header

HvdN 22/10/2016

Blatt Leser

ACTUEEL

Blatt Leser

Philip Heylen, zonder schaamte

Het gebeurt wel eens dat politici tijdens of na het beëindigen van hun carrière hun schamel inkomen aandikken in de privé-sector. Som zijn ze gegeerd, niet vanwege hun talent en vakkennis - hetgeen ze zichzelf graag wijsmaken - doch vanwege hun netwerken en uitgebreide adresboeken.
Barosso (Goldman Sachs), Karel de Klucht (Arcelor Mittal), Jean-Luc Dehaene (DEXIA); deze ACW-er - ACW: Alle Centen Weg -  incasseerde smekkend enkele miljoenen belastingvrij via een aandelenoptie, hij was dan ook een geweldig goeie bestuurder bij deze gekelderde bank; eat this, Arco spaarder !), Steve Stevaert (voorzitter van de Raad van Bestuur van Ethias. Toen die in de problemen geraakte, was de reactie van Steve Sex : 'ik ken niets van verzekeringen"), Patrick Janssens (de beste burgemeester sinds Karel met de Ijzeren Teen in 1132, nu directeur bij een voetbalploeg in Limburg, haha, wat een afgang), Verhofstadt etcetera...
Zeldzamer zijn de politici die plots uit de politiek stappen, en het in de privé gaan waarmaken. De achtenswaardige Jan Huyghebaert is er het typevoorbeeld van. En nu dus  Phillip Heylen, Schepen van Cultuur en economie van Werelddorp Antwerpen.
Hij stapt over naar Ackermans & Van Haaren, de Grand Old Lady van het Antwerpse bedrijfsleven. Ruim 5 miljard omzet,
22 000 man personeel...  Jarenlang gepest door het janghagel van een vorig stadsbestuur, dat de verbouwing van hun schitterende pand aan de Leopoldplaats 23 keer verhinderd heeft. Pareltjes uit de kroon van Ackermans & Van Haaren  (wie daar 20 jaar aandelen van kocht is nu stinkend rijk) zijn baggergroep Dredging International  en DEME. Die zijn wereldwijd actief, zelfs in Antwerpen. Daar haalden zij recent - in een consortium genaamd Blue O'pen - de opdracht binnen om de Antwerp Blue Gate (vroeger : Petroleum Zuid) site te ontwikkelen. Een mooie opdracht,  58 miljoen euro waard, jaren werk.
Opdrachtgever was de facto  Bluegate nv, dat de publieke partners bundelt, waaronder uiteraard  de Stad Antwerpen. Voorzitter van de Raad van Bestuur van Bluegate nv, .. drie keer raden. Juist. Philip Heylen!
Een citaat (van toen hij nog beslissingnemend schepen was) van hem staat nog steeds te blinken op de website van Bluegate .... 'Voor een reeks sleutelelementen hebben wij (sic !) als publieke partners een vetorecht, wij (sic!) voelen ons daar comfortabel bij. Zo kunnen wij (sic!)onze duurzaamheidsambities met dit terrein waarborgen'.
Met 'wij' bedoelde hij : de publieke partners, ....
Als die Philip Heylen dan plots zijn mooie job als schepen van Cultuur en economie verlaat om bij net dit bedrijf te mogen komen werken dat mede via hem een opdracht van 58 miljoen binnenhaalde, dan stellen wij ons daar geen vragen bij. Totaal geen.
Mensen met een slecht karakter zouden zich kunnen afvragen ;  was de Schepen neutraal in zijn toewijzing (ze zitten met slechts vijf man in de Raad van Bestuur van Bluegate nv, ook Rob VD Velde, wat natuurlijk een hele geruststelling is. El Capone zit er overigens NIET in)?
Hoe lang wist hij al dat hij bij Packermans & Van Haaren zijn droomjob en ditto wedde ging krijgen? Bestaat de kans dat er informatie naar deze kandidaat gestuurd is?
Belangenvermenging, wat is dat eigenlijk? Zit hij nog altijd op die stoel van Bluegate NV, de belangen van de gemeenschap te verdedigen tegenover zijn nieuwe werkgever ? Is zijn lievelingsgod Janus?
Kan hij gechanteerd worden? Waarom zwijgt de regimepers?

***

 

2016-10-22 09:04:39

HvdN 4-10-2016

Redactie

ACTUEEL

Wie wordt

KONING ONBENUL
 KONINGIN TROELA
2016?

Deel ons mee wie
volgens u
de titel verdient van
Koning Onbenul en Koningin Troela.
Wie de titel reeds verkregen heeft komt niet meer in aanmerking:
een onbenul blijft een onbenul…
Stuur ons de naam van uw
kandidaat-kandidate naar

Redactie ‘t Scheldt,
Helenalei 53, 2018 Antwerpen redactie@tscheldt.com

*

affiche

Onze abonnees kiezen:

'

Hallo Bert,

In de armste gemeente van België, Sint (godbetert)-Joost, gaat het gemeentepersoneel nog slechts 4 (vier) dagen per week werken. Mét behoud van loon. Burgemeester Emir Kir PS, of wat dacht u? en met wortels in Erdoganistan – denkt zo een hoop werklozen aan de slag te krijgen. Waar het geld vandaan moet komen, zal hem (halal)-worst wezen. Ik dacht even hem voor te dragen voor de titel Koning Onbenul, maar bij nader inzien is dat te veel eer…
X,L, Antwerpen

*

B. Nijlen:

Hillary Clinton

Reactie 't Scheldt:
Gaarne een onbenul van hier

*

vermits U een troela en onbenul van hier wenst:
ik zou Calf-veau benoemen , maar voor zulk leugenachtig krapuul is dit te veel eer;
dus Van Biezen zelf dan maar , omdat hij plat op zij  buik gegaan is voor de poco nonsens en leugens vanCalf-veau en troela Gwendolien trutten voor de lafheid waarmee ze Van Biesen heeft laten vallen. 
Briers Ghislain

*

Gerald Gh.

Johan Bony, om zijn onbenullig boek

Hilde Crevits, om haar zangcarrière met een sos.

*


Voor mij mag het dit jaar Cristof Calvo zijn dit jaar. Een groter onbenul bestaat er niet.
Roland Jennes

*

Voor mij mag het ook de nulliteit met name Calvo wezen ! Heeft die luizigaard ooit wel gewerkt in zijn leven? Als koningin Troela mag het Maggie de Klomp, sorry, de Block zijn. 
G. Van H.
Berchem

*

...sorry, vergeten: als Calvo te weinig kans maakt voor de betiteling van Koning Onbenul mag het gerust de Godgewijde moslim-paladijn bisschop Johan Bonny worden ! Groet,
Guido Van Hemel/Berchem
*

Koning Onbenul is zonder twijfel de gefrustreerde Kris Peeters die zelfs ook de geplogenheden van de beleefdheid niet meer kent.

Paul Dieltiens.

*

Goedenavond

Voor mij mag het Calvo zijn samen met Gwendolyn Trutten
Mvg Dany Piron

*

Koning OnbenulKris Peeters vanwege zijn 'dat is niet wijs' terwijl hij zelf een dikke wijsneus is en zijn domme volharding van vermogenswinstbelasting die ook de kleine man zal treffen
Koningin Troela : Meryem Almaci wegens haar domme reacties en antwoorden op de Zeikende Dag en omdat ze door de VRT voortdurend in de watten wordt gelegd en haar talloze herhalingen dat het volk de regering beu is. Ik word daar tureluurs van.

Remo Pideg

*

 Een groot onbenul is Peter de Roover. Dat bewees hij reeds als 'leider' bij VVB en zeker als hoofdredacteur  van Punt.

G.M.

*

Koning Onbenul: Bart De Wever, omdat hij sterke verklaringen aflegt maar die niet in beleid omzet, zelfs niet poogt om te zetten, zoals zijn verklaring dat het Vluchtelingenverdrag moest "aangepast" worden, maar waarmee hij niets gedaan heeft; omdat hij nooit in de Kamer is en wegliep - om de krant te lezen in de cafetaria - toen de eerste minister het woord nam in de Kamer; omdat zijn strategie - beleid voeren tegen de gewone man in de hoop dat de PS een verdere regionalisering vraagt - laakbaar en verwerpelijk is; omdat hij zich smalend uitlaat over het Vlaams Belang (zelfs als die een resolutie indienen dat de zon schijnt dan nog stemt hij tegen); omdat hij sinds zijn vermagering een azijnpisser is geworden; omdat hij een pretentieus persoon is; omdat hij voor 'confederalisme' is, maar niet kan uitleggen wat dat is; omdat hij een Koning Onbenul is.  
Koningin Troela: Gwendolyn Rutten, omdat zij Luk Van Biesen vernederd heeft toegevende dat zij niet echt wist wat hij over Kitir gezegd had; omdat ik nog niet vergeten ben dat ze ooit zei 'We zijn hier niet in Kaboel', aldus de soldaten in het straatbeeld belachelijk makende, tot 22 maart van dit jaar kwam.
Luc Lamine, Rotselaar

*

De Wever en Homans

Roland Storm

*

Voor mij komt Steven Samyn, opperhoofd duiding bij de V(?)RT in aanmerking voor de titel Koning Onbenul en Machteld Libert die in ’t geniep Vlamingen probeerde te duiden als onverbeterlijke racisten zie ik wel zitten als Troela.
Hector van Oevelen

*

 Voor mij mag die socialistische achterlijke die de goede raad om terug naar Marokko te gaan niet opvolgde als Koningin Troela gekroond worden.

Voor Koning Onbenul is Peter de Roover een geschikte kandidaat!

B. Antwerpen

*

Het groot rood licht van de sp.a Tom Meeuws : onbekwaam.
P. R. Berchem

*

Koning Onbenul: Bart de Valck,  voor het om zeep helpen van de VVB.

 1. In plaats van Vlaamsgezinden bijeen te brengen zorgt hij dat iedereen de VVB verlaat (Pieter Vandermoere, Wart Van Schel, Erik D'hamers en Jonas Naeyaert)
2. Heeft persoonlijk alle ruiten ingegooid bij N-VA in het debat op de Zevende Dag, getuigt van ongeduld en weinig politiek inzicht. 
3. Beleidsplan niet uitgevoerd en zelfs niet aan begonnen, waardoor VVB zijn Vlaamse subsidies riskeert te verliezen. (Witboek en referendum)

4. Is een straatvechter en geschikt om het TAK te leiden, maar niet de VVB, geen vlotte spreker en schrijver
5. Ontkent beslissingen waarvan hij wel op de hoogte was, zoals de 'gekleurde affiche' van jong-VVB
6. Beschuldigde onterecht VVB-personeelslid en woordvoerder Jonas Naeyaert van vervalsing van persmededelingen, poging tot couppleging op het hoofdbestuur en teveel op het voorplan te willen treden (terwijl dit toch de taak is van een woordvoerder). Gevolg: JN nam zelf ontslag.
7. Dreigt met ontslag als de vergadering zijn voorstel niet volgt
G.M.

*

Calvo is inderdaad  een prima kandidaat voor Koning Onbenul. Een dramaqueen die met zijn  hysterische gemekker en bijna dagelijkse imitatie van een hyperkinetische herkauwende kameel aan een prijsje toe is, al was het maar om even te kalmeren. Wist u overigens wat het Spaanse "Calvo" wil zeggen ? Kaalhoofdig. Vandaar : Kristof de Kale for president !
Blatt Leser

*

De rol van koningin Troela is Gwendolyn Rutten om het lijf geschreven. Blinkend als een opgepoetst appeltje staat ze daar altijd te krijsen als een gepenetreerde baviaan, in de overtuiging dat decibels en armgezwaai meer indruk maken dan argumenten.
In een Vlaamse Regering stappen zonder het Regeerakkoord mee te hebben onderhandeld is al op zich uniek, om dan twee jaar later dat Regeerakkoord eenzijdig te willen wijzigen moet je een echte Troela zijn. Waarna bleek dat het thema (onderwijs), waar ze zich mee wilde profileren zéér zwak beheerste, en het Regeerakkoord niet eens kende ...  'Als het onderwijsplan niet verandert, dan tekenen wij niet' krijste  ze op 24 februari in het Vlaamse Parlement en in diverse interviews.
Heeft iemand sindsdien nog iets gehoord van Gwendolieg Trutten en haar Onderwijsvisie ? Iemand ?

Blatt Leser

*

Zonder twijfel Filip Dewinter

Door krampachtig verhangen te blijven aan de macht,zijn parlementaire wedde en de bijkomstige schnabbels,  bewijst deze egocentrist zijn partij alles behalve een dienst!

Erik Delobel

*

Koning Onbenul en Koningin Troela:

Magnette (Mag-njet) en Annelies Beck (hou uwe familienaam bij interviews!).

Vl gr

Lieven A. 

2016-10-04 10:37:13

1258 van A tot Z

Redactie

Lees 't Scheldt 1258 in één keer...

2016-10-25 00:00:00
Lees verder>>

1258 Inh

Redactie

IN DIT NUMMER

Prenten van: Harry * Toni * Hansha * Manten * Fré * Bob * El Diablo

Blz. 1: El Diablo De Krolse Kever

Blz. 2: Sauer Jan Penris en NMBS

Blz. 3: Boerskot bericht uit Zuid-Afrika

Blz. 4/5: Dagklapper * Spotprent Hansha * Onze Even-naaste * Volksweerkunde * Citaat I Kaaiman in De Tijd * Citaat II Jean-Marie De Decker in Knack * Citaat III Theo Francken in Gazet van Antwerpen * Sauer Klussen bij een gewezen minister-president

Blz. 6/7: Boekbesprekingen door Katelijne

Blz. 7: Sylvain Ephimenco Een beetje sterven

Blz. 8: Rob Hoogland Kringen Afscheid * Wie wordt Koning Onbenul, Koningin Troela? 

 

2016-10-25 00:00:00

1258 El D

el Diablo

ACTUEEL

ED Krolse

 

2016-10-25 00:00:00

1258 Act I

Sauer

ACTUEEL I

Sauer

VB'er pleit voor het behoud van de standenmaatschappij

Op verschillende niveau's wordt er al een tijd gediscussieerd over de vraag of het nog van deze tijd is dat de NMBS eersteklassewagons laat rijden. Enkele decennia geleden bestonden er nog drie vervoersklassen bij de NMBS.

Officieel werd in 1956 de derde klasse afgeschaft, terwijl nog tot in de jaren 60 treinen met houten banken werden ingezet om dagjes-toeristen gedurende de zomermaanden naar zee te brengen. Deze voertuigen werden ook ingezet als reservevoertuigen om een tijdelijk capaciteitsprobleem op te lossen. Vandaag bestaan er dus nog twee klassen...

2016-10-25 00:00:00
Lees verder>>

1258 Act II Koning Onbenul

Redactie

Wie wordt

KONING ONBENUL
 KONINGIN TROELA
2016?

Deel ons mee wie
volgens u
de titel verdient van
Koning Onbenul en Koningin Troela.
Wie de titel reeds verkregen heeft komt niet meer in aanmerking:
een onbenul blijft een onbenul…
Stuur ons de naam van uw
kandidaat-kandidate naar

Redactie ‘t Scheldt,
Helenalei 53, 2018 Antwerpen redactie@tscheldt.com

*

affiche

 

 

2016-10-25 00:00:00

1258 Almanach

Redactie
Dagklapper

Oktober heeft eenendertig dagen, maar vaak het dubbele aan storm en regenvlagen
***

WEEK
VAN 25 - 31 OKTOBER 2016

 

2016-10-25 00:00:00
Lees verder>>

1258 Even

Redactie
Onze evennaaste

* Simon

* Volksweerkunde

* Citaat I Kaaiman in De Tijd

* Citaat II Jean-Marie Dedecker in GvA

* Citaat III Theo Francken in Knack

* Sauer Bijklussen van minister-president

* Citaat IV Selami Coskun in Elsevier

* Citaat V Kaaiman in de Tijd over 'de zeverende dag'

 

2016-10-25 00:00:00
Lees verder>>

1258 K & K

Katelijne
SCHOUWTONEEL

BOEKBESPREKING

door Katelijne

*


zandra

 

 

 

2016-10-25 00:00:00
Lees verder>>

1258 Ephi

Ephimenco
ephimenco

EEN BEETJE STERVEN

Aan de versierde ramen kun je goed zien dat de economie aantrekt. In iedere straat, klevend aan het glas, bloeien hier en daar dezelfde woorden: ‘Te koop’/’Verkocht’. Meestal zijn de letters op die affiches fel en kitscherig van kleur. De boodschap moet opvallen,...

2016-10-25 00:00:00
Lees verder>>

1258 Z A

Boerskot
Boerskot

* Syngenta 2016 Graanakademie

* Golf van nasionalisme spoel deur wêreld

* Brittanje: Brexit uit die Europese Unie

* Skokverslag oor gehalte onderwys SA

 

2016-10-25 00:00:00
Lees verder>>

1258 Kringen

Hoogland Rob
Hoogland

KRINGEN

AFSCHEID

 

2016-10-25 00:00:00
Lees verder>>

1258 Colofon

Redactie

COLOFON

JAARABONNEMENT

Fax: € 105 * Gedrukt: € 120 * Via internet en pdf: € 80

65+ en studenten: gedrukt € 100 * internet € 60

***

STEUNABONNEMENT: € 250

***

Fortisbank 001 3275577 60 * IBAN BE 73 0013 2755 7760

BTW: BE 465 269 606

***

’t Scheldt, Fax- en E-post-krant

uitgegeven door de vzw ’t Scheldt, Helenalei 53, 2018 Antwerpen. ’t Scheldt verschijnt wekelijks.

Hoofdredacteur en verantwoordelijk uitgever:
Bert Murrath, lid VJV.

Medewerkers, schrijvers, tekenaars, fotografen
worden niet betaald
en zijn verantwoordelijk voor hun bijdrage.

***

Redactie en Administratie:

vzw ’t Scheldt Helenalei 53, 2018 Antwerpen

*

Tel: 03 239 70 22 & 0486 05 45 10

***

E-post: redactie@tscheldt.com

Web: www.tscheldt.be

***

 

2016-10-25 00:00:00

Bericht

Koning Onbenul 2015

onbenul luwel

Koningin Troela 2015


koningin troela 2015

*


 

aank

’t Scheldt is een onafhankelijk satirisch weekblad.
Alle medewerking (tekeningen, teksten enz.) gebeurt vrijwillig
en wordt niet vergoed.

Wij versturen gratis en wanneer het past een nieuwsbrief.
Abonnees kunnen vorige nummers raadplegen en afdrukken.

’t Scheldt wordt verspreid : gedrukt, per fax, per e-post
en op internet. Internet-abonnees hoeven slechts
Lees verder’ aan te vinken om het artikel volledig te kunnen lezen.

COLOFON

vzw 't Scheldt

Redactie en administratie:

Helenalei 53,

2018 Antwerpen

tel: 03 239 70 22 

loopfoon: 0486 054 510

fax: 03 230 83 54

-----

redactie@tscheldt.com

 

webpagina:

www.tscheldt.be


Hoofdredacteur:

Bert Murrath

 

SOFTWARE VAN

KOPPA DIGITALE MEDIA

T 0485 74 70 34

E Info@koppa.be