ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1044 Hfd – 't Scheldt

1044 Hfd

Ere aan wie ere toekomt. Wie zat er naast de alomvertegenwoordigde eeuwig over zich zelf kwebbelende Camille Paulus en de U helaas bekende onbenul Frank Geudens nog in de Raad van Bestuur van de G.O.M.-Antwerpen toen die jaren aan een stuk, keer op keer aankopen en onteigeningen in Puurs – Pullaar deed, om dan die gronden aan symbolische prijzen aan ene R.H. uit Wemmel te verkopen?

Die mocht dan de winst op zak steken na het doorverkopen van bedrijfsgronden aan 90 euro m2, terwijl de oorspronkelijke eigenaars 1 (één!) euro gekregen hadden? Die stak volgens ‘De Tijd’ zo’n slordige 20 miljoen op zak!Wel wel, ‘t gezelschap is mooi. In het Staatsblad van 12 septeùmber 2001 vindt men het lijstje.
LUWELOnder andere … Luc Luwel van VOKA! Is dat niet de man die geregeld met trillende stem en uitpuilende oogskens, briesend van verontwaardiging de ‘wantoestanden bij de overheid’ aanklaagt?
Dezelfde man die op een hilarische manier voor transparantie en eerlijk leiderschap stond te preken op de voorstelling van het Routeplan 2012 van zijn beduimelde club, VOKA-Antwerpen?
De orakelende blaas die het hoofdkwartier van VOKA van Antwerpen naar Brussel liet verhuizen, en anderzijds zit uit te pakken met zijn fantoom-vehikel, Antwerp Headquarters dat hoofdkwartieren naar Antwerpen moe(s)t trekken?
Die gewoonweg publiekelijk liegt over de ‘resultaten’ van Antwerp Headquarters? Die Sanoma van Antwerpen naar Mechelen liet verhuizen (inderdaad: 500 jobs)?
Die de stad permanent rolt door Antwerp Headquarters in z’n eigen gebouw te laten huren, terwijl er in ‘Den Bell’ lokalen leeg staan voor deze organisatie?
Waarom keurde Luwel dit geknoei goed? Een schrander man als hij moest toch beter weten?
Zat hij er enkel voor de zitpenningetjes? Nu, dan zat hij in goed gezelschap. Ook de vakbonden (Schoeters!) en de Middenstand (Marstboom!) zaten in die club.
Brave ja-knikkers die enkel voor de zitpenningen kwamen, of wisten ze meer?
In elk geval, ze hadden meer moeten weten. Wie bestuurder is, is verantwoordelijk voor de gang van zaken van de betrokken organisatie. Punt aan de lijn.
En, wie vaardigde de privé-sector nog af ? Ene Eric verbeeck. Zegt Interbuild U iets? Zijn dat niet de jongens die o.a. het nieuwe justitiegebouw neergepoot hebben, dat uiteindelijk 3 x duurder was dan gepland? Waarom heeft die persoon – die toch een intelligent man is – de oogjes toegedaan?
Welke bouwfirma zette het gebouw in de Lange Lozannastraat 223, hoek Harmoniestraat, waar de G.O.M. in gehuisvest zat ? Drie keer raden.
Voor de geïnteresseerden:
http://staatsbladclip.zita.be/staatsblad/wetten/2001/09/12/wet-2001036015.html
*
NB: ook Leona Detiège (onze lezers ook bekend als ‘Madame TralaliereDETIEGEzat in deze Raad van Bestuur. Aangezien zij altijd sliep, kan ze echter op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden.
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *