ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1060 Act 4 – 't Scheldt

1060 Act 4

Volgens contemporaine (en derhalve nationaal-socialistische) bronnen van kort na het bombardement vielen er 200 000 slachtoffers door of als gevolg van de drie (twee Britse en één Amerikaanse) luchtaanvallen. De overheden van de DDR hebben vrijwel steeds het cijfer van 100 000 gehanteerd, terwijl in Duitse neonazikringen de getallen varieerden tussen 500 000 en één miljoen: veel was niet genoeg, en het liet hen toe te spreken van de ‘Bomben-Holocaust’ waarmee de Shoa blijkbaar kon worden gerelativeerd.
Het stadsbestuur van Dresden hield het tot voor kort op minstens 35 000. Een daartoe door diezelfde overheid aangestelde groep historici houdt het vandaag op 25 000 doden en 30 000 gewonden, cijfers waar niet iedereen het mee eens is en die inderdaad een minimumraming mogen genoemd worden.
Hoe sterk de cijfers ook mogen uiteenlopen, de duidelijke tendens lijkt te bestaan om het aantal slachtoffers voortdurend naar beneden bij te stellen.
Wanneer wordt de ondergrens bereikt? De o.i. zeer objectieve (en gespecialiseerde) webstek http://nl.milpedia.org houdt het op ‘minstens 35 000 en hoogstens 60 000′.

Net iets belangrijker lijkt ons de vraag naar het waarom van de geallieerde actie.
De Britse historicus Frederick Taylor meent dat het bombardement niet zinloos was en wijst op het strategisch karakter van de stad: er werden wapens geproduceerd en het was een belangrijk spoorwegknooppunt.
Zijn Duitse collega Jorg Friedrich verdedigt met verve precies het tegenovergestelde: het platgooien van de prachtige cultuurstad Dresden, de aloude hoofdstad van het keurvorstendom Saksen en vaak het ‘Florence aan de Elbe’ genoemd (wat kunsthistorisch nogal bedenkelijk is, maar dit terzijde), was militair gesproken zinloos en diende andere (politieke, psychologische…) doelen.
Het (misdadig) brein achter ‘Operation Thunderclap‘, de Engelse luchtmaarschalk Arthur Harris, werd in 1953 op aandringen van Winston Churchill geadeld. In 1992 kreeg hij in Londen, vlak voor de (Anglikaanse) kerk van de RAF, St. Clement Danes, een omstreden standbeeld.
Het werd toen onthuld door de Queen Mother, een bekende alcoholica die verbaasd leek dat zij werd uitgejouwd door tegenbetogers.
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *