ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1061 ZA – 't Scheldt

1061 ZA

Een van die ANC (African National Congress) se slagspreuke voor en na 1994 (toe die ANC die regering van die land oor-geneem het), was ‘Liberation before Education‘ (vryheid voor opvoeding).

Daardie slagspreuk word vandag nog steeds toegepas, al het die swartes amptelik vryheid bekom.
Opvoeding (hetsy by die ouerhuis, die laerskool, die hoërskool, die kollege en die universiteit) is iets wat met ‘blanke onderdrukking‘ geassosieer word.
Swartes haat daardie woord ‘education‘, want die apartheidsregering het gedurig op opvoeding en opleiding gehamer. Vir die blankes van daardie jare was dit vanselfsprekend dat ‘n mens nie vooruit kan gaan in die lewe as jy nie ‘n goeie opvoeding en ‘n goeie opleiding het nie.
Die meeste blankes was ten gunste van op-voeding vir die swartes, omdat ‘n goed opgevoede swarte nie net ‘n bate vir sy eie volk sal wees nie, maar ook vir medelandgenote van ander etnisiteite.
Verlede jaar het die bom gebars toe handboeke (of teksboeke) vir swart skole nie betyds afgelewer is nie. Almal het gedink dit sal vanjaar beter gaan, maar teen Junie was die meeste swart skole in die Limpopo-provinsie nog sonder boeke.
Blanke skole in die Wes-Kaap het ‘n jaar voor die tyd hul bestellings geplaas, en het hul boeke 6 maande voor die begin van die nuwe skooljaar ontvang. Toe 2012 se nuwe skooljaar begin het, was die meeste swart kinders nog sonder boeke. Klagtes van leerlinge, hul ouers, en sommige onderwyspersoneellede, het niks gehelp nie.
Alle rolspelers het die een die ander die skuld gegee. Niemand wou verantwoordelik-heid aanvaar nie, en alle betrokkenes het verkies om die hele probleem te ignoreer en niks te doen nie.
Blankes het al daaraan gewoont geraak dat swartmense net in een ding belangstel, en dit is die salaristjek aan die einde van die maand. Van werk en van verantwoordelikheidsin weet hulle niks, en wil hulle ook niks weet nie. Selfs die Minister van Basiese Onderwys, Mevr. Angy Motsega, ontken dat sy deel van die probleem is. Sy blameer ‘apartheid’ vir die probleem.
Ook president Jacob Zuma het in die openbaar gesê dat sy regering ‘n groot probleem van die ‘apartheidsregime‘ ge-erf het. En dat dit die rede is waarom die skole se boeke nie betyds afgelewer is nie.
Maar, Zuma se party regeer al 18 jaar, en die bestel van boeke, en die aflewer van boeke, het niks met apartheid te doen nie. Dit het intussen aan die lig gekom dat, nadat die aangeleentheid wêreldbekend geword het, en dit in die parlement ter tafel gelê is, die boeke toe wel bestel is en by die verskillende depots afgelewer is, maar daarna weer vertraag is om by skole afgelewer te word. ‘n Bron het toe bekendgemaak dat vragte en vragte splinternuwe skoolboeke op ‘n stortingsterrein afgelaai en aan die brand gesteek is. Miljoene rande se boeke, wat deur belastingbetalers betaal is, het in rook en vlamme opgegaan.
***Hoog in die take wees
Baie dronk wees

***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *