ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1002 Bril – 't Scheldt

1002 Bril

 

Het is altijd de droom van elke boer geweest om een zo groot mogelijke oogst te hebben op elke lap grond die hij bewerkt. Uiteraard is elke boer gebonden aan de natuur met alle voor- en nadelen vandien. Insecten kunnen zéér nuttig zijn maar ook zéér schadelijk en soms is het moeilijk de juiste balans te vinden.
Nu is men in Wetteren (Oost-Vlaanderen) begonnen met een proefteelt van genetisch gewijzigde aardappelen. Op een lapje grond, niet groter dan tweeduizend vijfhonderd vierkante meter, gaat men zevenentwintig aardappelvariëteiten planten, die genetisch gemodificeerd zijn om succesvol de aardappelziekte te kunnen weerstaan. Greenpeace, Bond beter Leefmilieu en nog andere min of meer bekende ‘actiegroepen’ roepen al hun zogezegde ‘leden’ op om dit initiatief in ‘de kiem’ te smoren. Met of zonder geweld dat wordt nog bekeken.
Het doet me echt denken aan de jaren 1800 toen er ook een arbeidersprotest was tegen de stoommachine. Arbeiders zouden hun werk verliezen. Het tegendeel was waar. Dank zij die stoommachine werd werk onafhankelijk van natuurkrachten want die machines konden 24 uur op 24 uur werken, zeven dagen op zeven. Het begin van een echte omwenteling in de toen primitieve industrie.
Zich blindelings verzetten tegen genetische modificatie is lomp en doet middeleeuws aan. De mens zelf is eigenlijk genetisch gemanipuleerd. Ons DNA bestaat voor meer dan 50 % uit DNA van andere organismen zoals schimmels, virussen, bacteriën, planten enz…
Een GGO (Genetisch Gemanipuleerd Organisme) hoeft zeker niet altijd een risico voor de natuur te zijn, het kan een enorme vooruitgang betekenen in de teelt van sommige producten.
Misschien ook eens denken aan een GGP. Een genetisch gemanipuleerde politieker.
Misschien is die hoognodig om dit apenland uit de krisis te helpen.
Boer Bavo
***

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *