header

1292 Inhoud

Redactie

IN DIT NUMMER

Prenten van: Harry * Toni * Hansha * Manten * Fré
* Bob * El Diablo

Blz. 1: El Diablo Spotprent

Blz. 2: Rob Hoogland Doof * Inhoud * Colofon

Blz. 3: Actueel Sauer Terreurgodsdienst is de baas * Spotprent bob

Blz. 4/5: Dagklapper * Elisabeth * Spotprent Hansha * Onze Even-naaste * Volksweerkunde * Rammerse wijsheden * Ramadan-rotzooi op Antwerpse Linkeroever * Sinjoor Hilde is  kritiek beu…  *

Blz. 6: Boekbesprekingen door Katelijne

Blz. 7: Spotprent Fré * Sauer De dubbele retoriek van N-VA aan de kaak gesteld

Blz. 8: Sylvain Ephimenco GroenLinks is nooit een echte groene partij geweest

 

2017-07-04 00:00:00

1292 pr El Diablo

el Diablo

ACTUEEL

el diablo wallo

 

2017-07-04 00:00:00

1292 Act I Sauer

Sauer

ACTUEEL

Uitheemse godsdient
bepaalt aanvangsdatum nieuw schooljaar in katholiek onderwijs

Is het door de aanhoudende hitte dat de nog niet aangetaste hersencellen van de directeur van het Antwerpse Sint-Lievenscollege verworden zijn tot een slappe brij die geen heldere gedachten meer toelaat?
Of is het een zoveelste knieval voor de verfoeilijke veroveringsgodsdienst die de islam is?
Feit is dat Johan Wagemans directeur van het onderwijsinstituut - opgericht door Lieven Gevaert en ooit de verzamelplaats voor de kinderen van de Antwerpse ‘elite’ van advocaten, dokters, deurwaarders en fabrieksdirecteuren - zich  meent te moeten richten naar de verzuchtingen van een minderheid van de bevolking.

Het katholieke Sint-Lievenscollege heeft immers besloten haar eerste schooldag pas op 4 september te organiseren. Ze doen dit om de leerlingen met een moslimachtergrond toe te laten op 1 september het barbaarse offerfeest te vieren.

Hierdoor kan de meerderheid van de leerlingen - die tot nader order - nog geen islamaanhangers zijn, het nieuwe schooljaar niet beginnen op 1 september.

Minister Hilde Crevits (van de moslimpartij CD&V) laat weten vast te houden aan 1 september. Maar Crevits zou geen tsjeef zijn wanneer ze geen achterpoortje open zou laten. De minister laat in één vlotte beweging weten: ‘Scholen die op 4 september willen beginnen door het offerfeest, kunnen op 1 september een facultatieve verlofdag inzetten’.

Haar lijfspreuk is dan ook: ‘Luister niet naar mijn woorden maar kijk naar mijn daden’ .

Rots in de branding en lichtend voorbeeld is de Antwerps VLD schepen bevoegd voor het stedelijk onderwijs: Claude Marinower . Deze boezemvriend van de hoofdredacteur van dit blad houdt het semitisch been stijf. Hij heeft lijzig laten weten dat in het Antwerps stadsonderwijs het schooljaar zal starten op 1 september!

Door de gangen van de redactielokalen van 't Scheldt weerklinkt dan ook in canon: Leve onze Kloot, pardon Claude, zo'ne goeie hebbe wij nog niet gehad...

SAUER

 

 

2017-07-04 00:00:00

1292 Pr C

Redactie

NIEUW BEELD BRUSSEL

MANNEKEN PIF POEF PAF

*

Manneken

 

2017-07-04 00:00:00

1292 Pr bob

Bob

ACTUEEL

bob discrim

 

2017-07-04 00:00:00

1292 Act II

Sauer

ACTUEEL II

De dubbele retoriek van N-VA aan de kaak gesteld

Op 19 juni heeft Vlaams minister van Werk, Economie en Innovatie Philippe Muyters (het franstalig rekenwonder van de N-VA) samen met sociaal kleptocraat schepen van Middenstand Koen Kennis (de onbetwiste cumulard bij N-VA) in Merksem het startschot gegeven voor de nieuwe hinderpremie voor handelaars. Vanaf 1 juli krijgen Vlaamse handelaars die ernstige hinder ondervinden door werkzaamheden, automatisch een hinderpremie van 2 000 euro.

Dat een minister zich naar een drogist in een uitbloeiend district van de stad Antwerpen begeeft zal veel - zo niet alles - te maken hebben met de naderende verkiezingen. Het is algemeen geweten dat de N-VA alle zeilen zal bijzetten in Antwerpen om te trachten het te voorziene verlies in te perken en de huidige meerderheid te behouden. His masters voice weerklonk en trouwe paladijn monsieur Muyters liet zich in het leder van zijn luxueus ministerieel dienstvoertuig vallen en liet zich aircogekoeld naar Dewevercity voeren om daar een nummertje zeepsmoellachen en camerageilen op te voeren.
Opvallend was de afwezigheid van Merksems districtsburgemeester Luc Bungeneers (N-VA, ex VLD, ex CVP). Hiermee wil de N-VA zich een middenstandsvriendelijk gelaat aanmeten.

Niets is minder waar! Einde april verscheen er een bericht in de regimepers dat de bekende Standaard Boekhandel in datzelfde Merksem definitief de deuren zou sluiten op de Bredabaan. De zaak wordt einde juni gesloten en verplaatst naar Edegem.

Wat de kranten niet vermelden is dat de Standaard Boekhandel van plan was om deze vestiging simpelweg enkele honderden meters te verplaatsen naar een ander pand op diezelfde Bredabaan waar er eigen parking ter beschikking zou zijn van de bezoekers. Daar heeft diezelfde N-VA een dikke stok voorgestoken. Het N-VA-CD&V-VLD stadsbestuur weigerde botweg de sociaal-economische vergunning. Het is dan ook schrijnend om een N-VA minister en N-VA schepen voor middenstand in het zicht van de camera's de indruk te zien wekken alsof zij begaan zijn met de toekomst van de lokale middenstanders. Gevolg van de weigering van de vergunning aan Standaard Boekhandel: één van de laatste kwaliteitsvolle zaken is definitief vertrokken van de Bredabaan die ooit bekend stond als de langste winkelboulevard van het land. Voor en na de heraanleg van deze ooit zo florissante winkelstraat, sloot de ene klassevolle handelszaak na de andere. Wat overblijft zijn de gekende rommelwinkeltjes, kapperszaken met gescheiden ingangen voor Achmed en Fatima, nachtwinkels, belwinkels, diarree bevorderende vreettenten met onleesbare benamingen in uitheems krulschrift, diverse halalzaken, besmuikte groenten- en fruit winkels gemengd met een portie leegstand.
Merci Philippe, Merci Koen

Sauer

***

 

2017-07-04 00:00:00

1292 Pr Fré

Fre
fre alloch

 

2017-07-04 00:00:00

1292 Almanach

Redactie
Dagklapper

Julimaand met zonneschijn,
zeker komt dan herenwijn
***
DUBBELNUMMER:
VAN 4 - 17 JULI 2017


 

2017-07-04 00:00:00
Lees verder>>

1292 Even

Redactie
Onze evennaaste

* Elisabeth

* Volksweerkunde

* Rammerse wijsheden

* Ramadam-rotzooi

* Dubbelnummer

* Sinjoor: Kritiek beu

 

 

2017-07-04 00:00:00
Lees verder>>

1292 K & K

Katelijne
SCHOUWTONEEL

BOEKBESPREKING

door Katelijne

*

luden

 

2017-07-04 00:00:00
Lees verder>>

1292 Ephi

Ephimenco
ephimenco

 

GroenLinks is nooit
een echte
groene partij geweest

Niet alleen Jesse Klaver heeft principes. Ook uw dienaar heeft een rotsvaste overtuiging en een oordeel waar hij niet zo snel aan gaat sleutelen.

Tenzij de feiten hem ongelijk geven, natuurlijk. Lees nu wat diezelfde dienaar 10 jaar en 4 maanden geleden op 2 februari 2007 schreef:

‘GroenLinks heeft gewoon doelbewust een unieke kans laten glippen om voor het eerst in zijn bestaan Nederland te gaan medebesturen.
Een doodzonde in een land waar geen meerderheidsstelsel bestaat en waar je dus altijd een compromis moet sluiten om minstens een deel van je idealen te realiseren.
Kun je zomaar jarenlang vanaf de oppositiebankjes van alles en nog wat dapper gaan roepen en laf het hazenpad kiezen als de mogelijkheid zich voordoet om enkele van je woorden in daden om te zetten?
Hoe geloofwaardig zullen dan al die voorstellen, berispingen, tirades en verontwaardigde kreetjes zijn, die GroenLinks de komende vier jaar in zijn interruptiemicrofoon zal brabbelen?’

De situatie tijdens de formatie van 2007 was dan wel anders omdat GroenLinks maar 7 zetels had, terwijl het er nu twee keer zoveel zijn. De positie van GroenLinks is dus nu steviger en het argument van Femke Halsema toen dat haar partij naast het grote CDA in de ‘verdrukking’ zou komen, geldt niet meer. Van de vier beoogde partijen voor een coalitie, VVD, CDA, D66 en GroenLinks, is die laatste club met tien zetels winst de grootse winnaar van de laatste verkiezingen.

Nonchalant

Helaas vrees ik dat ik over tien jaar, bij een zoveelste formatie, ongeveer hetzelfde als in 2007 of 2017 zou kunnen schrijven: GroenLinks is zijn principiële paragraaf alweer tegengekomen en slentert nonchalant naar de comfortabele kobaltblauwe oppositiestoeltjes. Nu zullen de vele Trouw-lezers die op GroenLinks stemmen, zoals ik vroeger, zich afvragen: maar wat heb ik aan zo’n partij die als de dood is om de regeringsverantwoordelijkheid te grijpen die haar wordt aangeboden?
Niets dus. Daarom moet er na 27 jaar politieke nutteloosheid met GroenLinks een kentering plaatsvinden.

Wij die snakken naar een keiharde politiek voor een beter milieu, tegen klimaatverandering en voor duurzame energie. Wij die van de dagelijkse brij van fijnstoffen af willen om beter te kunnen ademen in onze steden. Wij die de bevolkingsexplosie in de wereld hoog op de agenda willen zetten, zodat er straks geen drie of vier planeten nodig zijn om onze (klein)kinderen te voeden. Wij die ons land tegen het steeds hoger kruipende water willen beschermen. Wij eisen het recht op een echte groene partij.

Geen club dilettanten meer die het groene ideaal heeft gekaapt en geperverteerd om haar eigen oppositiebestaan te verzekeren.
GroenLinks
is in 27 jaar nooit een echte groene partij geweest. Het hoeft ook niet, als we maar over een redelijk alternatief kunnen beschikken.

En anders moet de partij van Marianne Thieme het proberen en haar naam in Milieupartij voor Mensen en Dieren veranderen. Dan zullen we GroenLinks even hard laten vallen als die partij dat dezer dagen met het lands- en milieubelang heeft gedaan.

***

Wij danken Sylvain Ephimenco en Trouw voor de toelating tot overname van deze column.

***

 

2017-07-04 00:00:00

1292 Hoogland

Hoogland Rob
Hoogland

DOOF

Laat ons feestvieren, landgenoten. ‘Morgen is de dag / Dat ik een Belg als baas verwelkomen mag’, zing ik nu al uit volle borst. TMG wordt officieel door Mediahuis ingelijfd. Wij mogen dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Voor mij is het in elk geval reden om ’Olé, olé, olé!’ roepend de aandacht te vestigen op een opzienbarend artikel in onze nieuwe, nu al buitengewoon geliefde zusterkrant De Standaard. „Ik ben doof en ik wil een doof kind”, zegt Sylvie van Landuyt in dat stuk. Zij is gebarentolk bij het Vlaamse jeugdjournaal Karrewiet. En ja hoor, dat had ik weer: nadat ik die uitspraak van haar tot mij had genomen, las ik Kierewiet in plaats van Karrewiet. „Stekt diê ze verstaend in e vogeltshen en ’t vliegd achteruit”, zeggen ze in Antwerpen, waar Mediahuis is gevestigd, over verwerpelijke figuren zoals ik. In werkelijkheid is er dus maar eentje die kierewiet is: uw dienaar. Ik heb dat leren accepteren, .

 

2017-07-04 00:00:00
Lees verder>>

1292 Colofon

Redactie

JAARABONNEMENT

Fax: € 105 * Gedrukt: € 120 * Via internet en pdf: € 80

65+ en studenten: gedrukt € 100 * internet € 60

***

STEUNABONNEMENT: € 250

***

Fortisbank 001 3275577 60 * IBAN BE 73 0013 2755 7760

BTW: BE 465 269 606

***

’t Scheldt, Fax- en E-post-krant

uitgegeven door de vzw ’t Scheldt,
Helenalei 53, 2018 Antwerpen.
’t Scheldt verschijnt wekelijks.

Hoofdredacteur en verantwoordelijk uitgever:
Bert Murrath, lid VJV.

Medewerkers, schrijvers, tekenaars, fotografen
worden niet betaald
en zijn verantwoordelijk voor hun bijdrage.

***

Redactie en Administratie:

vzw ’t Scheldt Helenalei 53, 2018 Antwerpen

*

Tel: 03 239 70 22 & 0486 05 45 10

***

E-post: redactie@tscheldt.com

Web: www.tscheldt.be

***

 

2017-07-04 00:00:00

Bericht

Koning Onbenul 2016

onbenul calvo

Koningin Troela 2016


koningin troela 2016

*


 

aank

’t Scheldt is een onafhankelijk satirisch weekblad.
Alle medewerking (tekeningen, teksten enz.) gebeurt vrijwillig
en wordt niet vergoed.

Wij versturen gratis en wanneer het past een nieuwsbrief.
Abonnees kunnen vorige nummers raadplegen en afdrukken.

’t Scheldt wordt verspreid : gedrukt, per fax, per e-post
en op internet. Internet-abonnees hoeven slechts
Lees verder’ aan te vinken om het artikel volledig te kunnen lezen.

COLOFON

vzw 't Scheldt

Redactie en administratie:

Helenalei 53,

2018 Antwerpen

tel: 03 239 70 22 

loopfoon: 0486 054 510

fax: 03 230 83 54

-----

redactie@tscheldt.com

 

webpagina:

www.tscheldt.be


Hoofdredacteur:

Bert Murrath

 

SOFTWARE VAN

KOPPA DIGITALE MEDIA

T 0485 74 70 34

E Info@koppa.be