Afwijken met een afwijkende mening, mag het nog? – 't Scheldt

Afwijken met een afwijkende mening, mag het nog?

De teneur binnen de Vlaamse media blaakt van de burgerzin: volg de overheid in haar wijze besluiten, zelfs al vertegenwoordigt die minder dan 1/3 van de bevolking…

De teneur binnen de Vlaamse media blaakt van de burgerzin: volg de overheid in haar wijze besluiten, zelfs al vertegenwoordigt die minder dan 1/3 van de bevolking.

**

Of: het is een kwestie van leven of dood, zelfs al zijn die cijfers niet hoger dan de griepdoden van elk jaar of de verkeersdoden wanneer de auto’s wel rijden. En dan zwijgen we nog over de zelfmoorden die nu afnemen. Een Ierse studie toonde ooit aan dat er tijdens de periode van de ‘Troubles’ (met de IRA-aanslagen tegenover Britse doelwitten) beduidend minder mensen uit het leven stapten. Redacties roepen ons op om in godsnaam (God is weer helemaal terug) aan ‘social distancing’ te doen. Media-activisten nemen de leiding binnen het maatschappelijk debat en zoals steeds durft men nog moeilijk tegen de heersende teneur in te gaan. Anders klinkt het: Ben je misschien asociaal? Speel je graag met andermans leven? Durf je de grootmeesters van het grote gelijk in twijfel trekken? Los van broodnodige experten die rustig de huidige situatie komen toelichten verschijnt er flink wat loslopend wild voor de camera. Multitaskende magiërs die het coronavirus vrij persoonlijk lijken te kennen: ‘het virus is als een duivel’, ‘het virus gaat straks pieken’, ‘het virus is toch serieus sneller dan al die andere virussen’.

In Engeland en in mindere mate in Nederland houdt men rekening met de ‘groepsimmuniteit’ (herd-immunity). Dit wetenschappelijk model stelt dat bij een besmettingsgraad van 60 procent het virus verdwijnt omdat er dan te veel mensen tegen bestand zijn geraakt. Een deel van de overige 40 procent krijgt het niet of komt meer en meer in contact met genezen patiënten. Het komt er dus vooral op aan om de kwetsbare groepen binnen een isolement te houden. Deze aanpak staat dichter bij hoe de natuur werkt naar populaties toe, alhoewel sommigen dit een natuurlijke selectie zullen bestempelen. Het zou echter de samenleving economisch, sociaal en cultureel minder ontwrichten, waardoor de paniekreacties beheersbaar(der) zouden kunnen zijn. We pleiten hier niet voor deze of gene visie, maar gooien het gewoon in de groep in de hoop dat er nog ruimte is voor bedenkingen.

In de wereld van de Wetstraat blijken een hoop thema’s eigenlijk niet meer zo relevant. Naarmate het gat in de ozonlaag krimpt neemt het gat in de Belgische begroting toe, maar wie maalt daarom? Het veelgeprezen en tegelijk kapot gelulde begrip ‘democratie’ krijgt telkens nieuwe invulkleuren. Waarom wordt in een ‘tijd van noodtoestand’ niet iedereen betrokken? Zijn het Vlaams Belang en de PVDA dan geen legitieme partijen die hun kiezers ook best wel beschermd zouden wensen te zien tegen ziekte en onheil? Nu psychologisch is vastgesteld dat zelfs de minst verontrusten onder ons ook wel eens een angstdroom ervaren of dat het gepraat op straat onvermijdelijk bij elkeen onder de vezels begint te belanden, telt toch elke inwoner mee? Het cordon sanitaire was nooit zo tastbaar. De post komt in België nog maar 2 keer per week; de politieke postjes worden echter continu gepakt.

Intussen wordt er meer gelezen en gekaart, dat is waar. Het ontbreken van boenke-boenke feesten om de leegte op te vullen is inderdaad een verademing. De echte ecologen nemen nu het woord in plaats van de stilgevallen ecologisten, dat kan ook niet ontkend worden. Er zijn zelfs meer mensen die elkaar in een schuchtere poging tot vriendelijkheid opnieuw begroeten. Dan hebben we het niet over de mondmaskermensen. We hebben het dan over mensen op straat die minder in paniek lijken, die zelfs een mop kunnen tappen, al was het maar over Gwendolyn Rutten die geen mondmasker draagt maar een mombakkes. Of Sophie Wilmès die vanuit ‘The Walking Dead’ dit zombieland leidt.

***

Doe U zelf in corona-tijden een cadeau en verwen Uzelf zoveel als mogelijk of zoveel als toegelaten door de overheid. Oei, dat laatste klinkt niet zo goed. Je kan ook gewoon een abonnement op ‘tScheldt nemen zonder dat de overheid er iets mee te maken heeft: 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *