ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1084 Even – 't Scheldt

1084 Even

ADRIANUS    

Adrianus stierf op 5 maart 309 de marteldood in Caesarea. Eusebius verbindt in zijn geschriften de lotgevallen van Adrianus met die van Eusebius, die twee dagen later is gestorven. De twee arriveerden in Caesarea met het doel de plaatselijke christenen te ondersteunen. Ze werden al snel ontdekt, gearresteerd en berecht. Omdat ze weigerden hun geloof af te zweren werden ze veroordeeld tot de doodstraf in het amfitheater. Tijdens de spelen werd Adrianus door wilde beesten aan stukken gereten en daarna onthoofd. Bron: Heiligen, uitg. Roularta Books.***Het beste brood legt men voor het venster***VOLKSWEERKUNDE     Zoveel nevel in maart, zoveel onweders in de zomer. Bron: Het kalender weerspreukenboek Uitg. Davidsfonds***Beter een half ei dan een lege dop***PISTO…     De Zuid-Afrikaan die zijn ‘geliefde’ neerschoot heet die pisto-rius of pisto-lius?***Twee zuivels op één brood, dat geeft hongersnood***BRIL VERGETEN?    ‘Beste wij zijn al enkele ja-ren trouwe abonnees, maar nu moet er toch iets van ons hart. Sinjoor ziet op de lezing van prof. Rooms (’t Scheldt Nr 1083) niemand onder de vijftig jaar. Toegegeven er waren heel wat ‘minder jonge mensen’, maar mijn vrouw en ik zijn nog enkele jaren trotse dertigers: misschien was Sinjoor zijn bril vergeten, het is hem vergeven. Mvg Bruno Van Clemen’.***Onder het beste graan vindt men wel onkruid***POSITIEF     Nu deed Liesbeth Homans (N-VA) eens een keer iets positief door de illegale seropositieven hun aidsremmersgebruik af te remmen en nu is het weer niet goed. Het OCMW betaalt immers al jaren dure medicijnen voor illegalen met een legale ziekte. Voorzitster Homans had ook aidsstimuli kunnen opdringen, maar zo ziet ze er niet uit. Een leefloon dient toch om van te leven en niet om van te sterven, gilde meteen een stel verontwaardigde humanitair ingestelden. Want wat mankeert er aan medisch toerisme? Een nierdialyse op maandag, een prothesemodernisering op woensdag, een anti-schimmelpedicure op vrijdag houdt een doorsnee illegaal toch van de straat?De psychologische stiltebehandeling mét aromatische massage op donderdagavond is bovendien niet eens verplicht. Enkel rode remedies verdienen een positieve klank in de media, voor de rest gelden andere normen.Pimpernel***Er is geen bokking zo mager of er brandt nog vet uit***OPEN TOT…?    Edwin Verberght is de voorzitter van de liberalen in het district Wilrijk. Echte liberalen voelen zich al langer wat verweesd in de Open VLD zoals die tot stand is gekomen onder het fortuinlijke trio Verhofstadt- De Gucht-Dewael. Waarom dus de term ‘Open’ gewoon niet schrappen, oordeelde deze lokale leider. Dat zou een stevige en symbolische stoot naar de nationale partijtop vormen.Gwendolyn Rutten was alvast niet onder de indruk en verwees deze kwestie naar het congres in het najaar. Meent zij als voorzitster dat haar partij nog genoeg ‘open’ vrouwen in de rangen telt zoals het tirannieke trio dat indertijd kon smaken? En zo ja, wie zijn dat dan? Brengen Rutten, De Block en Turtelboom het hoofd van de liberale kiezer op hol?En welke mannetjesdieren doen de vrouwelijke kiezer zwijmelen? Een vluggertje met Vincent? Eens iets anders met Alexander?Of sloeg de olijke benaming dan toch op een open houding naar de maatschappij? Bij de liberalen primeert principieel het private op het publieke, behalve in hun privé-levens die een publiek geheim zijn geworden.Pico Bello***Zachte heelmeesters maken stinkende wonden***SOCIALE LIBERAAL     De Mechelse burgemeester, Bart Somers (Open VLD) verhoogt in Mechelen de dagprijs in het rusthuis van het OCMW met 10 euro per dag.

Dit is 3.650 euro per jaar.Daarmee bewijst hij niet alleen zijn ‘sociale ingesteldheid’ maar vooral zijn ‘liberale ingesteldheid’...***Geen kunst die spreekt  waar loon ontbreekt***RIK TORFS     Rik Torfs hoopte in een interview dat de nieuwe paus zou ‘geloven’. Of, anders gezegd: dat het een katholiek zou zijn. Dat is een opmerkelijke verklaring van iemand die al jaren de kerk in dit land belachelijk maakt. Niet voor niets is zijn bijnaam ‘mestkevertorfs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *