ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1025 Bros – 't Scheldt

1025 Bros

Hij ziet eruit als de wat bête glimlachende en dus minder afstotelijke variant van het kwaadaardig reptiel Noël Slangen, onze nieuwe hoofdredacteur van de Nieuwsdienst van de staatszender voor Noord-België: Luc Rademakers, alias ‘Herr Flick (van de Gestapo uit ‘Allo, allo‘).

Het viel dus niet alleen ons op dat het portretje dat de ambtenaren van de Reyerslaan van hem maakten sterk deed denken aan DDR-berichtgeving: gestroomlijnde en inhoudsloze prietpraat die voorbijgaat aan wat de argeloze televisiekijker best toch wel even in acht neemt alvorens beaat geloof te hechten aan wat uit de koker van die Propagandastaffel en zijn nieuwe Führer komt. Een vuurrode potentaat in hem zien, is misschien niet helemaal correct maar saignant zouden we hem beslist toch noemen.

Rademakers is op de eerste plaats de Metro-man van het Limburgse Concentra die na het failliet van De Vlijt van de betrouwbare Gazet van Antwerpen een armzalig en ontzettend banaal mannekensblad ten behoeve van Janssens en zijn stadhuisbende maakte.

Men kent het verhaal: de feiten kunnen netjes op een rijtje en goed gedocumenteerd nog eens nagelezen worden in talloze publicaties, waarvan we toch met name willen noemen de twee bundels met opstellen omtrent de pers in dit land geredigeerd door Frank Thevissen. Tezelfdertijd ging de oplage ook op stelselmatige wijze naar beneden tot die vandaag bij steeds meer beheerders van reclamebudgetten de wenkbrauwen doet fronsen.
Dat is ook niet moeilijk: welke Antwerpenaar die twintig jaar afwezig was, herkent vandaag zijn eertijds gezellige stad nog? Rademakers heeft van de Frut de staatscourant gemaakt van het regime dat daarvoor verantwoordelijk is.
Hem de doodgraver van de krant van de Katwilgweg noemen, is misschien wat overdreven maar hij werkte in elk geval voor dezelfde begrafenisondernemer!
Zijn bindingen met de loge zijn bekend: in de werkplaatsen La Tolérance in Hasselt en Tijl Uilenspiegel in Kuringen is deze doctor in de filosofie kind aan huis; Steve Stevaert en Ernest Bujok behoren tot zijn kennissenkring (om niet meer te zeggen).
Wie het niet eens was met zijn maatschappijvisie werd eerder vroeg dan laat uit de piste gereden. Zo mag hij op zijn minst medeverantwoordelijk gesteld worden voor de smerige manier waarop Roger van Houtte – bij de Gazet werd buiten gewerkt en kreeg hij in deze kolommen duchtig de mantel uitgeveegd voor de crapuleuze wijze waarop hij zijn ondergeschikten voorschreef hoe er moest worden omgegaan met het overlijden van Guido Tastenhoye, oud-journalist van de Gazet en later volksvertegenwoordiger voor het Vlaams Belang.

Dat de man over lijken zou gaan, is misschien wat overdreven maar hij doet in elk geval weinig moeite om er zijn poten naast te zetten.
Wie wat googlelt en gaat snuffelen in het soms echt wel interessant internet vindt daar BRS International. Dat is de privé-bvba van voornoemde Rademakers en zijn echtgenote (met wie hij in het Frans zou converseren, maar dat is een private kwestie. Ik spreek ook Latijn met mijn hond en daar heeft niemand iets mee te maken!)
Wie als hoofdredacteur van een krant niet op de loonlijst daarvan staat doch zich laat vergoeden als zelfstandige doet daarmee niets onwettelijks maar gebruikt gewoon een slimme constructie om de fiscus niet al te rijk te maken. Dat is dan ook veruit het minst onsympathieke trekje van deze heraut van het vrije denken, van de vrije meningsuiting en van het vrije Vlaanderen in het algemeen.
De achtbare lezer zal het volmondig met ons eens zijn: niemand kan dergelijke geloofsbrieven voorleggen voor de functie van algemeen hoofdredacteur van de Nieuwsdienst van de zgh. VRT! Hem een schoolvoorbeeld van de beroepsmanipulator noemen, is mogelijk niet helemaal correct maar hij vertoont in elk geval de onmiskenbare stalgeur van de Reyerslaan.
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *