header

HvdN 16.10.2017

Blatt Leser

ACTUEEL

Blatt Leser

PRAKTIJK PEST

 Zo. Het Brusselse Gewest gaat praktijktesten invoeren. Men wil nagaan of een bedrijf sollicitanten met een verkeerde naam minder kans maken dan kandidaten met het juiste kleurtje.
Versta: de Mohammeds van deze wereld worden gediscrimineerd, en daar gaan we wat aan doen. Alsof men in Brussel geen andere katjes te geselen heeft, terroristennest Molenbeek uitmesten bijvoorbeeld.
En hoe ziet zo'n test eruit ? Er worden  twee gelijkaardige sollicita-ties naar een bedrijf gestuurd. Die verschillen slechts op één punt: de ene heeft een ‘autochtone’ naam en de andere een naam van vreemde afkomst.
De ene heeft als afzender Vanderslagmulder Benny, de andere Massoef El Syfilis. Verder, alles gelijk: zelfde diploma, zelfde hobby's, zelfde ervaring, zelfde leeftijd etc. So far so good.
Euh, hoe achterlijk denkt men dat ondernemers zijn? Als er twee "identieke" sollicitaties binnenkomen, dan weet men toch onmiddel-lijk dat het nep-kandidaten zijn. Immers, iedereen weet van dit gedoe ... wat doet de bedrijfsleider dan?
Hij nodigt deze kandidaten uiteraard allebei NIET uit. Wat levert de "praktijkpest" dan op?
Noppes. Nada. Het enige wat bewezen wordt, is de domheid van de politici. Voor zover we dit bewijs nog nodig hadden.

 

2017-10-16 22:06:50

1306 van A tot Z

Redactie

Lees 't Scheldt 1306 in één keer...

2017-10-03 00:00:00
Lees verder>>

1306 Inhoud

Redactie

IN DIT NUMMER

Prenten van: Harry * Toni * Hansha * Fré * Manten * Bob * El Diablo

Blz. 1: Spotprent El Diablo

Blz. 2: Brieven * Inhoud * Colofon

Blz. 3/4: Dagklapper * Simon * Spotprent Hansha * Onze Even-naaste * Volksweerkunde * Blatt Leser Regimepers zwijgt *
Sinjoor De Hijgers van ATV *
Sinjoor
De oneerlijkheid van Pol Deltour * Eric Verbeeck Apache en Pol Deltour *

Blz. 5: Boekbesprekingen door Katelijne

Blz. 6: Robert Hoogland Kringen Knop *
Onze lezers kiezen Koning Onbenul - Koningin Troela

 

2017-10-24 00:00:00

1306 Pr ED

el Diablo

ACTUEEL

El D Merkel

 

2017-10-24 00:00:00

1306 Kies

Redactie

ACTUEEL

U KIEST
KONING ONBENUL - KONINGIN TROELA

Wie verdient volgens u de titel van
Koning Onbenul en/of Koningin Troela?

Stuur ons uw kandidaat-kandidate.
Vermeld in een paar zinnen de reden.

redactie@tscheldt.com

Helenalei 53, 2018 Antwerpen

 

 

2017-10-24 00:00:00

1306 Almanach

Redactie
Dagklapper

In oktober
zitten de takken in de nevel

***

WEEK VAN

12 - 30 OKTOBER 2017

 

 

2017-10-24 00:00:00
Lees verder>>

1306 Even

Redactie
Onze evennaaste

* Simon

* Volksweerkunde

* Adriaan van Gansen Slechte grote kuis

* Blatt Leser Regimepers zwijgt

* Sinjoor ATV-hjgers

* Sinjoor De oneerlijkeheid van Pol Deltour

* Eric Verbeeck Apache

 

2017-10-24 00:00:00
Lees verder>>

1306 K & K

Katelijne
SCHOUWTONEEL
terug markt

 

2017-10-24 00:00:00
Lees verder>>

1306 Lezers

Redactie
LEZERSRUBRIEK EB U KIEST

Geachte

Dat Filip Joos lid was van de "RTV Rode Armee Fraktion" dat wisten we al en dat is zijn goed recht.
Dat hij zijn gedachtegoed aan ons wil opdringen via een door ons allen betaald kanaal zijnde  de VRT kan niet door de beugel. Dat de overbetaalde basketters een knie op de grond zetten om te reageren tegen Trump kan mij geen fluit schelen, wat ze met hun stemrecht doen raakt mij ook niet.

Maar ik wil niet door Filip Joos aangezet worden om hetzelfde te doen, die moet zich beperken tot commentaar over voetbal. Hebt ge dat goed begrepen Mijnheer Joos of ligt de doorbraak van AFD u nog op de maag? M Strobbe.

*

Geachte redactie, Mijn voorstel. Koning onbenul: Tom Meeus (sp.a) omdat hij in sinterklaas gelooft en denkt de volgende burgemeester van Antwerpen te worden.

Koningin troela: Karin Temmerman (sp.a) omdat ze er de perfecte fysiek voor heeft. Roger B.

*

Geachte Heer Hoofdredacteur, Hier mijn score : Koning Onbenul 2017 Jos Geysels

N.a.v. 40 jaar Vlaams Belang zei deze ex-Agalev-man dat men over alles kan praten, behalve over het gelijkheidsbeginsel.
De vraag of er sprake is van een schending van het gelijkheidsbeginsel is evenwel in zeer hoge mate een politieke kwestie. Het is de vraag naar het redelijk verantwoord zijn van een ongelijke behandeling. Is het redelijk verantwoord dat alleen mannen legerdienst moe(s)ten doen?
Het antwoord op die vraag kan en moet aanleiding geven tot een politiek debat. Jos Geysels is Koning Onbenul 2017. Hij is niet waardig dat één kiezer op hem zijn stem uitbrengt. Hij is niet waardig dat één televisiezender hem maar één woord voor de camera laat zeggen. Hij vervuilt het maatschappelijk debat. Met zijn geestelijke onbenulligheid.

Koningin Troela 2017 Elke Sleurs

Drijvende kracht achter de nieuwe transgenderwet, die de vrije keuze van geslacht mogelijk maakt, heeft zij een wet in de steigers gezet die een kaakslag is voor iedereen die militaire dienstplicht vervuld heeft. Later, wanneer deze militieplicht weer zal worden ingevoerd, zal iedereen daaraan kunnen ontsnappen door een eenvoudige verklaring op het gemeentehuis.
Een vrouwelijke politieagente, die zich man verklaard heeft maar het voorkomen van een vrouw behouden heeft, zal vanaf nu dus mannen kunnen verplichten om zich voor haar/hem uit te kleden. Met de zegen van Elke Sleurs.

Luc Lamine

*
Koningin Troela: Maggie De Block. Patiënten zijn boos, ouders van zieke kinderen zijn boos. Verplegers en dokters en heelder ziekenhuizen zijn boos. Dus is haar nominatie waarschijnlijk de laatste kans om de kroon nog te grijpen. L.

 

2017-10-24 00:00:00

1306 Rob Hoogland

Hoogland Rob
Hoogland

Rob Hoogland KRINGEN

Knop

Vroeger had je Laurel & Hardy. Of Abbott & Costello. Nu heb je Donald & Kim als toonaangevend komisch duo. Al is er een verschil: zij kunnen het lachen plots doen verstommen door zomaar op een knop te drukken. Dat konden voornoemde duo’s niet. Ja, wíj konden op een knop drukken. Wij, het publiek. Wij konden op de knop van de tv drukken...

 

2017-10-24 00:00:00
Lees verder>>

1306 Colofon

Redactie

JAARABONNEMENT

Fax: € 105 * Gedrukt: € 120 * Via internet en pdf: € 80

65+ en studenten: gedrukt € 100 * internet € 60

***

STEUNABONNEMENT: € 250

***

Fortisbank 001 3275577 60 * IBAN BE 73 0013 2755 7760

BTW: BE 465 269 606

***

’t Scheldt, Fax- en E-post-krant

uitgegeven door de vzw ’t Scheldt,
Helenalei 53, 2018 Antwerpen.
’t Scheldt verschijnt wekelijks.

Hoofdredacteur en verantwoordelijk uitgever:
Bert Murrath, lid VJV.

Medewerkers, schrijvers, tekenaars, fotografen
worden niet betaald
en zijn verantwoordelijk voor hun bijdrage.

***

Redactie en Administratie:

vzw ’t Scheldt Helenalei 53, 2018 Antwerpen

*

Tel: 03 239 70 22 & 0486 05 45 10

***

E-post: redactie@tscheldt.com

Web: www.tscheldt.be

***

 

2017-10-24 00:00:00

Bericht

Koning Onbenul 2016

onbenul calvo

Koningin Troela 2016


koningin troela 2016

*


 

aank

’t Scheldt is een onafhankelijk satirisch weekblad.
Alle medewerking (tekeningen, teksten enz.) gebeurt vrijwillig
en wordt niet vergoed.

Wij versturen gratis en wanneer het past een nieuwsbrief.
Abonnees kunnen vorige nummers raadplegen en afdrukken.

’t Scheldt wordt verspreid : gedrukt, per fax, per e-post
en op internet. Internet-abonnees hoeven slechts
Lees verder’ aan te vinken om het artikel volledig te kunnen lezen.

COLOFON

vzw 't Scheldt

Redactie en administratie:

Helenalei 53,

2018 Antwerpen

tel: 03 239 70 22 

loopfoon: 0486 054 510

fax: 03 230 83 54

-----

redactie@tscheldt.com

 

webpagina:

www.tscheldt.be


Hoofdredacteur:

Bert Murrath

 

SOFTWARE VAN

KOPPA DIGITALE MEDIA

T 0485 74 70 34

E Info@koppa.be