ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1007 Vava – 't Scheldt

1007 Vava

Den Belgischen Troep in de clinch met de Deutsche Bundeswehr, niet in Eupen-Malmedy maar in Afghanistan! Het moest ervan komen, Duitsers in Afghanistan dat is toch problemen zoeken. Enige tijd voordien was er ook al wat slordig gerommel met de plaatselijke inboorlingen. ‘Collateral damage’... ja, zo kennen we er nog wel meer, Neurenberg heu… ik bedoel: Den Haag kijkt argwanend toe.
De Belgen die houden zich tenminste gedeisd, die kennen hun wereld, alhoewel, in Libië in het kielzog van ‘La Grande Armée‘ en ‘H.M. Bomber Command’ onder het goedkeurend oog van Uncle Sam gesofisticeerd schijfschieten met raketten aan de prijs aan een riante villa…
Niet moeilijk dat men zich bij Landsverdediging zorgen maakt over een ‘tekort aan middelen voor het leger om naar behoren zijn taak te vervullen’ (wat men daaronder ook moge verstaan).
Verbazend toch voor een staat die zich beroept op zijn aangeboren Pacifisme want wat hebben militaire operaties in Libië en Afghanistan te maken met Landsverdediging van België?
Ja, zeg nu zelf, welk nut heeft dat Belgisch leger nog?
Verwacht men binnen de EU alsnog een interne oorlog?
Natuurlijk niet, al die miljarden van moordtuigen en gamellenboeferij kunnen zinvol besteed worden aan de leeggeroofde pensioenkas, aan onderwijs, openbare werken, restauratiewerken, sociale woningbouw, wetenschappelijk onderzoek, ziekenzorg, aflossing van de monumentale staatsschuld en moesten er geen 25 à 27 miljard (Di Rupo spreekt plots van ‘slechts‘ 17 miljard) bespaard worden?
Keuze te over dus. Maar dat geld kan natuurlijk ook vergooid worden aan ontwikkelingshulp, aan culturele, kerkelijke, partij- en perssubsidies of aan meer asielcentra en andere koekoeksnesten.
Nu ik het er toch over heb, eigenlijk ben ik geen tegenstander van een gewapende macht als ze maar écht nodig is. En daarom zie ik wel iets in een Europees Leger met het oog op de Europese buitengrenzen die zo lek zijn als een zeef.
Een andere doelstelling dus dan de Amerikaanse Onbegrensdheid die – bij grondwet – inhoudt dat de VSA het zich kunnen permitteren ‘waar ook ter wereld manu militari in te grijpen als de Amerikaanse belangen bedreigd geacht worden’, wat wel een extreem elastisch begrip is.
In een niet zo ver verleden noemde men dit imperialistische agressie maar vandaag heet dat ‘World New Order‘ (dixit Obama).
Tiens, dat doet me denken aan de bezetting van Algerije door de Fransen in 1830 om de Arabische zeeroversnesten op te ruimen die de Franse zuidkust onveilig maakten.
Van lekke zeef gesproken: sinds de jaren 1960 is de Belgische bevolking (ondanks de vergrijzing) toegenomen met twee miljoen inwoners, hoofdzakelijk van diverse exotische pluimage met een rijke keuze aan religieuze inspiraties en alternatieve culturele geplogenheden. Ik druk me subtiel uit want de inquisitie waakt en de elektronische enkelbanden liggen klaar wegens een gebrek aan gevangenisruimte.
België is zowaar een exportland van criminelen geworden en het politieapparaat klaagt steen en been omwille van haar onmacht ondanks de ‘dalende misdaadcijfers’...
Een ‘culturele verrijking waarmee we moeten leren leven‘?
Ordehandhaving en veiligheid. Dan toch maar een eigen leger in stand houden met het oog op de toekomst?
Een regime dat niet in staat is zijn burgers te beschermen krijgt trouwens billenkoek in de Nieuwe Orde-klas.
Anderzijds liggen de scherprechters van het wereldgeweten op vinkenslag om te heftige Landsverdedigers bij de lurven te vatten.
Hallo? Is er nog iemand in de zaal die de wapenrok wil aangorden om het Vaderland van de bezetting te redden?
***

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *