1080 Hfd – 't Scheldt

1080 Hfd

Een veel gehoorde boutade luidt dat iedereen hoofdredacteur wil worden, behalve zij die het al zijn geweest. Op uitzondering van Yves Desmet, die onlangs voor de derde keer hoofdredacteur van De Morgen werd, klopt dit ook wel. Meer nog, de functie lijkt  in Vlaanderen uit te groeien tot hét schietstoelberoep bij uitstek. En voor wie toch een sprekende vergelijking wil, er worden de laatste maanden meer hoofdredacteurs dan voetbaltrainers ontslagen.De tijd dat hoofdredacteurs, zoals Hubert Leynen, Lode Bostoen, Louis Meerts en Leo Siaens jarenlang op hun stoel bleven zitten, is onherroepelijk en begrijpelijk voorbij. Maar de vaart die het thans loopt, doet redactievloeren op de grondvesten daveren.  Neemt u even plaats op de carrousel van het laatste halfjaar.Bij Humo ruimde hoofdredacteur Bart Vanegeren de plaats voor Wouter van Driessche. Die laatste kreeg Karel Degraeve, ontslagen als hoofdredacteur bij Knack Focus, als adjunct naast zich.

Bij Knack Weekend werd Trui Moerkerke ingeruild voor Lene Kemps. Jörgen Oosterwaal kwam, na zijn niet zo geslaagde propagandastunt ‘Patrick’, Johan van Overtveldt vervangen bij Knack, waarna de topjournalisten Rik van Cauwelaert en Koen Meulenaere het pand verlieten richting De Tijd.Paul Daenen ruilde bij Het Laatste Nieuws zijn job als hoofdredacteur in voor die van uitgever en werd vervangen door het duo Margot Moeseke en Wim Verhoeven.Yves Desmet zette Wouter Verschelden een hak en viel voor de derde maal in herhaling bij De Morgen. Kris Hoflack, die even VRT-hoofdredacteur was, navigeerde naar dezelfde functie bij VTM. Zonder enige twijfel volgen er nog ontslagen en komt er voorlopig geen einde aan het grote verloop van hoofdredacteurs. Zij worden immers  aangestuurd door managers, die door hun verwaandheid vaak het duivenkotsyndroom genegen zijn. Velen zijn verlengstukken van de commerciële bedrijfsleiding geworden en bepalen alzo hun eigen versheidsdatum. De kloof met de redactie is dan ook groot en de stoelendans brengt door aanhoudende veranderingen en ‘vernieuwingen’ ontegensprekelijk de continuïteit en de geloofwaardigheid van onze media in gevaar. Een voortreffelijk bewijs dat cadens ook kan eindigen in decadent.***

CORDON SANITAIRE

cordon

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *