ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1071 Marcel – 't Scheldt

1071 Marcel

Voor de Antwerpse liberalen was 14 oktober 2012 een ramp geworden. Van de 5 zetels in de Gemeenteraad bleven er voor de Open VLD nog 2 over. Een Antwerpse krant had een maand tevoren reeds gewaarschuwd dat de Liberalen achteraf niet moesten komen klagen. Dat was nadat bekend werd dat Luc Bungeneers (terecht) woedend de deur achter zich dichtgeslagen had. Turtelboom verwees hem namelijk naar de laatste plaats op de lijst… Die plaats wordt meestal aan een oud-gediende aangeboden als dank voor aan de partij bewezen diensten. Vergelijk met ‘de laatste eer’ aan een overledene.Vrienden hadden aan de aangeslagen Bungeneers de raad gegeven om contact te zoeken met Bart de Wever van de N-VA. Bungeneers vond dat hij zoiets als liberaal niet kon doen. Turtelboom zou hem niets kunnen verwijten want zijzelf kwam uit CVP-rangen. In zijn jeugdjaren was Bungeneers actief geweest in diezelfde CVP.

De ‘witte konijnen’ van Turtelboom waren zonder meer een flop! Beschamend voor haar en tevens lachwekkend: de 58-jarige Claude Marinower (volgens Turtelboom een oude man) verdrong de veel jongere Baelemans van de tweede plaats op de lijst. Die 2de plaats, die aan zijn even ‘oude’ collega Bungeneers geweigerd werd wegens ‘te oud’. Het resultaat: Turtelboom bleef op de Open VLD-lijst eenzaam over met een ‘oude jood’. En Bungeneers? Bart de Wever had zijn komst verwacht en toen er niets gebeurde bood hij hem de 2 plaatsen aan die hij voor hem had vrijgehouden: lijstaanvoerder N-VA district Merksem én de voorlaatste plaats op de N-VA-provincielijst.De Wever had de gevoelige snaar geraakt door aan Luc Bungeneers het district Merksem(24 000) inwoners te laten leiden. Samen met een plaats op de Provincielijst, waardoor de kiezers van heel het arrondissement ook op Bungeneers konden stemmen. De 4 682 voorkeurstemmen (district Merksem) en 8 134 (provincie Antwerpen) zijn dan ook een uitstekende uitslag.Turtelboom zelf staat met haar ruim 5 000 voorkeurstemmen als een kabouterke tussen de twee reuzen: Janssens (49 000 stemmen) en De Wever (77 000 stemmen) .Bij vele Antwerpse liberalen is Annemie Turtelboom gedegradeerd tot ‘persona non grata’. Getuige daarvan de talrijke scheldwoorden aan haar adres. Meestal sterk overdreven omdat ze getuigen van machteloze woede. Alleen ‘koppig wijf’ is een zachte weergave van de realiteit. Dat zij de voornaamste oorzaak is van de zware nederlaag van de Antwerpse Open VLD is onbetwistbaar.Ik heb totnogtoe niets gehoord over verontschuldigingen vanwege Annemie Turtelboom. Niet tegenover Luc Bungeneers en evenmin aan het adres van de partijtop. Niet iedereen heeft een degelijke opvoeding genoten.Eigendunk is een betreurenswaardige eigenschap. Maar niet strafbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *