ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1075 Even – 't Scheldt

1075 Even

ONNOZELE KINDEREN

Omdat ze voor Jezus Christus gestorven zijn, zijn de kinderen van Bethlehem die op last van Herodes de Grote zijn vermoord tot mar-telaar uitgeroepen. Volgens het evangelie van Mattheüs hoort Herodes van de magiërs dat de koning van de joden is geboren. Omdat hij bang is zijn macht kwijt te ra-ken, geeft hij bevel alle kinderen van Bethlehem jonger dan twee jaar te vermoorden om er zeker van te zijn dat deze nieuwe koning ook wordt geëlimineerd. De verering van deze vermoorde kinderen is in de vierde eeuw in het westen populair geworden. Bron: Heiligen, uitg. Roularta Books.***Wijn drinkt, wijn klinkt*** HAATBAARDEN EN AMBRASJURKEN     Nog twee nieuwe woorden die men zeker moet toevoegen aan onze rijke woordenschat. Wij plukten ze van de webstek Clint: haat-baarden en ambrasjurken. Hoeven geen nadere uitleg.***Die veel ambachten tegelijk leert leert er zelden een goed ***DOVEMANSTAAL     Niet voor de goede ver-staander: toen Bart de Wever zijn persconferentie gaf over het nieuwe Antwerpse bestuursakkoord ging het stadszendertje ATV daar eens uitvoerig over berichten. Wat bleek? De volle duur dat De Wever aan het woord was viel de klank weg. De spreekpop van dienst gebaarde van krommen aas en kondigde bijna blurpend aan dat er nog een tweede uitgebreide reportage volgde. Opnieuw geen klank en weer geen verontschuldigingen. ‘U merkt het, er zijn klankproblemen’, ginnegapte het wezenloze wicht. Daarna kwam er een reclamegolf over de toeschouwer heen gegutst. ‘Wat een aangename zender’, zal afdruipend burgemeester Patrick Janssens hebben gedacht, ‘en al goed dat ze die nieuwe meteen de mond snoeren’. Hadden ze bij ATV nog een eitje te pellen met de NV-A die zich tijdens de campagne terecht niet als een zacht ei had laten behandelen door het rode journaille?Nu Concentra de zender helemaal heeft overgenomen zullen de kijkers nog vaker dan voorheen vergast worden op de deskundige en objectieve visie van scribenten van de Gazet van Antwerpen. Dat ze dan de klank maar helemaal en vooral blijvend wegdraaien!Pimpernel***De wijn maakt mal maar weert de gal ***LEZERSOPINIE     Voor mij is CD&V-er Marc van Peel de absolute Koning Onbenul. Deze graaier uit de oude doos verrijkt zich al jaren op basis van een handvol stemmen. Vretend en zuipend lalt hij een eind weg terwijl zijn partij ver-schrompelt en uitverkoop houdt van haar idealen. Als vleesgeworden arrogantie speelt hij etalagepop voor de Antwerpse Haven en beschouwt zichzelf daarbij als een briljante causeur en kenner van het bedrijfsleven. Niets is minder waar. Intriest is echter dat er een hoop mensen denken dat hij een meester-strateeg is terwijl hij door gewoon passief af te wachten alles in de schoot krijgt geworpen. Wie dus gelooft in zijn kunnen is zo mogelijk nog een grotere onbenul dan Van Peel zelf.Ben Van C., Antwerpen-LO

***Een zot kan van ’t gebraad niet eten, of iedereen moet het weten***HOU HET STIL     Uit goede bron vernemen we zopas dat de dignitarissen van Behoud De Begeerte de ex-burgemeester Patrick Janssens zullen voordragen als toekomstige stadsdichter.***Droesem is nog goede wijn  als een lieve hand hem schenkt***KONING ONBENUL     Marc Reynebeau door zijn boek ‘Het klauwen van de leeuw’. Daarin verloochent hij zijn voorouders en minacht als Vlamingen, volgens zijn eigen zeggen ‘een niet bestaand ras’.***DE FYRA-TREIN     Op de afbeelding van uw tekenaar Manten is de Fyra-trein sp.a-rood. Normaal dat die trein dan ook stilvalt. Ghislain B.

lichaamsbeweging

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *