ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1062 Even – 't Scheldt

1062 Even

NICOLAAS

Nicolaas is in 1417 in het Zwitserse Überwalden gebo-ren. Als getrouwde vader van tien kinderen leidde hij het leven van een vroom christen, totdat hij zich na twintig jaar huwelijk geroepen voelde tot het kluizenaars-bestaan. Met instemming van zijn vrouw betrok hij een kluis, die voor hem in een ravijn was gebouwd en leefde jaren lang uitsluitend van hosties. Hij predikte vrede en speelde een rol in de eenwording van Zwitserland. Om die reden werd hij erkend als pater patriae, vader des vaderlands. Hij staat bekend als Bruder Klaus. In 1947 werd hij heilig verklaard.
Bron: Heiligen, uitg. Roularta Books
***
Die veel ambachten tegelijk leert, leert er zelden een goed
***
ALGERIJNEN
De politiek-correcte media berichtten dat in de gevangenissen van dit land heel veel nationaliteiten vertegenwoordigd zijn. De grootste groep misdadigers zijn … Algerijnen. Dus géén Marokkanen.
Dan is het vanzelfsprekend een goede zaak dat de nummer twee op de Antwerpse ‘stadslijst’ een vrouw is van Algerijnse komaf. Als die verkozen wordt kan zij als tolk en bemiddelaar optreden.
Op de Marokkaanse lijst van CD&V district Antwerpen is er geen enkel taalprobleem wat betreft contact met de Begijnenstraat.
Op die lijst – die door Sinjoren de Marokkaanse CVP-lijst wordt genoemd – is Mie Lingerie lijsttrekker. Zij is de echtgenote van Guy Fransen, de seksspecialist en tevens hoofdredacteur van Het Nieuwsblad.
***
Het vlees aan het spit moet begoten worden
***
FALENDE ZOO
Het VB had zijn leden opgeroepen voor een gezinsdag in de Dierentuin van Antwerpen. De directie van de Zoo faalde grandioos: er waren maar 3 leeuwenkoten vrij en het VB kwam zo maar eventjes met niet minder dan 6 000 leden. Niet vergeten dat na de ‘bevrijding‘ van collaboratie verdachten werden opgesloten in het leeuwenkot van de Zoo en het publiek mocht de gevangenen bestoken met stenen enz.
Wijlen Zoo-directeur Van den Bergh getuigde later ‘Ik schaam mij diep voor wat hier gebeurd is. Het eerste gebouw dat zal gesloopt worden na de actie ‘Bouwstenen voor de Zoo’ is dat leeuwenkot’.
***

Men vangt meer vliegen met een lepel stroop dan met een ton azijn
***
EXCUSES
De paljas-schepen Philip Heylen vindt dat het N-VA excuses moet aanbieden voor wat onder de oorlog met joden is gebeurd. Heeft hij niet gehoord wat Patrick Janssens daarover gezegd heeft? En wat heeft het N-VA daarmee te maken, die partij bestond niet eens. Evenmin als het VB overigens. Zou hij niet beter excuses vragen aan de economische ‘colla-borateurs’? Maar dan komt hij bij de liberalen terecht…
Verdient de stad Antwerpen nu echt zo’n paljas als Philip Heylen? Ze hebben als beroepsonnozelaars al een burgemeester en een schepen van onderwijs? Is dat niet voldoende?
***
Er is maar een greintje saffraan van node om hele hutspot geel te maken
***
FALENDE GvA
De Gazet van Antwerpen titelde (8/9) ‘Ons kindje is gemaakt in Saint-Tropez’.
Hier faalt het drukwerk van de Linkeroever: geen vermelding van het juiste uur en minuten en waar juist in die badplaats?
Niet te verwonderen dat met zo’n titels en artikelen de GvA blijft dalen…
Invloed van Rudy Collier, het vodkakanon?
Sinjoor
***
Men moet de kat de kaas niet toevertrouwen
***

ALS DIT GEEN LANDVERRAAD IS…
VERKIEZINGSPAMFLET IN WALLONIE VAN LAURETTE

نور اگر رفت سا

يه پيدا نيست نقش ديوار و Elioنور اگر رفت سايه پيدا نيست رفت سايه پيدا نيست ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقش ديوار و
sociale zekerheid چشم خيره ما نقش سايه دگر نمي . ر رفت ساي پيدا سايه kinderbijslag . ر رفت م خيره ما نقش سايه دگر نمي دان نورrecht op wonen پيدا نيست نقش snel-Belg-wet ديوار و چشم خيره ما نقش سايه دگاگريوار وVDAB چشم خيرما نقش سايه دگر نميدا نيست نقش ديوار Ramadan نمي دان نور اگر ايمي pensioenenدان رفت سايه. ر رفت سايه پيدا نيست sociale woning نقش ديوار و چشم يوار و چشم خيره ما نقشwerkpremie سايه دگر نمي داننور اگرنور اگر رفت maaltijdcheques ننور اگر رفت سايه پيدا نيست نقشديوار و polygamie دگرر رفت رفvrijheid van godsdienstگررفت سايه پيدا نيست ننور اگmoskees سايه پيدا نيست نقش Hallalگر رفت سايه پيدا نيست نقش oprotpremie سايه kiesbrief چشم خيره ما نقشurne دان خيره ما نقش Laurette سايه دگر نمي دان نور اگر dank bij voorbaat !!!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *