ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1016 Bros – 't Scheldt

1016 Bros

Wat is er dan aan de hand? Blijkens de laatste officiële tellingen van de

gazet v aoplagecijfers gaat de aloude ‘Frut steeds meer de dieperik in! Dat is niet fijn, op de eerste plaats niet voor het moreel. Maar daar hangt nog wel meer aan vast ook! Zo zijn de publiciteitstarieven gekoppeld aan het aantal kopers van je publicatie, dat is niet meer dan logisch, toch? Hier hebben we dus te maken met een zichzelf versterkende tendens wat de inkomsten betreft: meer lezers die afhaken, betekent tot overmaat van ramp dus ook nog eens minder geld in ‘t bakje van de adverteerders!En er is nog iets, waar de lezers zo niet met-een een boodschap aan hebben maar het heir der zwoegende en zwetende pennenslaven des te meer: ook de barema’s van hun lonen en wedden zijn gekoppeld aan die oplagecijfers! Geweeklaag en tandengeknars dus, bij de unisono gelijkgeschakelde Propagandastaffel van het rood dictatortje van het Schoon Verdiep. Die doet trouwens of zijn zeeroversneus bloedt, naar loffelijke socialistische gewoonte. En van ons moeten ze ook geen medelijden verwachten: wie zijn gat verbrandt, moet maar op de blaren zitten. Of anders gezegd: als ge eerst van uw steengoede, lokale gazet een benepen en leugenachtig mannekensblad maakt vol gebakken lucht, moet ge nadien niet komen zaniken als uw trouw lezerspubliek traag maar zeker afhaakt. Maar u kan zo wel raden dat de reactie bij de meeste journalisten niet meteen collectivistisch geïnspireerd is! Vermits de spoeling dunner wordt, vechten de varkens nog wat harder dan gewoonlijk om aan de trog te geraken: eigen portemonnee eerst!Bij de mythische koning Midas veranderde alles wat hij aanraakte in goud, tot hij niet meer kon eten en drinken en veel spijt had van zijn door de goden vervulde wens. Bij de socialisten is het – hier en overal elders ter wereld – precies het omgekeerde: overal waar zij met hun tengels aankomen of zelfs nog maar naar wijzen, ontstaat al spoedig een gigantisch gat in de clubkas, gaan alle cijfers in het rood (behalve die van de misdaad, uiteraard) en viert de corruptie hoogtij. Geboren uit pure afgunst en geobsedeerd door louter materieel gewin en bezit, wordt het meer dan hoog tijd komaf te maken met een van de grootste leugens uit de wereldgeschiedenis.
Met name: dat het hen te doen zou zijn om het heil van de kleine man!
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *