1038 Even – 't Scheldt

1038 Even

H KUNEGOND

Kunegond is geboren rond 978 als dochter van Siegfried, de eerste graaf van Luxemburg en Hedwig van Duitsland. Ze werd uitgehuwelijkt aan hertog Hendrik van Beieren, die vlak daarna tot keizer van het Heilige Roomse Rijk werd gekozen. Samen met haar echtgenoot leidde ze een voorbeeldig leven en na zijn dood deed ze afstand van alle symbolen van de macht en trok zich terug als benedictines in het convent dat ze zelf had gesticht.
Kunegond is een Germaanse naam en betekent ‘dapper in de oorlog‘.
Bron: Heiligen. Uitg Roularta Books
***
Men moet zijn vingers verbrand hebben eer men een goed smid is
***
LE PEUPLE JUIF
Attali, schrijver, raadgever van François Mitterand:
‘Le peuple juif ne se définit pas par la haine des autres. Il se définit par ses valeurs. Nous sommes le peuple qui a apporté au monde deux choses: l’idée de Dieu et l’idée de l’argent’. En hij gaat verder: ‘L’antisémitisme, c’est l’ingratitude. La grandeur du peuple juif, c’est d’avoir apporté aux autres, même à ceux qui ne veulent pas entendre’.
Bron: Rivarol
***
Het goud verlicht het hart
***
SLIPPERTJE
Een jager komt thuis en vindt zijn vrouw in bed met één van zijn vrienden. Hij neemt zijn wapen en schiet de man dood!
Zijn vrouw verbolgen: ‘Als je zo verder gaat, raak je al je vrienden kwijt…’
***
Vroeg rijp, vroeg rot
***
PAARD-RITJE
Is titel van dit doek. Het is van de Antwerpse kunstschilderJACQUES CAUTERETS
paardritje
***
Men kan geen ijzer met handen breken.
***
ACW-STANK
Wanneer zal de ACW-beerput eens geruimd worden?
Toen in 1984 een nieuwe bisschop moest benoemd worden in West-Vlaanderen was de ideale kandidaat Paul Depuydt, rector van het Engels klooster en in 1983 titulair kannunik.
Het ACW wilde evenwel een ACW-bisschop en het kreeg zoals altijd haar zin, nl. Robert van Gheluwe.
Aangezien het ACW eiste – en verkreeg dat Paul Breyne benoemd werd als gouverneur van de provincie kan men zich vragen stellen of ook (homo-) seksuele motieven aan de basis lagen…
Adriaan van Gansen
***
Bitter in de mond maakt het hart gezond
***
GOED NIEUWS OPEN VLD?
In Gazet van Antwerpen titelt een van de bladvullers: ‘Goed nieuws voor de stad’. En wat is dat goed nieuws?Geen van de VLD-verkozenen wordt goed genoeg bevonden – zeg bekwaam geacht – om de lijst te trekken bij de komende gemeenteraadsverkiezingen: noch Luc Bungeneers, An Coolsaet, Kris Luyckx, Claude Marinower, W-F Schiltz, noch een andere VLD-er.
Wat een belediging voor onder meer de schepen van Financiën van de Stad Antwerpen…
***
Honger is een scherp zwaard
***BOVENMENSELIJK
Rob Hoogland, zeer gewaardeerd columnist bij De Telegraaf: ‘12 Baarsjes-Marokkaantjes hadden al 48 uur geen alleenstaande oude vrouwtjes van hun tas beroofd. Een bovenmenselijke prestatie, zo oordeelden, de stadsbestuurders…’
***
Die zijn hand in ‘t vuur steekt moet gewis zijn vingers branden
***
DEFTIG: ERIK VAN ROMPUY
Op een bijeenkomst van CD&V-jongeren merkte Erik van Rompuy een dansende verkozene op. ‘Doe de blouse maar dicht’, zei hij tegen de bijna halfnaakte behoedster van christelijke zeden.
***
Trek uw duim weg eer de klink valt
***

telefoonlijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *