdag 17 mei schreef aan het eind van het stuk over de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van Dedecker: ‘Oh ja, de BBI beet zich wel in het dossier vast. Het leverde de familie Jaspers een fikse veroordeling op. Dedecker verwoordde het gisteren onderkoeld. ‘Ik ben wellicht de enige politicus die de fiscus tien miljoen euro heeft opgeleverd maar achteraf veroordeeld wordt wegens vormfouten’.Zo is dat.U weet wel wie.***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *