1047 Even – 't Scheldt

1047 Even

SERVATIUS

Servaas begon zijn kerkelijke carrière toen hij rond 350 vanuit het oosten (Jeruzalem of Armenië) naar Tongeren werd gezonden, om daar het bisschopsambt op zich te nemen. Servaas is de oudste bekende bisschop in de Nederlanden en een energiek verdediger van de ware leer, onder meer tegen de ariaanse ketterij. Hij strekte zijn bemoeienissen uit tot de belangen van de hele Kerk. In de middeleeuwen ontstonden veel legendes rond zijn leven. De bekendste levensbeschrijving is van Hendrik van Veldeke van rond 1170.
Bron: Heiligen, uitg. Roularta Books
***
Katten die muizen, mauwen niet
***
IJSHEILIGEN
De ijsheiligen markeren een overgangsperiode, want na 15 mei is kans op nachtvorst veel kleiner. De naam doet vermoeden dat deze dagen kouder zijn dan de andere dagen begin mei, maar dat is niet het geval. Het voorjaar wordt trouwens gekenmerkt door grote temperatuurschommelingen.
Bron: Uitg. Davidsfonds Kalender met weerspreuken .
***
Ziet goed waar gij de voeten zet, ‘t hangt alles van de eerste tred.
***
PROTEST
Beste redactie.
De
NV-A streeft de verdamping van dit apenland na.
Vraag 1 Tegen wanneer denken zij dat die verdamping zal gedaan zijn? Vraag 2 Denken zij zelf iets te doen om die verdamping te bespoedigen en zo ja, wat?
Vraag 3 Indien NV-A niets onderneemt om die verdamping te bespoedigen, is het niet mogelijk dat de NV-A eerder verdampt dan dat dit apenland verdampt?
Bedenking bij vraag 3: het staat in de sterren geschreven dat de huidige NV-A-houding onherroepelijk zelf zal verdampen…
X

***
‘t Is vet in andermans schotel
***
MARK EYSKENS
Mark Eyskens wordt oud met de daaraan verbonden ziekteverschijnselen. Wij hoorden het hem reeds in Amsterdam verklaren bij de opening van ‘Vers van de Pers’: Tom Lanoye is voor hem kandidaat voor de Nobelprijs voor Literatuur.
Een geluk dat niemand de hooggeleerde heer Eyskens nog ernstig neemt.
***
Met naarstige hand en sparende tand, koopt men rente en land
***
PAPA POETIN
Patrick Janssens is een meesterlijke planner.
Er voor zorgen dat enkele weken vóór de verkiezingen de geboorte van een tweede kind bij Sabine Steels de media zal overheersen is niet niets. Met zijn recente hernia heeft Patrick bovendien bewezen dat het niet zonder slag of stoot is verlopen.
Alles heeft zo zijn prijs. Poseren met een vers boeleke op foto’s tot in het stemhokje zal zijn effect niet missen.
Samen met zijn voormalige woordvoerster Kiki Vervloesem zit of beter ligt hij nu al weken te broeden op de juiste verpakking van 6 jaar meer van hetzelfde. Filip Dewinters kleinkind zal in oktober vergeten zijn en uit Bart de Wever is veel weggevloeid wellicht zonder wat te verwekken. Patricks slapeloze nachten komen dus pas na de verkiezingen. Zijn kleurloze stadslijst zal blozen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *