ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1017 Bril – 't Scheldt

1017 Bril

 

…dat zijn conclusies onomstotelijk bewezen dat vleeseters egoïstisch zijn. Zulk een onderzoek gebeurt meestal, zoniet altijd, met een team. En een wetenschapper uit Stapels eigen onderzoeksgroep bracht een noodlottige bal voor Diederik aan het rollen. Die medewerker beweerde dat al de gegevens, die Stapel gebruikte om zijn gelijk te bewijzen, vervalst waren. De druk om toch maar iets origineel te kunnen publiceren was blijkbaar te groot geworden en de fantasie nam het over van de wetenschappelijke realiteit.
Gelukkig werd de fraude ontdekt en staat de ‘geleerde professor’ nu met zijn billen bloot. Hij is trouwens onmiddellijk op non-actief gezet, gelukkig. Inderdaad gelukkig want als vleeseters egoïstisch zouden zijn dan zou zo goed als de ganse wereld egoïstisch zijn.
Nu ben ik wel overtuigd dat de meerderheid van de mensheid egoïstisch is maar om dat aan het vleeseten te verbinden moet je toch behoorlijk besodemieterd zijn.
Ik denk dat Michel Vandenbosch (GAIA) zijn gelukstranen niet kon bedwingen toen hij die conclusies van die hooggeleerde professor las. ‘Zie je wel’, zal hij gedacht hebben, ‘Ik heb het altijd geweten’. Toen ik het echter las keek ik met weemoed naar mijn koetjes en kalfjes. Ik pinkte een traan weg bij mijn varkentjes en ik weende toen ik voor de zoveelste maal een kip de nek omwrong.
Ik eet elke dag vlees, behalve op vrijdag. Dat is nog een overblijfsel van de tijd toen het Katholicisme nog in de praktijk werd toegepast. Vrijdags eet ik ‘warme karnemelk’ in plaats van soep en vis in plaats van vlees. Mijn vriend Karel heeft een viswinkel en die mag ook zijn kost verdienen. Toch heb ik onwetend GAIA‘s laatste actie gesteund, willens nillens en tegen beter weten in. Omdat het de laatste weken ontzettend véél geregend heeft werd onze waslijn elke dag voller omdat er geen tijd was om te drogen. Dat is de enige reden waarom ik de oproep van GAIA gevolgd heb… zelfs twee dagen in plaats van één dag. Ik heb inderdaad twee dagen geen onderbroek gedragen.
Boer Bavo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *