ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1064 Even – 't Scheldt

1064 Even

FRANCISCUS BORGIA
Franciscus werd in 1510 in Spanje geboren, behoorde tot de beroemde Borgia-familie. Na de dood van zijn vrouw deed hij afstand van zijn hertogdom en trad in bij de jezuïeten. Hij ontpopte zich als een populaire predikant en schreef teksten over spiritualiteit. Werd gekozen tot generaal-overste van de orde.
Bron: Heiligen, uitg. Roularta Books
***
Die een hoofd van een pintje heeft moet geen kan willen drinken
***
‘JE N’OUBLIE RIEN…’
Een zekere madame Antoinette Pecher heeft jarenlang de liberale partij een Franskil-jons imago gegeven, hoezeer Frans Grootjans (één van de drie ‘Kraaiende Hanen‘ zich ook inspande om de partij een Vlaams gezicht te geven. Zij schrijft in elk nummer van La Semaine d’Anvers een artikel waarin zij haar trouw aan het gezag et la patrie betuigt. Eerst kandidate bij de PVV, daarna VLD, dan Open VLD kan ze de politiek geen vaarwel zeggen, maar ze krijgt geen plaats op de huidige liberale lijst. Haar over-over-over-over-grootvader was in 1846 medestichter van de Liberale Partij. Zij getuigt ‘Je n’oublie rien de cet héritage prestigieux’. Ze kreeg een plaats op de stadslijst van de kapitalist en dictator Patrick Janssens. Van de ‘héritage prestigieux’ schiet niets over.
***
Die het hoofd van boter heeft moet bij geen oven komen
***
JAN VAN VAEK
Jan van Vaek, vakgroep wijsbegeerte aan hogeschool te Gent. Leraar. Een zelfverklaarde interloktueel. Mengt zich in verkiezingsdebat, keert zich tegen een allochtone hardwerkende middenstander, kandidate op de Antwerpse N-VA-lijst. Wijs is Jan Vaek niet, maar hij heeft begeerte. En wat schrijft deze geleerde zoal op een webstek over de verkiezingen? ‘omdat ik naïef ben en me heb laten mis-lijden…’
De allochtone tegen wie hij zich keert schrijft in elk geval geen taalfouten zoals deze wijsbegerige idioot.
Sinjoor
***
Ledigheid is hongers moeder en van diefstal volle broeder
***
LATEN WE EERLIJK ZIJN

We hebben wel iets voor Maya Detiège. Moeilijke jeugd gehad. Vader onbekend. En moeder die er – in tegenstelling tot zovele andere soortgenoten – niet beschaamd of droevig over blijkt, doch eerder trots. Je moet het maar meemaken als kind. Dergelijk schrijnend onrecht. Maya dus. Decennia lang moeten zeggen ‘dat ze geen vader mist omdat ze er nooit één gehad heeft’. Tja. Opgedoken in de politiek toen mama de biezen moest pakken na het Vieze Kaarten schandaal en als compensatie een verkiesbare plaats voor Mayake in de wacht kon slepen. En zo kregen we Maya in beeld. Braaf meiske.
Hopelijk trouwt ze nog eens. Had dierenvriend Chris Dusauchoit dit niet twee jaar geleden aangekondigd? Maya pakt dus uit met ‘Links en Averechts’ als slogan.
Misschien kan ‘t Scheldt bij deze de vraag stellen of het niet beter ‘Slinks en Slecht’ zou zijn.
Maya is immers een fraudeur. In haar derde jaar Farmaceutische Wetenschappen aan de UA werd Maya (‘eindelijk’) volgens sommi-gen gepakt op ernstige examenfraude.
Maya had zowat heel de cursus van professor Haemers op spiekbriefkes neergepend. Ondanks het gebleit van Maya (beetje zwak voor een ‘feministe‘) en de felle interventie van mama, kreeg ze terecht een nul en een volledige tweede zit aange-smeerd.
Voorzitter van de examenjury, professor Arnold Herman, was niet om te praten, de dreigementen van Leona ten spijt. Dura Lex, sed Lex. Meteen weet u waarom ze zes jaar over haar studies gedaan heeft, en geen vijf. Vanwege fraude.
Als men het ‘schimmige‘ studentenverleden van Jürgen Ceder opengooit, dan willen wij dat van Mayake opengooien.
En in tegenstelling tot Ceder werd Maya a) wel gepakt b) wel veroordeeld.
Deur Echo
***

stress

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *