header

1305 K & K

Katelijne
SCHOUWTONEEL

BOEKBESPREKING

door Katelijne

*

spagaat

 

De Europese spagaat

Bij Aspekt verscheen recentelijk een bijzonder interessant en ook nuttig boek onder de titel De Europese spagaat. Het wil, aldus de samenstellers, een bijdrage leveren aan het broodnodige fundamentele debat over de Europese Unie dat in de politiek dikwijls ver te zoeken is.

In zestien essays zetten evenveel auteurs - overwegend uit Nederland maar ook enkele Vlamingen - hun vaak zeer verschillende standpunten terzake uiteen met als gevolg dat zowel eurofielen als eurosceptici aan hun trekken komen. Onder deze auteurs bekende namen zoals Wim van Rooy, Luc Pauwels, Paul Cliteur maar ook enkele minder bekenden, die - in tegenstelling tot bijvoorbeeld Derk Jan Eppink wiens bijdrage aan dit boek letterlijk en figuurlijk niet veel om het lijf heeft - wel een aardige bijdrage tot het debat leveren.

In een noot aan het begin van het boek stelt uitgever en historicus Perry Pierik vast dat de spagaat tussen een steeds groeiende invloed van de Europese Unie enerzijds en de wens om terug te keren naar de nu feitelijk ontwaarde natiestaat momenteel weer volledig actueel is geworden. Redenen daarvoor zijn onder meer de bankencrisis, die alleen dankzij een miljarden ader-lating van het publiek kon bezworen worden, en de excessieve toevloed van migranten, asielzoekers en gelukszoekers veelal komende uit de islamitische cultuur, die het toch al gehavende en in een identiteitscrisis verkerende Europa verder belastte.

De wens van sommigen om de EU in een politieke federatie te veranderen krijgt dan ook niet overal steun. Integendeel. Veel Europeanen zien liever een herstel van de nationale soevereiniteit inclusief een hervestiging van de landsgrenzen.

Media en politiek kijken, volgens sommige auteurs, ondertussen weg van de spanningen tussen allochtonen en autochtonen. Critici die er wel oog voor hebben worden geridiculiseerd, afgedaan als islamofoob of zelfs racist. Op dezelfde manier worden ook tegenstanders van de Europese Unie op voorhand al weggezet als provincialen of enge nationalisten met wie er geen debat moet worden aangegaan.

Andere medewerkers aan het boek wijzen dan weer op de pijlen die door de politiek en de media graag gericht worden op Rusland terwijl lang niet iedereen in de oude vijand de nieuwe vijand wil zien.

Overduidelijk is dat in Europa nu twee partijen tegenover elkaar staan: voorstanders van de EU versus pleitbezorgers van de natiestaat die deel moet uitmaken van een - om het in de woorden van De Gaulle te zeggen - Europa der Vaderlanden. Deze tegenstelling tussen eurofielen en eurosceptici speelt in ieder EU-land. In Midden-Europese landen van de Visegradgroep heeft die kritische houding jegens de EU intussen al geleid tot een scherpe opleving van nationaalconservatief gedachtegoed.

Of de Europese politiek in de 21ste eeuw terugkeert naar de natiestaat, dan wel kiest voor een uitbreiding en verdieping van de EU, is onduidelijk. Wel kan nu al worden vastgesteld dat de geopolitieke ontwikkelingen in Noord-Afrika en Oekraïne weinig tijd laten om een passend antwoord te vinden.

Dat antwoord als dusdanig reiken de schrijvers die meewerkten aan De Europese spagaat niet aan. Wel leveren zij een boeiende bijdrage aan het inzichtelijk maken van de processen die tot een antwoord moeten leiden.

Verschillende auteurs * De Europese spagaat * Uitgeverij Aspekt * 300 p * 24,95 euro * ISBN 978 94 6338 196 3.
Katelijne

 

 

TERUG

Bericht

Koning Onbenul 2017

onbenul calvo

Koningin Troela 2017


koningin troela 2016

*


 

aank

’t Scheldt is een onafhankelijk satirisch weekblad.
Alle medewerking (tekeningen, teksten enz.) gebeurt vrijwillig
en wordt niet vergoed.

Wij versturen gratis en wanneer het past een nieuwsbrief.
Abonnees kunnen vorige nummers raadplegen en afdrukken.

’t Scheldt wordt verspreid : gedrukt, per fax, per e-post
en op internet. Internet-abonnees hoeven slechts
Lees verder’ aan te vinken om het artikel volledig te kunnen lezen.

COLOFON

vzw tScheldt

Redactie en administratie:

te bereiken via

redactie@tscheldt.be

 

webpagina:

www.tscheldt.be

 

Hoofdredacteur:

Bert Murrath