ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent 1001 Leon DV – 't Scheldt

1001 Leon DV

 

De Universiteit Antwerpen haalde recent tweemaal het nieuws. Dankzij de jaarlijkse uitreiking van zes eredoctoraten, ditmaal aan vijf buitenlandse professoren en aan een verdienstelijke Vlaamse acteur, met name Jan Decleir.
Maar er was tevens het studentenprotest tegen het verdwijnen van het universiteitshome op de campus Middelheim en het niet aanbieden van een volwaardig alternatief voor de getroffen kotstudenten.
De U.A. doet al jaren aan afbouw van sociale voorzieningen. Een groot deel van de gebouwen van de drie voormalige deeluniversiteiten (RUCA, UFSIA en UIA) snakt naar een opfrisbeurt. Het studentenhome van het Middelheim dateert van de jaren 50 en valt eenvoudigweg niet meer op te knappen. Dat kost 130 kotstudenten nu een verblijfplaats. Slechts 70 van hen kunnen, indien zij het wensen, terecht in het vlakbij gelegen Theologisch Pastoraal Centrum waar zij echter 36 % procent meer huurgeld zullen moeten betalen.
Wie op de privémarkt een kot zoekt moet nog dieper in de portemonnee tasten (doorsnee 400 euro per maand i.p.v. de huidige 160 euro op het Middelheim).
De studentenpopulatie spreekt van sociale onrechtvaardigheid en richt haar pijlen nu vooral op rector Alain Verschoren, de ‘Hyacinth Bouquet’ van de U.A. die bij zijn kandidaatstelling en na zijn (nipte) verkiezing in 2008 nog beloofde te investeren in het studentenhome.
De man droomt van 15 000 studenten aan zijn instelling maar schuift oplossingen, ook in diverse andere dossiers, steeds opnieuw voor zich uit. Het is algemeen geweten dat de Universiteit Antwerpen in een moeilijke budgettaire toestand verkeert. Maar waarom dan ‘de schone schijn’ ophouden en op die manier trachten met de pluimen te gaan lopen?
Een ander heikel punt is de kwaliteit van het onderwijs op de U.A. Uit pure noodzaak (lees: de wijze van overheidsfinanciering van de universiteiten) wordt steeds meer de nadruk gelegd op onderzoek omdat doctoraten en publicaties geldelijk beter beloond worden dan het gewone lesgeven. Bij aanwervingen wordt het onderzoeksprofiel van de kandidaat bijgevolg hoger ingeschat dan zijn doceertalent en op die manier wordt steeds meer roofbouw gepleegd op het onderwijs. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Studentenraad Universiteit Antwerpen hiertegen in opstand komt.

Tot slot kan de vraag worden gesteld of Antwerpen wel degelijk een universiteitsstad is zoals burgemeester Patrick Janssens en zijn schepen voor onderwijs Robert Voorhamme blijven beweren. Men moet durven bekennen dat de beleving van de studenten in de Metropool anders is dan in pakweg Leuven of Gent. Alleen al omdat het overgrote deel na de les gewoon huiswaarts keert en niet op kot verblijft. Bovendien lenen de ver van mekaar verwijderde en met het openbaar vervoer moeilijk te bereiken locaties (stadscampus, Middelheim/Groenenborger en Drie Eiken) zich niet tot oeverloos studentikoos vertier. Je kan ook niet tegelijk de beste haven-, mode-, diamant- en sportstad zijn en dan nog eens de titel van beste universiteitsstad claimen.
Trop is te veel en te veel is trop.
***

computers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *