ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1014 Act 2 – 't Scheldt

1014 Act 2

Het optreden van Johan Krankjorum op de IJzerwake deed bij velen in Vlaanderen reeds bij voorbaat de wenkbrauwen – en misschien ook nog wel andere onderdelen – fronsen, zoal niet in een slechte plooi vallen… Deze onverbeterlijke veelschrijver heeft zich de laatste jaren ontegensprekelijk in de schijnwerpers van het publiek discours weten te plaatsen. (We gebruiken met opzet een neutraal woord, dat de anders gestemde lezer(es) naar believen kan inruilen voor een meer gekleurd taalgebruik.) Niet dat de man niet kan schrijven, en bovendien bevalt hij ook op meestal onbewaakte momenten doch regelmatig van een of andere originele gedachte. Maar hij is en blijft toch op de eerste plaats een ongeleid projectiel – zoals ook VB-voorzitter Bruno Valkeniers en Karl van Camp, de ondertussen al niet meer zo nagelnieuwe hoofdredacteur van ‘t Palleuterke, zullen geneigd zijn toe te geven (zolang wij het maar niet schrijven) …

Van Camp is al jaren zowat de schaduw én het kwispelend hondje van His Masters Voice in de belegen en al even koppige persoon van mr. Paul Doevenspeck, groot kenner van de verzamelde werken van wijlen mr. Hugo Schiltz, die ook een zeer mild en soepel man was. Hen samen aan te treffen in het praesidium van een nagelnieuwe versie van de (ooit) roemrijke Vlaams-nationale Debatclub is dus geen verrassing. Blijkbaar hebben zij met vereende krachten uiteindelijk het bikkelharde verzet van de twee Mia‘s (ook wel eens ‘De Twee Weduwen Alle-drie’ geheten) weten te breken. Dat mag op zich reeds een meer dan verdienstelijk titanenwerk heten…
De brave Frans Crols strikken voor het dagelijks werk van ‘Res Publicazoals het nieuwe machien nogal pompeus heet, zal minder energie gevergd hebben, net als het erbij halen van Gui Celen, groot verzamelaar van mandaten in alle soorten en constellaties. En dit kwartet heeft dus ook voornoemde Satanorum, verwekker van een authentieke Groene! parlementariër luisterend naar de magische naam Hermes, erbij gehaald.
Wie wel eens een kaartje trekt, zal misschien de lust bekruipen hem de functie van ‘pisser‘ toe te bedelen maar daar zijn we nog niet al te zeker van! Waar Johannes Sanatorium passeert, bloeien doorgaans de intriges rijkelijk…
De affiche van het eerste publieke debat doet ondertussen de kenners reeds watertanden: de monsterlijke Filip Dewinter en de erudiete Wim van Rooy tegen de Turkse ‘christen-democraat’ Ergün Top en nog een onverdachte islamiet luisterend naar de naam Abou Imran (van Sharia4Belgium). Goed dat de ramadan op 29 september al exact een maand zal afgelopen zijn en het afsluitende Suikerfeest dus al verteerd! Naar het heet krijgen de flikken van Edegem – een en ander vindt plaats in de hypermoderne krochten van ‘De Basiliek– momenteel een spoedcursus anti-stadsguerrilla-technieken…
Maar het mooiste moet nog komen! Wie hebben die vroede heren als (ongetwij-feld volstrekt gratis werkende) moderator aangezocht?
De meest benepen en de meest sektaire scribent van ‘De Standaard‘: de genaamde Brinckman, Bart. Ooit uit een (niet al te fanatieke) flamingantische VVA-broek geschud en na de vuilschrijverij geleerd te hebben bij ‘De Morgen, is dit zelfingenomen kaalkopje altijd in de buurt en steeds paraat als het ex-nest weer eens dringend moet bevuild worden.
Naar het goede voorbeeld van Siegfried Kacke en andere journalistieke hoogvliegers heeft voor hem het geld blijkbaar ook geen geur en kleur, als de kassa maar rinkelt…
Het belooft derhalve een leuk en spannend najaar te worden in Antwerpen en zijn faubourgs…

(Wie het merkwaardig vindt dat alle paragrafen van dit stukje eindigen op drie puntjes, heeft overschot van gelijk: dat kan toch geen toeval zijn, nietwaar?)

***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *