header

OVERLIJDEN MANU RUYS

Bert Murrath

ACTUEEL

Katelijne

Manu Ruys overleden


'Hij was één van de grootste Vlaamse journalisten en meest gezaghebbende commentatoren uit de tweede helft van de vorige eeuw'.

Dat waren de woorden van Vlaams minister-president Geert Bourgeois in een reactie op het overlijden van Manu Ruys (1924 -2017)  het voorbije weekeinde.

Overdreef hij? Zeker niet. Zijn ganse actieve leven immers - eerst als parlementair verslag-gever, later als politiek coördinator en na het faillissement van De Standaard en de overname van het bedrijf door de VUM (Vlaamse Uitgeversmaatschappij) in 1975 als politiek hoofdredacteur- stond Ruys - afkomstig nochtans uit een christelijk-liberale Antwerpse bourgeois-familie waar thuis Frans werd gesproken - in zijn geschriften op de bres voor de culturele, economische en politieke ontvoogding van Vlaanderen en droeg hij in belangrijke mate bij aan de Vlaamse natie- en staatsvorming.
In 1989 - intussen lid geworden van de raad van bestuur en later ook van het directiecomité van de VUM (functies die hij tot 1997 zou vervullen) - ging Ruys met pensioen.
De volgende jaren groeide hij steeds verder weg van zijn krant die naar geest en engagement totaal was veranderd, mede of misschien wel overwegend door de opname in de redactie van wat hij zelf durfde noemen een aantal 'pseudo-bekeerde achtenzestigers' die gevonden waren bij De Morgen.
Ook de beslissing in 1999 van toen hoofdredac-teur Peter Vandermeersch -'die van de saaie Standaard een 'swingende' krant zou maken' en daarom een aantal oudere vijftigers op de redactie prompt met pensioen stuurde - om het letterkruis AVV-VVK ('Alles voor Vlaanderen - Vlaanderen voor Kristus') van de voorpagina te verwijderen, vond hij maar niks niettegenstaande de belofte dat de redactie trouw zou blijven aan de basiswaarden van de krant.

Ook in zijn na-De Standaard-jaren bleef Ruys nog schrijven, overwegend als columnist voor tijdschriften zoals "Punt" (het blad dat in 2002 mede wegens de verborgen agenda van zijn hoofdredacteur Peter de Roover snel ter ziele ging) en 'Doorbraak'.
Ondanks zijn grote en onmiskenbare invloed als journalist op het politieke reilen en zeilen in België hoedde Manu Ruys zich zijn ganse leven voor de vele verleidingen waaraan een beoefenaar van de journalistiek zich bloot stelt.
Narcisme en overdreven zelfingenomenheid waren hem vreemd en steeds hield hij zich ver van het spektakel, de mondaine en tijdrovende recepties, de ego-tripperij op het podium. Frustraties of ijdelheid hoefde hij niet af te reageren in televisie-exhibitionisme en in, wat hij in zijn boek Een levensverhaal noemde, het ijdele gekwebbel van mediapanels.
Zijn gedrevenheid vond hij in de uitdaging de confrontatie aan te gaan met onrechtvaardige toestanden en 'met invloedrijke lieden die mij schadelijk leken'. Wat hem interesseerde was uitsluitend, en dat van het begin af, het rechtstreekse contact met de mens in zijn complexiteit, zijn verscheurdheid, zijn angsten, zwakheden en hulpeloosheid, zijn vreugden, dromen en verwachtingen. 'Omdat ik geboren ben, opgroeide, liefhad en werkte te midden van het volk dat leeft tussen de Noordzee en de Maas, stond die gemeenschap vooraan in mijn belangstelling en betrokkenheid. Ik verkoos een journalistiek engagement binnen het maatschap-pelijke kader- in de breedste zin van de term - waarin ik de jonge Vlaamse natie zag bewegen en vorm zag krijgen', aldus nog Ruys.

Elders in dit nummer (zie ook de Heet van de Naald) verwijst de hoofdredacteur van 't Scheldt naar de genegenheid en ook bewondering die Ruys jarenlang betoonde voor 't Scheldt en die hij soms met enkele krabbeltjes wenste duidelijk te maken.
Ook was hij zowat de enige die de "primeur" van de buitenechtelijke dochter van koning Albert II (Delphine de Boël) waarheidsgetrouw toedichtte aan 't Scheldt.
Hij deed dit in het tv-Eén programma "De Zevende Dag" en zette daarmee al de media die de jonge schrijver Danneels als bron citeerden, een neus. 

*

rUYS BRIEF*

Ruys Volhouden

*

ruys foto

 *

 

2017-12-12 16:45:08

HvdN 3.12.2017

Redactie
 

Manu Ruys
Een van de laatste echte grote joernalisten
god hebbe zijn ziel en mijn medeleven aan de nabestaanden.
Ghislain B

*

Bert, 

Met het overlijden van Manu Ruys verdwijnt weer een van die mensen die het naoorlogse Vlaanderen
in de vaart der volkeren opstootte. 

Een echte heer van stand die niet bezweek voor de vele verleidingen waaraan een beoefenaar van de
journalistiek blootstaat, zoals uw redacteur treffend zegt. Slechte vrouwen; geld en gevlei van de machtigen. 
Hij was het 't Scheldt goed gezind.
Ik wens je Bert nu al een goed jaareinde en een voorspoedig begin van 2018.

 Wim D

*

Ziezo we hebben onze portie anti Trump weer gehad.

Ene Roy Moore republikein waarvan ik nooit heb gehoord heeft zijn senaatszetel in Alabama verloren aan een democraat waarvan ik ook nooit heb gehoord. Hiermee slaan onze media mij weer om de oren. Zouden ze zich niet beter bekommeren om onze problemen of hebben we er geen?
Hoeveel maal hebben we het al gezegd maar die Amerikanen willen naar ons niet luisteren.
M Strobbe.

*

Geachte Redactie

Geachte 'Ik heb zo eens zitten nadenken en ben tot de vaststelling gekomen dat na de kopvodden en de sportnikab nog ruimte bestaat voor het halal inlegkruisje. Kan u mij helpen? Vriendelijke groet',
Willy

Redactie:

Hahaha! Een inlegmaantje? Wel opletten met de puntjes bij het zitten Homo Criticus

***

Geachte

Als aandachtig lezer sta ik toch even sceptisch over de percentage kiezers voor CDNV en Vlaams Belang aan gemeten door Rammer en Ephimenco. CD&V Krijgt een royale 8.9 % en VB 3.7 %.
Volgens de peilingen,niet altijd betrouwbaar, zou
N-VA de grootste blijven maar toch ongeveer 6% verliezen en een deel daarvan zou naar de oude schaapstal VB terug keren.
Dat ze bij de tseven niet elke dag de hoogmis lezen is waar, maar 8.9 % is een mager beestje. Waar gaan deze stemmen van drie verliezers naar toe? Toch niet allemaal naar de utopisten van geitenwollen sokkendragers?
Zonder glazen bol wacht ik de uitslag van de verkiezingen af.
Marcel Strobbe

*

Ephimenco weet het
Wanneer deze soms nogal geloofwaardige schrijver zegt dat het VB nu op 3,7 % uitkomt,
en er in peilingen sprake is van ongeveer 10 %, dan vergist deze man zich maar liefst met meer dan 250 %. Hoe geloofwaardig ben je dan en ... ben je al die tijd dan al geweest. Hetzelfde wanneer hij Geert Wilders en Filip Dewinter als populisten benoemt. Wanneer linkselaars geen tegengewicht vinden om personen die de stem van het volk vertolken, de mond te snoeren, dan zijn het populisten.
In dezelfde stijl hebben diezelfde linkselaars zichzelf de titel van progressieven opgekleefd. Je weet wel, progressief zijn, is vooruit zien.
De anderen zijn dan de achterlijke conservatie-ven. Laat mij dan maar eens weten, bv. hoe progressief het rooie, corporatistisch en middel-eeuws ABVV is.
Marc ML-B

***

Net 't Scheldt 1313 (aankondiging) ontvangen. Zeer gestoord door foutjes in artikel van Rammer over Kris Peeters in Antwerpen: "Kinderarmoede die" in plaats van "kinderarmoede dat"....

