1077 Pimp – 't Scheldt

1077 Pimp

Het Antwerpse Bouwcentrum bood op zaterdag 5 januari geen onderdak aan de Boekenbeurs, maar aan het nationale N-VA- nieuwjaarsfeest. De grootste zaal was volgestouwd met Vlaamsgezinden van het laatste uur. Hier en daar vergaapte een stamboomnationalist zich aan die stoet jonge veelverdieners die vinden dat ze er te weinig aan overhouden door die Walen. De rij hardwerkende gulzigaards aan de toog met stoofvlees en friet bleef de hele avond constant even lang.Siegfried Bracke was helemaal uit Mol afgezakt om met afgezakte broek zijn resultaat in Gent te komen verzwijgen. Geert Bourgeois zag goedgemutst hoe zijn partijtje was gezwollen tot een heuse volkspartij.Er heerste een ongerepte uitbundigheid alsof er een Messias op komst was. En inderdaad, toen Bart De Wever omringd door lijfwachten en lijfeigenen naar het podium marcheerde, ontstond een ware uitzinnigheid. ‘Den Bart’ zou het eens gaan zeggen, zie. De nieuwe burgemeester zette meteen de toon door een sneer naar de vakbondslui aan de ingang die de bezoekers een pamflet over de bedreigde rechten van de werknemers toestopten.Hoe zat het met het Arco-aandeeltje van zijn moeder, wilde De Wever wel eens weten. Voortaan zou Bart fundamenteel vrolijk door het leven gaan, grimaste hij ongeloofwaardig. Vervolgens een uithaal naar Di Rupo die qua populistisch gehalte de koning bijna gelijk gaf.Momenteel 1861 verkozen mandatarissen in Vlaanderen tonen de kracht van de N-VA aan. De Wever nodigde iedereen uit op de gratis receptie op de Grote Markt (NvdR: op 6/1) alsof zijn voorganger dat nooit had kunnen bedenken. Frieda Brepoels werd als ‘politieke moeder’ door Bart in de bloemetjes gezet. Als burgemeester van Bilzen leek ze de Heilige Graal te hebben bemachtigd. Kris Van Dijck draaide als gast-dj ‘You ain’t seen nothing yet’ van Bachman Turner Overdrive zonder verder nog iets te laten zien. Als aftredend fractieleider in het Vlaams Parlement gaat hij nu de N-VA-novicen in de pas leren lopen. Er geldt trouwens voor de ‘gewone’ mandatarissen een verbod op babbels met de pers zonder dat de partijtop dat kan dirigeren. Her en der vielen grimmige woorden over het feit dat de Antwerpse kabinetten worden bevolkt door universitaire denkers zonder dat het Vlaamse hart per se klopt.De zeikerige VRT-journalist Marc Van de Looverbosch stond wat aan te pappen met de chauffeur van De Wever.Liesbeth Homans droeg als volleerde SM-meesteres een stel laarzen waarmee ze de leefloners met een flinke trap in beweging belooft te brengen. Ingewijden beweren dat geen enkele dure communicatiespecialist beweging in haar gezicht had kunnen veroorzaken.Nieuwbakken schepen Nabilla Ait Daoud werd door iedereen gefeliciteerd omdat ze niemand lastig viel.Tijdens de opklinkende muziek leek Chris Morel het danig te betreuren dat men hem naast een box had geparkeerd.Jan Jambon was in het gezelschap van zijn echtgenote. De Vlaming zoals men zich die in Wallonië voorstelt kwam tot middernacht met gratis drank aan zijn trekken.De kracht van verandering moet het absoluut trekken tot 2014, zo leek het wel 2014 keer te klinken die avond.***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *