Rubrieken

Actueel 1

Actueel 2

Actueel 3

Actueel 4

Actueel 5

Actueel 6

Actueel 7

Actueel 8

Boeken 2

Boven de bril gekeken

Colofon

Dagklapper

De wereld is een schouwtoneel

Ephimenco

Heet van de Naald 1

Heet van de Naald 2

Heet van de Naald 3

Heet van de Naald 4

Heet van de Naald 5

Homo Criticus

HOOFDARTIKEL

Illustratie voorpagina

Inhoud

Lezersopinie

Nieuws uit Zuid-Afrika

Onze Even-Naaste * Nos Cons-Citoyens

Politicus Crapuloso

Register

Rijp voor 't Zothuis

Rob Hoogland KRINGEN

Spotprent 1

Spotprent 2

Spotprent 3

Spotprent 4

Spotprent 5

Spotprent 6

Spotprent 7

Spotprent 8

Van A tot Z

HvdN 1.6.2018

Homo Criticus

ACTUEEL

HOMO CRITICUS

Tot 14 juni: tijd van bezinning

 

Het is dezer dagen zo stil rond de ramadan en de bijbehorende randactiviteiten, dat Homo Criticus het netwerk ging raadplegen. En, jawel hoor, tot 14 juni nog mag er alleen ’s nachts gegeten, gedronken, gerookt en gen… worden door de moslims. Marokko stuurde voor de gelegenheid in ’t stoemelings enkele tientallen imams naar ons land om mooie, vredevolle, menslievende verhalen te vertellen. Of om fondsen te werven voor een nieuwe moskee?

In principe is de heilige ramadan een tijd van bezinning, matiging en heroverweging, in de praktijk een periode bij uitstek om aanslagen te plegen en aldus een vip-ticket te bemachtigen naar het paradijs. Na enkele beleefdheidsinterviewtjes aan het begin van de maand van lage suikerspiegels en verwardheid, verschijnt er in de reguliere media slechts heel beperkt nieuws uit deze hoek. Behalve als er na het vrijdaggebed vanuit Gaza vredevolle marsen worden gehouden met moordende marmerblokken en vlammende vliegers.

Even terug naar het begin. Net als vorig jaar deelde de CD&V ook dit jaar ramadankalenders uit in Antwerpen. “We willen tonen dat we er zijn voor de moslimgemeenschap”, klonk het. En ook in het onderwijs wordt rekening gehouden met de verzwakte leerlingetjes, ook al staan er examens gepland.
Op het Suikerfeest mogen ze trouwens gewettigd afwezig zijn, in tegenstelling tot degene wiens ouders een dagje vroeger op vakantie willen vertrekken vanwege honderden euro’s uitgespaard op de reis.

Even verderspoelen. In Luik heeft een verwardiër met een crimineel verleden en radicale gevangeniskameraden twee politie-agentes en een jonge student vermoord, zogezegd met het dienstwapen van een van de vrouwen, maar nu blijkt dat hij de vrouwen eerst met een mes aanviel. Volgens ooggetuigen én gsm-filmpjes onder het roepen van Allah akbar.
Koen Geens, volgens Kaaiman van De Tijdde minister van loze beloften’, probeert alweer recht te lullen wat krom is, namelijk dat deze terrorist nooit penitentiair verlof had mogen krijgen. “Alle diensten oordeelden dat de dader van de schietpartij (terreuraanslag, red.) geen gevaar vormde. Euheuheu, blieblableuh.”

Ondertussen hebben in Schaarbeek een bende Turken, aangevuurd door hun moeder, een stel homo’s uit eenzelfde gebouw verrot geslagen ter verdere heiliging van de ramadan. Komt een buurtbewoner voorbijgefietst en roept de jongens toe: “Waarom zijn jullie in godsnaam hier komen wonen?” Tja, wie gaat er nù verhuizen?

Mensen, vrienden, nog even adem inhouden tot 14 juni. En dan aftellen naar de grote vakantie en de uittocht van de minibuskaravanen.

 

2018-06-01 07:25:44
Lees verder>>

HvdN 19.06.2018

el Diablo

 

ACTUEEL

SPOTPRENT EL DIABLO

EL DIABLO ANCIAUX

 

 

2018-06-19 07:52:39

HvdN 25.03.2018

Redactie

ACTUEEL I

 

 

 

De opname in een  ziekenhuis verhinderde een normale

verspreiding van uw geliefkoosd blad.

Er volgt nu een rust- en herstelperiode van veertien dagen.

Mijn verontschuldigingen hiervoor. Nr 1329 verschijnt 24 april.

Bert Murrath

Hoofdredacteur

 

2018-03-24 18:44:31

1325 van A tot Z

Redactie

Lees 't Scheldt 1325 in één keer...

2018-03-13 00:00:00
Lees verder>>

1325 Inhoud

Redactie

IN DIT NUMMER

Prenten van: Harry * Toni * Hansha * Manten * Fré * Bob * Chard

Blz. 1: Blatt Leser Bert Anciaux, kunstrover

Blz. 2: Spotprent Fré Moslimterrorisme gefinancierd uit België *  Inhoud * Colofon

Blz. 3/4: Dagklapper * Jozef * Spotprent Hansha * Onze Even-naaste * Volksweerkunde * Marc Brugge Goed om weten * Citaat I Boerskot Het verschil *

Blz. 5: Boekbesprekingen door Katelijne * De Noorman Poppentheater in Borgerhout

Blz. 6: Rammer De perceptie regeert de media * Sylvain Ephimenco De diversiteit binnen de schaatswereld is nihil

 

2018-03-13 00:00:00

1325 Hfd

Blatt Leser

 

ACTUEEL

Blatt Leser

BERT ANCIAUX, KUNSTROVER

anciauxLaatst nog eens de Antwerpse Kathedraal binnengewandeld. Het blijft een verbijsterend gebouw, groots op alle gebied. Om stil van te worden. Vanwege de restauratie van het Koninklijke Museum van Schone Kunsten zijn de indertijd door de Franse bezetter gejatte schilderijen die daar uiteindelijk beland waren nu al enkele jaren terug op de plek waar ze eeuwenlang hingen. De bijhorende, indertijd verwoeste altaren zijn uiteraard niet terug te brengen, storen doet dat echt niet. In tegendeel, less is more. De meesterwerken lijken wel te zweven in de ijle, gotische ruimte. In tegenstelling tot andere Antwerpse kerken heeft de Kathedraal haar door de Franse bezetter ontvreemde schilderijen dus wél terug gekregen. De Sint-Paulus en Carolus Borromeus treuren nog altijd...

 

2018-03-13 00:00:00
Lees verder>>

HvdN 13.03.2018

Karel Anthonissen

ACTUEEL

anthonissenKarel Anthonissen

Het nut van 't Scheldt

 

In het nummer 560 van 19 november 2004 schreef ik mijn allereerste stukje voor 't Scheldt onder de titel 'Het nut van België'. Het was eigenlijk een lezersbrief en dus stond mijn naam eronder, wat in het blad niet gebruikelijk is. 

Het Hof van Cassatie had even voordien, op 9 november 2004, precies op de dag dat in Nederland Theo van Gogh begraven werd, een arrest geveld waarmee het doek viel over drie vzw's van het Vlaams Blok. Die waren door het hof van beroep in Gent veroordeeld voor een paar onnozele uitspraken.  Iedereen weet dat ik niets met het Blok te maken heb maar die veroordeling was een paar stappen te ver. 

 

Met de moord op Van Gogh kwam een eind aan het nut van Nederland en met het cassatiearrest kwam een einde aan het nut van België. Hoewel het een kunstmatige staat mag genoemd worden, had België sinds zijn ontstaan in 1830 een grote waarde gehecht aan de vrijheid van meningsuiting.  Uit de buurlanden waren onder vele anderen Victor Hugo, Multatuli en Karl Marx naar Brussel gekomen om vrijuit te schrijven en te publiceren. Dat was het nut van België geweest, in de voltooid verleden tijd.

 

Mijn stuk was niet alleen voor 't Scheldt bedoeld maar was als lezersbrief naar alle 'serieuze gazetten' gestuurd. Maar die namen dat niet op en die bewezen daarmee ook hoezeer het nut van België verdwenen was en hoe groot het nut van 't Scheldt geworden was.  

Sinds die eerste keer heb ik precies geteld 210 stukjes voor 't Scheldt geschreven, een heel boek dus.

Ere wie ere toekomt: de eerste die mijn stukjes in bredere kring bekend maakte, was Karel de Gucht (Open VLD).  Hij signaleerde het aan mijn bazen, aan zijn vriend Yves Desmet en zo wellicht ook aan het Antifascistisch Front.  Die wisten er niet goed raad mee. In 2012 verschijnt op hun site een stukje onder de titel "directeur belastinginspectie in raar vaarwater".  (Het staat er nog steeds: http://aff.skynetblogs.be/archive/2012/02/08/belastinginspectie-in-raar-vaarwate.html ).  "In vergelijking met 't Scheldt is 't Pallieterke een links blaadje" schrijft de commentator en dan bespreekt hij met nogal wat instemming mijn stukje van die week over de intrestsprong (nummer 1035 van 7 februari 2012). Ik moet toegeven, dat was inderdaad nogal een 'links' stuk. Ik pleitte ervoor dat het kapitaal een intrestsprong van 2 procent zou inleveren telkens als de loontrekkenden een indexsprong van 2 procent moesten laten vallen. 

 

Karel de Gucht heeft in 2015 al mijn stukjes neergelegd in zijn fiscaal dossier voor het hof van beroep in Gent. Hij wilde daarmee aantonen dat ik partijdig was. Op het proces bleek dat de raadsheren ze allemaal gelezen hadden en ik heb dan maar bekend dat ik niet van dezelfde partij was als de appellanten. Ik heb aan de hoge rechters gevraagd of zij dat misschien wel waren, want dan zouden zij wellicht ook de enige rechters zijn die de Europees commissaris onpartijdig zou vinden.  In hun arrest van 17 december 2015 schreven zij deze prachtige overweging:  

"Op basis van de stukken uit het dossier kan het hof slechts besluiten dat de appellanten (KDG en zijn echtgenote) niet bewijzen dat de beslissing van de gewestelijke directeur zou ingegeven zijn door enige vooringenomenheid of partijdigheid. Het is onmiskenbaar en niet betwist dat de betrokken ambtenaar een forum heeft in 't Scheldt, maar in wezen moet daarvan worden vastgesteld dat de betrokkene er, weze het met een sarcastische ondertoon, zeer uiteenlopende opvattingen in kwijt geraakt en daarbij in het algemeen van leer trekt tegen het Belgische politieke en gerechtelijke establishment. De keer dat de betreffende ambtenaar daarin de naam van de appellant liet vallen, richtte hij zich duidelijk niet alleen tegen de persoon van de applellant, maar tegen een bepaalde attitude in de Belgische politiek en tegen verschillende politici die zich namens hun partij op uitdrukkelijke wijze hadden uitgelaten over een kwestie waarvan de ambtenaar in vraag stelde hoe één en ander te rijmen was met de democratische principes zoals hij ze zag."

Die kwestie ging met name over het cordon, waar ik de heer De Gucht geassocieerd had met 'cordon bleu', maar anderen evenzeer met 'cordon vert' of 'cordon rouge'.  Voor één keer waren in dit prachtig arrest het nut van België en het nut van 't Scheldt in één overweging verenigd. Het Gentse hof heeft zijn vergissing van het Vlaams Blok-arrest een klein beetje kunnen goedmaken. 

 

Veruit het nuttigste financiële stuk schreef ik in nummer 1084 van 5 maart 2013 onder de titel 'Streng voor de vrienden'.  Naar aanleiding van een klacht van Peter Dedecker (N-VA) ging het over de vrienden van het ACW en hun abnormaal fiscaal gerommel met de vzw Sociaal Engagement. Dit stuk heeft mij een blaam van Hans D'Hondt en John Crombez opgeleverd maar wat er in stond is later precies uitgekomen: de vzw betaalde 9,5 miljoen euro aan de fiscus. Die stond toen onder beheer van Koen Geens, de vroegere advocaat van het ACW.  Van hem moet gezegd worden dat hij als minister van Financiën en later als minister van Justitie nooit erg happig was om zijn vrienden en vroegere klanten aan te pakken. Daarmee was het nut van 't Scheldt nog eens extra aangetoond: de vrienden betaalden dan toch 9,5 miljoen.

Een dikke merci Bert, voor alles. 

De Belgische, vooral Vlaamse belastingbetaler dankt u. 

En vooral, ik heb me geamuseerd. 

 

Karel Anthonissen

 

2018-03-13 06:09:31

1325 Fre

Fre

ACTUEEL I

SPOTPRENT FRE

*

FRE MOSLIMTERR

 

2018-03-13 00:00:00

1325 Chard

Chard
chard laatste salvoSPOTPRENT CHARD

 

2018-03-13 00:00:00

1325 Almanach

Redactie
Dagklapper

Een koekoeksroep in de helft van maart
is voor de boer een daalder waard

***

WEEK
VAN 13 - 19 MAART 2018

 

2018-03-13 00:00:00
Lees verder>>

1325 Even

Redactie

 

Onze evennaaste

 

 

* Jozef

 

* Volksweerkunde

 

* Citaat I Boerskot Her verschil

 

* Lezer Marc Goed om weten

 

 

 

2018-02-24 09:01:42
Lees verder>>

1325 K & K

Katelijne
BOEKBESPREKING door Katelijne
 Disbey

SCHOUWTONEEL

 

2018-03-13 00:00:00
Lees verder>>

1325 K & K II

De Noorman
SCHOUWTONEEL

De Noorman

poppenkast

 

Poppentheater Jojo aan de Sterlingerstraat in Borgerhout is het enige poppentheater voor kinderen dat Antwerpen nog heeft. De poppenkast met grote handpoppen is dan ook zodanig populair bij jonge kinderen vanaf 2,5 jaar en hun ouders dat de 100 plaatsen telkens compleet uitverkocht zijn.
Kinderen beleven hier veel plezier en kunnen er zelfs hun verjaardag vieren. In het bijhorende café dat gedecoreerd is met handpoppen kan je nog aan goedkope prijzen een drankje of huisgemaakte popcorn nuttigen. Reserveren is noodzakelijk en kan via www.poppentheaterjojo.be.

 

 

2018-03-13 00:00:00

1325 Colofon

Redactie

COLOFON

Gedrukt: € 120 * Via internet en pdf: € 80

65+ en studenten: gedrukt € 100 * internet € 60

***

STEUNABONNEMENT: € 250

***

Fortisbank 001 3275577 60 * IBAN BE 73 0013 2755 7760

BTW: BE 465 269 606

***

’t Scheldt, Fax- en E-post-krant

uitgegeven door de vzw ’t Scheldt,
Helenalei 53, 2018 Antwerpen.
’t Scheldt verschijnt wekelijks.

Hoofdredacteur en verantwoordelijk uitgever:
Bert Murrath, lid VJV.

Medewerkers, schrijvers, tekenaars, fotografen
worden niet betaald
en zijn verantwoordelijk voor hun bijdrage.

***

Redactie en Administratie:

vzw ’t Scheldt Helenalei 53, 2018 Antwerpen

*

Tel: 03 239 70 22 & 0486 05 45 10

***

E-post: redactie@tscheldt.com

Web: www.tscheldt.be

***

 

 

2018-03-13 00:00:00