1063 Act V – 't Scheldt

1063 Act V

stadswapen

In 1995 werd door de Stad Antwerpen een boekje uitgegeven, met als titel ‘Het Stadswapen van Antwerpen’. Zonder vermelding van auteur. Op de kaft – in kleine letters – de woorden: Secretariaat/Stadsarchief en achteraan onder het colofon: Verantwoordelijke uitgever Inge Schoups.
Inge Schoups is nog steeds stadsarchivaris en beheerder van het Felix Stadsarchief. De schrijfster heeft in minder dan 6 (zes) bladzijden met 5 illustraties een duidelijke en volledige verklaring gegeven van de onderdelen waaruit het Wapen van Antwerpen is samengesteld.

Gelukkig fungeerde Patrick Janssens in 1995 nog niet als burgemeester. Anders zou dit boekje niet gepubliceerd zijn!? Patrick Janssens heeft er immers voor gezorgd dat het Antwerps Stadswapen haast volledig uit het stadsbeeld verdween. In plaats daarvan kwam de lelijke letter A met 6 (zes) streepjes (die de uitstraling van Antwerpen moeten voorstellen).
Het stadswapen komt zelfs niet meer voor op de voertuigen van het wagenpark of de dienstwagens van de stad.
Het verdween ook als symbool op alle gebruiksvoorwerpen in het stadhuis. (Koffiekopjes, schoteltjes, onderleggers, servetten enz.)
De Dienst voor Toerisme wordt uitsluitend bevoorraad met publicaties waarop het wapenschild niet voorkomt.
De reclamebanieren waarmee evenementen en festiviteiten worden aangekondigd dragen allemaal de letter A, zonder meer.
In enkele boeken over Antwerpen verklaarde Patrick Janssens zijn liefde voor A.
Er wordt gefluisterd – én ook hardop – dat Patrick een patent heeft verkregen op die fameuze letter A. Een patent veronderstelt auteursrechten voor de begunstigde. En wie betaalt die auteursrechten? Aan wie? Het zou interessant zijn om dat eens te laten onderzoeken.
Ik ken slechts één document waarop het stadswapen nog wordt gebruikt, nl. op de facturen van de stadsbelastingen. Het is er echter gereduceerd tot 1 (één) cm²!
Ik durf hopen dat de opvolger van Patrick Janssens als burgemeester het stadswapen van Antwerpen in ere herstelt als bewijs voor zijn liefde en eerbied voor Antwerpen.

sodoma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *