header

1310 K & K

Katelijne
SCHOUWTONEEL
uitg aspekt

 

De democratie voorbij

Voor wie stof tot nadenken wil over de huidige maatschappelijke en andere problemen in de wereld, is er een bescheiden maar daarom niet minder interessant boekje uit bij Aspekt. Oorspronkelijk op de markt gebracht een vijftal jaren geleden is het intussen aan zijn derde, herziene druk toe en is het, vanuit het Nederlands, al in 20 talen vertaald. De titel van het werkje, geschreven door Frank Karsten en Karel Beckman, luidt "De democratie voorbij".

Als vurige verdedigers van het libertarisme zijn de auteurs ervan overtuigd dat "democratie" niet noodzakelijk in de hele wereld ingang moet vinden omdat het het beste politieke systeem is, het toppunt van beschaving of de oplossing voor alle maatschappelijke problemen.

Anders immers dan iedereen denkt, zo argumenteren zij, leidt democratie helemaal niet tot vrijheid, beschaving, welvaart en vrede maar juist tot onvrijheid, maatschappelijke spanningen, uit de hand lopende overheidsbestedingen, ondermijning van de welvaart, agressie en verloedering.

In 13 hoofdstukken worden vervolgens evenveel mythes ontkracht waarmee de democratie steevast wordt verdedigd. Het alternatief dat zij aanreiken is een samenleving gestoeld op individuele vrijheid en vrijwillige sociale actie.

"De democratie voorbij" is een prikkelend boekje over misschien wel het laatste politieke taboe, namelijk het idee dat democratie onze redding is. Het is zeer toegankelijk geschreven en zeker niet zwaar op de hand, ondanks de ernst van het onderwerp.

Besluiten doet het boekje met een aantal citaten van vooraanstaande politici, denkers, economen en schrijvers over democratie, die de visie van Karsten en Beckman moeten ondersteunen. Eentje wil ik u toch meegeven. Het is een uitspraak van Thomas Jefferson, derde president van de Verenigde Staten: "Democratie is niets anders dan de heerschappij van het gepeupel, waarbij 51pc van de mensen de rechten van de andere 49pc kan afpakken".

Frank Karsten en Karel Beckman * De democratie voorbij * Uitgeverij Aspekt * 88 p * 10,95 euro * ISBN 978 9059 1145 24.
Katelijne

 

TERUG

Bericht

Koning Onbenul 2017

onbenul calvo

Koningin Troela 2017


koningin troela 2016

*


 

aank

’t Scheldt is een onafhankelijk satirisch weekblad.
Alle medewerking (tekeningen, teksten enz.) gebeurt vrijwillig
en wordt niet vergoed.

Wij versturen gratis en wanneer het past een nieuwsbrief.
Abonnees kunnen vorige nummers raadplegen en afdrukken.

’t Scheldt wordt verspreid : gedrukt, per fax, per e-post
en op internet. Internet-abonnees hoeven slechts
Lees verder’ aan te vinken om het artikel volledig te kunnen lezen.

COLOFON

vzw tScheldt

Redactie en administratie:

te bereiken via

redactie@tscheldt.be

 

webpagina:

www.tscheldt.be

 

Hoofdredacteur:

Bert Murrath