ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1009 Bril – 't Scheldt

1009 Bril

Wij leven nu in het Holoceen (vroeger ook Alluvium genoemd).

Het woord Holoceen stamt uit het Grieks: holos betekent compleet en ceno betekent nieuw.
Het is een geologisch tijdperk dat ongeveer 11 700 jaar geleden begon, na het Pleistoceen. Tijdens het Holoceen is het Nederlandse en Vlaamse landschap in grote mate gevormd. De Noordzee ontstond, daarbij vormde de kuststrook met haar duinen, de moerassige veengebieden van Holland en het zeekleilandschap van Noord-Nederland. Dit even om onze omgeving te situeren.
Nu is er een discussie aan de gang om een nieuw tijdperk te introduceren omdat de mens zo’n grote greep op de rest van het leven heeft en ook op de aarde zelf in het algemeen.
Wij hebben veranderingen aangebracht die zo allesomvattend zijn dat er in feite een nieuwe periode is aangebroken, zeggen de wetenschappers.
Veel is nieuw en nog meer wordt vernieuwd. Nu is de kwestie welke naam gaan we aan die nieuwe periode geven.
Ik vind dat wij, boeren, de grootste auteurs van deze nieuwe periode zijn. Onze kweekmethodes zijn revolutionair. Ons vee floreert als nooit te voren en onze gewassen kunnen het ganse mensenrijk voeden. Ook de allerarmsten als tenminste de allerrijksten dit zouden willen toestaan. Dit is een probleem waarover de wereld zich zéér dringend zal moeten buigen. Een pasklare oplossing hiervoor zie ik niet direct. Maar ik ben wel trots op onze prestaties in het algemeen en had dus een nieuwe naam voorgesteld aan een gekend wetenschappelijk tijdschrift.
Ik wilde eerst ‘Bavoceen‘ voorstellen maar een korte maar hevige familiale discussie tussen mij en mijn Mitje maakte daar vlug een eind aan.
De nieuwe naam wordt zo goed als zeker het ‘MITOCEEN‘.
Boer Bavo

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *