ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1095 Even – 't Scheldt

1095 Even

ERASMUS    

Erasmus, afkomstig uit Antiochië, bekleedde de bisschopszetel van Formiae in Italië. Om aan vervolgingen te ontkomen vluchtte hij naar de berg Libanon, waar een raaf hem voedde. Hij werd echter ontdekt, gearresteerd en gemarteld. Nadat hij op weg naar Diocletianus door een engel was bevrijd, wist hij nog talrijke mensen te bekeren. Na een nieuwe arrestatie is hij rond 303 gedood. Volgens een late traditie zou hij voor zijn marteldood zijn gefolterd door beulen die zijn ingewanden met een windas uit zijn lichaam reten. In de vijftiende eeuw verspreidde zijn verering zich in Italië en daarna in Duitsland. Bron: Heiligen, uitgeverij Roularta Books.***Er is geen gat zo klein of er past een spijker in***VOLKSWEERKUNDE     Juni meer droog dan nat vult de schuur en ook het vat. Bron: Het kalenderweer-spreukenboek Uitgeverij Davidsfonds***Vuur bij vlas brandt wonder ras***HET STILLE VRIJE WOORD     Op 6 mei werd de Ark-prijs van het Vrije Woord in Antwerpen uitgereikt. Deze uitreiking in de zalen Galerij De Zwarte Panter trekt tradi-tioneel heel veel volk aan, zoveel dat er telkens mensen moeten blijven buiten staan omdat er binnen geen plaats meer is.
Traditioneel ook te weinig stoelen klaargezet wat voor veel ouderen niet zo prettig is. En even traditioneel ook de slechte geluidsinstallatie waardoor meer dan de helft van de toehoorders de toespraken niet kunnen horen. Behalve, gelukkig die van de laureaat, professor Paul de Grauwe maar die is het gewoon voor veel publiek te spreken.
Onder de aanwezigen de dochter van oud-burgemeester Craeybeckx, Hilda, de door de socialisten aan de deur gezette oud-burgemeester Bob Cools en de door de kiezers met een schop onder zijn achterwerk uit het stadhuis verwijderde Patrick Janssens.De literaire wereld was vertegenwoordigd door uitgever André van Halewijck en Marc Reynebeau terwijl de homowereld en de liga van vulgaire praatverkondigers vertegenwoordigd was door Tom Lanoye. Professor de Grauwe is een fijne aanwinst op de reeds indrukwekkende lijst van laureaten.Adriaan van Gansen***De fortuin draait sneller dan een weerhaan***KATTENGOOIER     Jan Fabre verkondigt: ‘Ik heb ook met baby’s gegooid’.Is er niemand die aan die onnozelaar een pilleke kan geven?Dat deden ze vroeger toch met halve garen?Sinjoor***Het geluk huist zelden onder vergulde gewelven***EVEN NAKIJKEN AUB     Kan het nieuwe stadsbestuur – de schepen van cultuur – even nakijken hoeveel geld er naar die halve gare – ja, Jan Fabre – vloeit? En of die geldstroom moet blijven duren? Baby-werper Jan Fabre is toch nauw verbonden aan ‘deSingel’?Wordt het geen tijd om een speciale belasting te heffen op onzinnige manifestaties waarop Jan Fabre het patent schijnt te bezitten?Geen ‘vermakelijkheidstaks’ want alleen hij of een paar onnozelaars hebben daar pret in. Een ‘stoortaks’ dus.Sinjoor***Edel, arm en rijk maakt de dood gelijk***

‘DEN BOER IS BACK’Onder die titel verscheen in Nr 1009 van ’t Scheldt (28 juni 2011) – twee jaar terug – een artikel van Gruwel over ene Patrick Vanoppen.Het is niet de eerste – en zeker niet de laatste keer – dat wij berichten brengen die eerst jaren nadien door de ‘ernstige’ pers worden overgenomen of geciteerd.
Bij de bekendmaking van de buitenechtelijke dochter van le roi Albert duurde het nog jaren langer.Gruwel schreef in het nummer 1009 o.a.‘Iedereen kent ’m nu wel. Patrick Vanoppen. Omdat de ‘gevestigde’ pers weer niet door heeft dat men dergelijk malafide figuur best licht kritisch benadert, doen wij het maar. Ook deze Patrick verdient immers de aandacht waar hij om vraagt… Vanoppen is weliswaar een handige, doch helaas voor hem en zijn anonieme geldschieters, doorzichtige leuge-naar’.Wij danken Gruwel om zijn ‘bijdetijdse’ analyse!Bert Murrath

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *