ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1044 Bros – 't Scheldt

1044 Bros

Al sinds onheuglijke tijden trappen professionele (en andere) ondervragers in dezelfde val: als het er echt om spant, willen ze wel eens de regels van de welvoeglijkheid overschrijden en gebruik maken van allerlei vormen van fysiek en psychisch geweld om de gewenste informatie los te weken uit het vaak niet meewerkend (en van dan af lijdend) voorwerp. Je kan het folteren noemen of derdegraads verhoor of ‘passage à tabac’: u doet maar.

Omdat wij allen overtuigde humanisten zijn en bovendien grote twijfels koesteren bij de kwaliteit van op dergelijke wijze verkregen gegevens, huivert de redactie van ‘t Scheldt van dat soort praktijken. Wij maken liever gebruik van andere methodes! Keuze te over: schoon vragen, omkoping, beloftes van het eeuwig leven, 72 maagden die staan te trappelen om het slachtoffer te mogen verwennen of gewoon onze natuurlijke charmes. Vooral onze hoofdredacteur moet meestal maar even een pinkoogje wagen of de pittige verhalen dreigen hem te overspoelen…

Zelfs de meest onthechte belastingcontroleur of bijvoorbeeld een hermetisch zwijgende verkoopsinspecteur van deze of gene krant blijkt plots een spraakwaterval als de genaamde B.M. zijn aanminnig gelaat vertoont. Zo ook voor een paar dagen toen hij zijn dagelijkse portie leesvoer ging kopen in een niet al te grote krantenzaak in de binnenstad. Terwijl hij zijn keuze nog stond te maken, ging de uitbater op niet al te discrete wijze verder met zijn dialoog met een inspecteur van… de Frut! Nu is dat in Antwerpse termen niet de eerste de beste krant – noch het ene, noch het andere overigens. En daar ging het nu net over – want van hieraf zijn wij bloedserieus, dierbare lezer!
De krantenverkoper had zo zijn twijfels over de vorm en de inhoud van wat eertijds de rechtse krant van de Linkeroever werd genoemd: u heeft ze, wij hebben ze allemaal. Maar waar hij zichtbaar verwachtte min of meer te worden tegengesproken door de inspecteur trad die hem helemaal bij! De brave borst had immers zo ook zijn twijfels bij de politiek correcte onnozelheden waarmee de moniteur van president Janssens dagelijks uitpakt. En bevestigde een fractie van een seconde later wat we hier al zo vaak schreven: het gaat niet goed met de Frut. De andere Janssens – die van Kuifje – zou daar zelfs nog aan toevoegen: het gaat helemaal niet goed met de Frut! De inspecteur bevestigde het met zoveel woorden aan de krantenman, die zelf ook wel inzag dat zijn zaak niet echt kon doorgaan voor een representatieve steekproef, zelfs niet naar VRT-normen. Hij noemde zelfs het gruwelijk cijfer van ‘iets boven de 80.000′.

Kijk, dat hebben wij nog niet eens durven vermoeden, ook al wisten we vanuit diverse bronnen dat in de firma aan de Katwilgweg al geruime maanden de sfeer van een dodenhuis hangt. Achterdocht en wringerij en een algemene houding van ‘ieder voor zich en niemand nog voor ons allen’ verpesten er de ooit zo collegiale en zelfs amicale werkomgeving…

Het moment komt met reuzenschreden dichterbij dat de kinderen van de duisternis hun smerig spelletje gewonnen zullen hebben. Systematisch hebben zij gedurende jaren een paradeschip van de katholieke en Vlaamsgezinde pers weten af te takelen tot de modderschuit die vandaag nog amper uit het slijk van het Vlaams Hoofd geraakt.

Wie de Frut vandaag leest, kan zich zelfs de termen ‘katholiek‘ en ‘Vlaamsgezind‘ niet meer voorstellen in de context van dat druksel… Men kent de schuldigen, men kent de medeplichtigen, men kent ook en vooral de slachtoffers!
Nee, die fameuze krant waarvan de wieg in het Sint-Andrieskwartier stond, met name in de Nationalestraat, is al lang geen meneer meer, hooguit nog een verslenste totebel uit een failliete haventingeltangel…

 

Leidinggevend in het rode afbraakwerk:
Wodkakanon Rudy Collier

collier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *