ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1049 Ephi – 't Scheldt

1049 Ephi

Door een advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) aan de regering, eerder deze week, is er wat ophef ontstaan. De RMO stelt voor om het begrip ‘allochtoon‘ te schrappen en, in het verlengde daarvan, ook de termen ‘eerste en tweede generatie’. 

In sommige furieuze reacties werd onbeschaamd op de man gespeeld. De man in kwestie, RMO-voorzitter Sadik Harchaoui, zelf behorend tot de BA’s (bekende allochtonen), is vorig jaar in opspraak geraakt door forse declaraties en salarisverhogingen als voorzitter van de gesubsidieerde instelling Forum.
Een dubieus argument, omdat Harchaoui in zijn deeltijdfunctie als RMO-voorzitter niet meer dan 33 000 euro per jaar verdient. Een fooi voor die ene hard gewerkte dag per week.
Gelukkig liet de RMO zich niet door de negatieve reacties afschrikken en kwam gisteren met een tweede advies dat nog gewaagder was dan het eerste. De Raad adviseert nu het kabinet om het begrip ‘Nederlander’ ook te schrappen. Te lang, stelt het advies, heeft deze term voor een ongelijke positie tussen bevolkingsgroepen gezorgd: ‘De term ‘Nederlander’ creëert valse tegenstellingen en versterkt het wij/zij-gevoel, ook wel aangeduid als ‘hullie en zullie”.

De RMO refereert in zijn advies aan de uitspraak van prinses Máxima volgens welke ‘de Nederlander niet bestaat’. Als de Nederlander toch niet bestaat, schrijft de RMO, ‘lijkt het raadzaam om hem definitief te laten verdwijnen en geen koekje meer bij de thee te serveren’. De term of titel ‘Nederlander‘ verschaft een ‘illusoire superioriteit’ bij degenen die hem mogen voeren en zet anderen op een nog grotere sociale en mentale achterstand. Het is ook nog van een hoog discriminatoir gehalte gezien de rechten, voordelen en privileges die deze kwalificatie met zich meebrengt. Daarnaast werkt deze naam bij sommige vreemdelingen het integratieproces tegen. Een veel gehoord argument bij deze spijtoptanten is: ik wil niet worden aangezien voor iemand die internationaal als gierig, eigenwijs en vervuld van zelfhaat bekendstaat.

De RMO vindt dat begrippen als vernederlandst, neerlandicus, neerlandistiek, nederpop en nederwiet eveneens geschrapt kunnen worden. Wel zou het werkwoord ‘ontnederlandsen’ kunnen worden geïntroduceerd. Hiermee zouden typische kenmerken van de oude eigenheid en gedateerde volksaard effectief kunnen worden vervlakt.
Het doel van het RMO-advies is de kloof tussen de gemeenschappen te reduceren en tot een uniformering van de etnische diversiteit te komen. Daarom ook stelt de Raad voor om de bewoners van de huidige moerasdelta voortaan in een noemer te vangen: Multitonen (met een hoofd letter). In een tijdsbestek van twee tot vijf jaar zou dan de naam Nederland door Multitonië kunnen worden vervangen.

Hoewel er gisteren nog geen officiële reactie van de kant van de regering op dit advies werd gegeven, werden wel enkele enthousiaste reacties opgetekend. Het regeringsadviesorgaan ‘Weg met ons’ noemde het RMO-advies ‘een wenkend perspectief’ en de actiegroep ‘Geen gezeik, iedereen gelijk’ besloot haar naam te veranderen in ‘Niet afkomst maar toekomst telt’.
***
Onze dank aan Sylvain Ephimenco en de krant Trouw voor hun toelating tot overname van deze column.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *