header

1297 K & K

Katelijne
SCHOUWTONEEL

BOEKBESPREKING

door Katelijne

*

Katelijne bespreekt de reeks Koude Oorlog

Pierik

 

Perry Pierik,

uitgeverij Aspekt

 

KOUDE OORLOG

In navolging van de intussen indrukwekkende reeksen over de Eerste- en de Tweede Wereldoorlog is de Nederlandse uitgeverij Aspekt zopas gestart met een nieuwe reeks bulletins.
Historisch studieobject is ditmaal de Koude Oorlog waarvan de grote lijnen, of sprekende details, van diplomatie tot sociologie alsook de frontlijnen die de Koude Oorlog op menig continent trok, nader zullen worden onderzocht. Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 leek er een winterslaap te zijn gevallen over het historische thema de Koude Oorlog. Alles zou immers anders worden. Maar, het kan verkeren.
Sinds enige tijd is er opnieuw belangstelling voor dankzij de Krim, Oost-Oekraïne, de migratie-spanningen in Zuid- en Oost-Europa en nieuwe brandhaarden in het Midden-Oosten.

De eerste aflevering telt in totaal dertien artikels geschreven door evenveel auteurs. Zij nemen de lezer op allerlei terreinen mee terug naar de tijd van de soms verrassend stabiele en overzichtelijke wereld van de Koude Oorlog die bipolair was en werd gedreven door ideologie.

Twee machtsblokken - het Oosten en het Westen - stonden tegenover elkaar en geopolitiek beheerste het dagelijkse nieuws. Constant aanwezig was het gevoelen dat een totale vernietiging dreigde door atoomwapens.

Het eerste nummer van de nieuwe serie Koude Oorlog opent met een artikel van socioloog Jos van Dijk over de aanval op Nederlandse communisten die in 1956 uitbrak na het gewelddadig neerslaan van de Hongaarse opstand. Niet alleen de bekende belegering van het gebouw waar De Waarheid werd gedrukt, maar ook andere incidenten en hun achtergronden worden beeldend beschreven.

In de Koude Oorlog werd ook aan de militaire infrastructuur gebouwd. Over het algemeen is hiervan weinig zichtbaar. Een uitzondering vormen echter de luchtwachttoren, luisterposten die het gebrek aan goede radar moesten compenseren en door heel Nederland een netwerk vormden. Historisch geograaf Sandra van Lochem vertelt hun geschiedenis en waar ze nog aangetroffen kunnen worden.

Historicus Martijn Lak buigt zich over de periode direct na WOII toen in Europa de Koude Oorlog nog diffuus was en allerlei nieuwe verhoudingen tussen staten moesten worden gevormd. Hij schrijft over de Duits-Nederlandse betrekkingen en de Duitse herbewapening in de jaren 1945 tot 1955.

Een bijzondere bijdrage komt uit Duitsland waar lokaal historicus Reinhard Kurek zag hoe bij zijn geboortestad Büren een geheimzinnige kazerne met opslagplaats werd gebouwd waar even later troepen van maar liefst drie Navo-landen hun intrek namen. Büren werd een garnizoenstad met alle voor- en nadelen van dien.

Hoe de Sovjetmens stond tegenover de hervormers Gorbatsjov en zijn elegante vrouw Raïsa op wie men in het Westen een beetje ‘verliefd’ was, beschrijft Marie-Thérèse ter Haar die destijds in Moskou leefde. Zij laat de andere kant van de glasnost en perestrojka zien.

Kortrijkzaan Pieter Jan Verstraete herdenkt de Amerikaanse historicus Robert Conquest die in 2015 op 98-jarige leeftijd overleed en die zijn bijna volledige actieve leven wijdde aan het ontrafelen van het moorddadige bewind van Sovjet-tiran Stalin. De auteur noemt hem dan ook de ‘Solzjenitzyn voor Solzjenitzyn’.

De reeks Koude Oorlog waarin steeds verschillende auteurs aan bod zullen komen, staat onder redactie van Frank Oosterboer, Marcel Reijmerink en Perry Pierik.

Lezers die ideeën hebben voor onderwerpen of misschien zelf een artikel voor een van de komende bulletins willen schrijven, kunnen zich tot hen wenden op het adres van de uitgeverij, Amersfoortstraat 27, 3769 AD Soesterberg, Nederland (info@uitgeverijaspekt.nl).

Katelijne

 

TERUG

Bericht

Koning Onbenul 2017

onbenul calvo

Koningin Troela 2017


koningin troela 2016

*


 

aank

’t Scheldt is een onafhankelijk satirisch weekblad.
Alle medewerking (tekeningen, teksten enz.) gebeurt vrijwillig
en wordt niet vergoed.

Wij versturen gratis en wanneer het past een nieuwsbrief.
Abonnees kunnen vorige nummers raadplegen en afdrukken.

’t Scheldt wordt verspreid : gedrukt, per fax, per e-post
en op internet. Internet-abonnees hoeven slechts
Lees verder’ aan te vinken om het artikel volledig te kunnen lezen.

COLOFON

vzw 't Scheldt

Redactie en administratie:

Helenalei 53,

2018 Antwerpen

tel: 03 239 70 22 

loopfoon: 0486 054 510

fax: 03 230 83 54

-----

redactie@tscheldt.com

 

webpagina:

www.tscheldt.be


Hoofdredacteur:

Bert Murrath

 

SOFTWARE VAN

KOPPA DIGITALE MEDIA

T 0485 74 70 34

E Info@koppa.be