ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1070 Even – 't Scheldt

1070 Even

JOANNES BERCHMANS

Geboren in 1599 te Diest in een arm gezin, stierf Joannes op 22-jarige leeftijd te Rome tijdens zijn filosofiestudie aldaar. Berchmans is een voorbeeld van de meest nauwgezette plichtsbetrachting, ook in de geringste zaken; hieraan paarde hij grote vroomheid en blije opgewekt-heid en minzaamheid. Zijn leven toont hoe de ware heiligheid niet bestaat in het verrichten van buitengewone of wonderbare dingen, maar in het volmaakt en gestadig vervullen van de kleine dagelijkse plichten. Bron: Heiligen, uitg. Roularta Books.
***
Zulke boom, zulke wis***
DE SLIMSTE MENS OF DE LOMPSTE KLOTEN CQ GEITEN?
In het tv-programma ‘De slimste mens’ vroeg de presentator naar de naam van de stichter van de uitgeverij, gevestigd in Tielt. Hij noemde zelfs de naam van zoon Godfried.
De mededingers van wie verondersteld wordt bekroond te kunnen worden als ‘De slimste mens’ bleven het antwoord schuldig. Geen van de drie kandidaten wisten het antwoord, kenden de uitgeverij Lannoo niet. Begrijpelijk misschien want Lannoo is eerder bekend om zijn kwalitatieve uitgaves.
Noch de zwarte Elodie Ouedraogo, noch de acteur-directeur van het Antwerps theater Sven de Ridder, noch Bart Cannaerts (schijnt een humorist te zijn) zijn alledrie waardige kandidaten voor de titel, niet van slimste mens maar van domme idioten. Men kan zich overigens vragen stellen over de gestelde vragen! Mooi op maat gesneden: de TV VIER weet wie mag, ja moet winnen.
***
Van raveneiers komen ravenkiekens
***
ARROGANTIE-TOPPUNT
Het tv-programma ‘De slimste mens’ van ons aller nationale omroep TV VIER wordt terecht gepresenteerd door een arrogante paljas die denkt het warmwater te hebben uitgevonden.
Lacht om de minuut met wat hijzelf uitbraakt. Hij denkt bovendien dat wat hij debiteert geestig is. Geen enkele vulgariteit, laag bij de grondse opmerking is hem vreemd Misschien aangepast aan de kandidaten?
Sinjoor***A-Bastards
Zijn ze niet vertederend, die aardige bejaarden die voor de Stadslijst in Antwerpen onderhandelen? Nu Patrick Janssens heeft ingezien dat zijn ranzige rancune de besprekingen in de weg stond, heeft hij de fakkel overgedragen aan Robert Voorhamme (sp.a) en Marc van Peel (CD&V). In de Muppetshow had je altijd 2 stokoude grompotten die vanaf het balkon iedereen het slechtste toe-wensten. Voorhamme en Van Peel zijn de Statler en Waldorf van ‘t Stad. Robert ziet er meestal uit alsof iemand net een emmer koud water over zijn hoofd heeft gegutst terwijl Marcske dan weer verkrampt probeert zijn nuchterheid te behouden. Voorhamme is de slimme vrijmetselaar met de syndicale achtergrond en Van Peel is dolgraag de éminence grise, ook met een syndicale achtergrond trouwens. Roberts papa was politieman en werd steevast de Veur-heps genoemd. Hij beheerde de ‘5 frankclub’ die door de agenten werd gespijsd en diende om de kosten te dekken als een van hen voor de tuchtcommissie moest verschijnen. Later werd de Veurheps politie-fotograaf. Wat zou hij wellicht graag zijn zoontje hebben willen inlijs-ten nu die zo op de voorgrond van de macht beweegt. Marc van Peel beweegt op zijn beurt wel wat minder dan vroeger. Waar is de tijd dat hij bij de KAV (de christelijke vrouwenbond die nu, beschaamd als die is voor het verleden, Femma heet) kwam bedelen om steun en stemmen. Beladen met idealen was hij toen, die Van Peel. Hij geloofde in een betere wereld, hetgeen betekende dat hij het zelf beter wou hebben in de wereld.
Als gemarineerde Haven-schepen probeert hij nu exclusief zijn eigen belangen te dienen tijdens de onderhandelingen. Als een van de meest uitgespuwde politici in Antwerpen heeft hij toch een fraaie score van meer dan 3 000 stemmen gehaald dankzij die kiezers die hoopten dat hij na zijn filmpje zelf in de Schelde zou springen. Ze zijn eraan voor de moeite. Marc houdt zijn schaapjes liever op het droge. Dierenbeul Voorhamme heeft ooit wel wat schaapjes geschoren, maar daar blijft niet veel van over. Als hij de socialistische toekomst beli-chaamt zal ‘de Internationale’ niet meer zo luid klinken als weleer.
Zet die ploat af !
Johan Steels
***

 

hansha voelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *