ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1088 Even – 't Scheldt

1088 Even

STANISLAUS    

Stanislaus werd in 1030 in een welvarend gezin in Krakau geboren. Na zijn studie in Parijs keerde hij terug naar Krakau waar hij tot priester werd gewijd en in 1072 tot bisschop gekozen. Hij was een groot predikant en een man van naastenliefde. Hij bestreed het immorele gedrag van de heerser, koning Boleslaw II. De koning negeerde de talrijke smeekbeden van de bisschop en werd ten slotte door Stanislaus geëxcommuniceerd. In reactie daarop vermoordde de koning Stanislaus tijdens een mis. Stanislaus werd in 1253 heilig verklaard.

Bron: Heiligen, Roularta Books.***Processen lang en duister zijn der advocaten spijs en drank***HEMMERECHTS     Om toch maar in de kijker te lopen (te liggen?) zal Kristien Hemmerechts toneel gaan ‘spelen’. Ze vertolkt de hoofdrol in ‘De heks van de mestvaalt’.
Daarvoor moet ze zich zelfs niet omkleden.Sinjoor***Eens burgemeester, altijd burgemeester***BURGEMEESTER-MANIEREN    ‘Beste heer Brocatus, als nieuwe burgemeester hecht ik veel belang aan de veiligheid in onze stad. Ik betreur het ten zeerste dat u het slachtoffer bent geworden van een brutale overval en dit net voor uw pensioen. Daarom houd ik eraan u een hart onder de riem te steken. Bart de Wever, burgemeester’.’Twee nette meisjes – waarvan één, aan de huidskleur te zien een allochtone – brachten 22 maart Marcel een brief en een doos pralines. De huidige burgemeester heeft blijkbaar andere en betere manieren dan de vorige.Sinjoor***Zoekers van kunsten, vinders van de bedelzak***TORFS MAATJE TE KLEIN     Verschrompeld in het pluche van de Senaat na debatten over euthanasie kondigde Rik Torfs zijn politiek einde aan. Zijn partijgenoten genoten nooit echt van zijn stijl.
Wat was de kerkjurist in godsnaam bij de CD&V gaan zoeken? Toch geen springplank om de wereld te verbeteren? De christendemocraten koesteren het immobilisme en sussen verder de boel wat bijeen. Men noemt zoiets rentmeesterschap. Tijdens de Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie werd dat minzaam als ‘fortwursteln’ -aanmodderen – omschreven. Toen Rik met zijn gigantische VTM-microfoon hand in hand met de leuke collega Barend Leyts de pausverkiezing van commentaar voorzag, konden de kijkers (de enkelingen die toen niet naar de VRT keken) vaststellen dat hij gelukkig was. Filosofisch mijmeren over de essenties in het leven, slechts onderbroken door een per-soonlijk bijeen geperst grolletje en lekker loeien zonder bemoeienissen van bovenaf, doet Rik opbloeien. Onze verticaal uitgedaagde vriend ambieert (weer eens) het hoogste ambt in zijn genre: rector!Nu al overwegen verontruste studenten van de KULeuven enkele demonstraties terwijl vijandige proffen alvast de dolken wetten. Zijn boeken bevatten enerzijds wijze woorden, anderzijds banale borrelpraat.Schofterige politici zoals Etienne Schouppe en minderbegaafde broers zoals Eric van Rompuy vonden Rik een mediageile nestbevuiler die het vak niet beheerste. Al was hij een Kabouter Plop in hun midden, laat hun holle commentaar een waardig In Memoriam zijn op zijn politieke grafsteen.Overleeft Torfs of de CD&V?Pimpernel***Twee grote meesters kunnen hun rijk niet delen***KRIJSENDE CATHY     Consternatie in het binnenkort te slopen Antwerpse Provinciehuis toen na een bezoek van een klas schoolkinderen de leraar een balorige bengel die niet mee naar buiten wilde flink moest aanporren. Trekken en duwen, bijten en brullen, het jongetje leek wel een ADHD-aanval te hebben.Later bleek echter tot verbazing van de omstaanders dat het vermeende anorexia-knaapje de Gouverneur van de provincie Antwerpen was.
Hoe kon men nu het gouverneurtje verwarren met een verwend klein kind?Die Cathy, telkens groen van jaloezie op de outfitjes van prinses Mathilde, altijd grauw van politieke onbeduidendheid en blauw van ergernis over mensen die zich wel kunnen amuseren.Wat heeft zo’n Provincie toch een torenhoog niveau.Dat ze daar in Brussel maar nooit op besparen en dat vooral de gedeputeerden hun gratis kaarten voor allerlei voorstellingen blijven krijgen. Die krijg je zo verkocht!Pico Bello ***Liever kleine bazin dan grote meid***REACTIE VAN LEZER     Als de nieuwe burgemeester pralines gaat sturen naar iedereen die overvallen wordt dan zal hij die in de toekomst wel bij Leonidas moeten gaan kopen. Marcar***Die in de molen komt wordt licht bestoven***PERIODIEK     Op 13 oktober 2012 werd in het Paleis der Academiën te Brussel een Symposium gehouden over ‘Contingentering: zegen of vloek?’ georga-niseerd door het Vlaams Geneeskundigenverbond (VGV).Het verslagboek van deze boeiende bijeenkomst is nu gepubliceerd in Periodiek, het verzorgde tijdschrift van de VGV (68ste jaargang).Op uitstekende wijze wordt ‘15 Jaar toelatingsproeven voor artsen in Vlaanderen’ toegelicht. Het werpt tevens een verduidelijkend licht op de aanpak van dit gegeven in het Franstalige landsgedeelte.Zie www.vgv.be/periodiek. Aanbevolen ter vergelijking.Johan Steels***De lompste timmerlieden moeten de scherpste bijl hebben***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *