ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1061 Katelijne – 't Scheldt

1061 Katelijne

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober heeft parlementslid van het Vlaams Belang en lijsttrekker in Antwerpen, Filip Dewinter, een nieuw boek op de markt gebracht. ‘Immigratie-invasie’: de nieuwe kolonisatie’ is de titel, die meteen duidelijk maakt dat de auteur er in nog maar een zijn geliefde thema bespeelt. De immigratie-invasie groeit in Europa en dus ook in Vlaanderen in snel tempo boven het hoofd en moet onverwijld gestopt worden. Waarom en hoe wordt zonder politiekcorrecte taboes en gespreid over bijna 200 bladzijden uitgelegd. Volgens Dewinter zit Vlaanderen in de absolute top wat betreft het aantal immigranten waardoor op termijn de autochtone bevolking in steeds meer Vlaamse steden dreigt geminoriseerd te worden.

De gevolgen van deze vloedgolf blijven niet uit: de criminaliteit stijgt, de Vlamingen vervreemden van hun eigen wijk of buurt, Vlaanderen geraakt volgebouwd…
Ook op financieel vlak dreigt een ramp: zo berekende het Vlaams Belang dat de immigratie de Vlaamse belastingbetaler jaarlijks goed voor 2 miljard euro kost of zowat 1500 euro per gemiddeld Vlaams gezin, waardoor, volgens Dewinter, onze overheid er niet meer in slaagt om de meest behoeftigen van het eigen volk te helpen…Een ander gevolg van de massale immigratie is de steeds verder om zich heen grijpende islamisering waardoor waarden worden geïmporteerd die niet thuis horen in een 21ste eeuwse democratische rechtstaat. Van integratie is immers nauwelijks sprake, eerder van een gewilde segregatie.
‘Immigratie-invasie: de nieuwe kolonisatie’ bevat ook een ‘Gids voor vreemdelingen: hoe licht ik de sociale zekerheid op’. Bedoeling ervan is niet immigranten aan te moedigen onze sociale zekerheid te misbruiken: wel integendeel.
Het is een omlijsting van een vijftal vaak voorkomende, door vreemdelingen gepleegde misbruiken zoals het ontvangen van een werkloosheidsuitkering na één dag werken, het ontvangen van dubbel kindergeld voor één kind, het incasseren van pensioenen in het buitenland voor personen die reeds overleden zijn…enz.
Dewinter zegt in dit boek niet in de eerste plaats de vreemdelingen, de asielzoekers, de illegalen en de onaangepaste allochtonen met de vinger te willen wijzen. Grote schuldigen van de huidige toestand zijn volgens hem immers de politici en de politiekcorrecte elite die de invasie, de multicultuur en de islamisering hebben aangemoedigd, toegelaten en mogelijk gemaakt. Tegen hen moet dringend in het verzet worden gekomen.
In de winkels van FNAC en De Standaard Boekhandel zal het boek enkel op aanvraag en bestelling te verkrijgen zijn. De boycot tegen Uitgeverij Egmont blijft gehandhaafd.
Filip Dewinter * Immigratie-invasie: de nieuwe kolonisatie * Uitg. Egmont * 194 p * 5,00 euro * ISBN 978 90 7889 832 0.
***

drugsbeleid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *