header

1318 K & K

Katelijne
SCHOUWTONEEL

BOEKBESPREKING

door Katelijne

*

churchill

 

Churchill als minister van Marine 1914-1915

Wanneer ik dit stukje schrijf zal het nog precies één week duren (de release is voorzien op 17 januari) vooraleer Darkest Hour, een biografisch drama met Gary Oldman in de rol van Winston Churchill, in onze filmzalen zal verschijnen.
De Britse staatsman Churchill (1874 - 1965) is dus nog lang niet vergeten. Ook niet door uitgeverij Aspekt die recent een nieuw boekje over deze complexe en al bij al fascinerende man op de markt bracht. Het werd geschreven door Bas De Groot die zich voor deze gelegenheid - althans in het eerste deel van het werk - focuste op de dramatische jaren 1914-1915, de tijd dat Churchill minister van Marine was en dus nog niet de beroemdheid die hij later zou worden. In het tweede deel weidt De Groot uit over de historicus Churchill zoals deze zich manifesteerde in zijn zesdelige geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog ‘The World Crisis’.

In een derde en laatste gedeelte tenslotte laat De Groot de criticasters van Churchill's The World Crisis aan het woord en die waren, zo blijkt, vrij talrijk onder zijn tijdgenoten.

Het eerste deel van het boek gaat dus, na een korte voorgeschiedenis over de periode aanvang van de oorlog tot aanvang van de Dardanellen Campagne, over Churchill als minister van Marine van 1914-1915. Terugblikkend op de egocentrische manier waarop hij zijn ideeën wist door te drukken om met zijn marine op te treden bij de Duitse aanval op Antwerpen (1914) en bij het begin van de strijd in Turkije om de Dardanellen en het schiereiland Gallipoli (1915) vraagt De Groot zich af of men geen betere minister van Marine had kunnen vinden.

De vraag is terecht daar Churchill zich verplicht zag na de mislukkingen in Klein Azië, af te treden als minister. Dit fiasco zou hem, volgens sommige historici, bovendien jarenlang achtervolgd hebben en zelfs tijdens de Tweede Oorlog de reden zijn geweest waarom hij zolang (tot juni 1944) aarzelde om het Europese vasteland te bestormen.

Dat Churchill ook een uiterst bekwaam auteur was - hij werd later zelfs vereerd met de Nobelprijs voor Literatuur - bewees hij met zijn zeer leesbare geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog ‘The World Crisis’ die in zes delen verscheen tussen de jaren 1923 - 1931. Niet alles wat hij neerpende strookte met de historische werkelijkheid - Churhill toonde zich een kundige data manipulator vooral wanneer hij het had over marine zaken - zoals bv. de Slag bij Jutland en de onderzeebootbestrijding - maar ook wanneer hij zijn rol toelichtte bij de uitvinding van de tank - met als gevolg dat hij een waar rookgordijn losliet, dat over de jaren maar deels langzaam is opgetrokken.

Interessant is dan ook dat Bas De Groot een flink aantal "vakbekwame" tijdgenoten van Churchill aan het woord laat die zware kritiek hadden op zijn The world crisis dat ze bestempelden als een "boek voornamelijk over zichzelf". Een Australisch historicus durfde zelfs te beweren "dat van de 568 bladzijden tekst van het derde en vierde deel er slechts 69 van belang waren".

Zoals gebruikelijk bij Aspekt wanneer het om boeken over de twee wereldoorlogen gaat, is ook dit werk van Bas De Groot rijk geïllustreerd. Bijzonder geslaagd, vind ik persoonlijk, is de foto op de kaft van het boek die een zeer jonge Churchill toont in marine-uniform.

Bas De Groot * Churchill als minister van Marine * Uitgeverij Aspekt * 169 p * 9,95 euro * ISBN 978 94 6338 236 6.

Katelijne

***

 

TERUG

Bericht

Koning Onbenul 2017

onbenul calvo

Koningin Troela 2017


koningin troela 2016

*


 

aank

’t Scheldt is een onafhankelijk satirisch weekblad.
Alle medewerking (tekeningen, teksten enz.) gebeurt vrijwillig
en wordt niet vergoed.

Wij versturen gratis en wanneer het past een nieuwsbrief.
Abonnees kunnen vorige nummers raadplegen en afdrukken.

’t Scheldt wordt verspreid : gedrukt, per fax, per e-post
en op internet. Internet-abonnees hoeven slechts
Lees verder’ aan te vinken om het artikel volledig te kunnen lezen.

COLOFON

vzw tScheldt

Redactie en administratie:

te bereiken via

redactie@tscheldt.be

 

webpagina:

www.tscheldt.be

 

Hoofdredacteur:

Bert Murrath