Groetjes Jos S.

*

Ik las net onderstaande  opmerking van Jos S.

***

Net 't Scheldt 1313 (aankondiging) ontvangen. Zeer gestoord door foutjes in artikel van Rammer over Kris Peeters in Antwerpen: "Kinderarmoede die" in plaats van "kinderarmoede dat"....

Groetjes Jos S.

***

Sarcastisch zou ik kunnen schrijven :Zeer gestoord door onterechte commentaar van Jos S... hij heeft te vluchtig het artikel gelezen. Het is een citaat van Den Boer... er staan wel degelijk aanhalingstekens in de tekst...
De taalfout is dus voor rekening van de vice eersteminister en minister van werk, economie en consumenten, belast met buitenlandse handel
RammeršŸ˜ˆ

***

Nog geen reacties op het "ARABISCH en ander gebrabbel" op de Vlaamse scholen? Mvg Louisa VH
***

NIEUW AANPLAKBILJET VAN 'SAMEN'

Samen***

 Ik kies...

Excuses, dan ga ik voor John Crombez samen met Meyrem Almachi . Mg,  Jacques
***
't Is niet moeilijk om van 33 naar 10,2 % af te zakken wanneer een "een nieuwe bevolking" stijgt van 10,2 naar 33 %.  Men is, als rasechte Antwerpenaar, bijna een witte bezienswaardigheid en "boerke Naas" in eigen stad. 
Daar loert etwa, daar roert etwa, doch ...!  't Nieuwe volkje kweekt als konijnen en leeft vrijwel gratis, terwijl "onze inboorlingen", gebukt gaan onder allerlei taksen en belastingen op 't gepresteerde werk en met wat rest, nauwelijks een klein gezin kan voeden en behoorlijk doen wonen.
't Is echter begrijpelijk dat nieuwkomers niet kunnen werken. Die sukkels hebben, achterin hun luxe-wagen, hun tapijtje, om erop, 5 keer per dag met hun kont opwaarts te gaan liggen.  Laat dàt volkje dan maar eens in de bouw, aan de haven of bij De Lijn werken of überhaupt, werken in 't algemeen.
En, vanop 't Schoonverdiep, ziet men, inderdaad, dat het goed is.
Op Linker-Oever echter ziet men, van op elk "verdiep" dat het niet goed is maar daar wonen enkel ouderen en die "piepen" niet te lang meer. En verder  ............... wie doet minstens één poging om het gevolg en vervolg tégen te houden?
 MvG  Yentl
***

Stoute meneer
Na een schitterende overwinning in het ‘Huis van Afgevaardigden’ betreffende de belastinghervor-ming... heeft die stoute meneer uit Washington weer een klinkende overwinning behaald als het ‘Hooggerechtshof van de VS’ zijn inreisverbod goedkeurde...(met 7 tegen 2 stemmen) foei...    usa-american-flag-gif-3
Groetjes,
Wim

***

Op onze webpagina www.tscheldt.be kan u elk artikel waaronder dit ikoon

 

Is geplaatst,  gratis lezen. Gewoon aanvinken.
Nog slimmer is u nu abonneren.
Dan krijgt u ’t Scheldt tot einde december 2018. Gunstvoorwaarden voor 65+-sers.
Bovendien krijgt u enkele extranummers
én de speciale uitgave van Ernest Claes
Een gerechtelijke dwaling’ gratis toegestuurd.

 

2017-12-05 06:58:17

1314' van A tot Z

Redactie

Lees 't Scheldt 1314 in één keer...

2017-12-19 00:00:00
Lees verder>>

1314 Inhoud

Redactie

IN DIT NUMMER

Prenten van: Harry * Toni * Hansha * Manten * Fré * Bob * Korbo

Blz. 1: El Diablo Koning Onbenul

Blz. 2: El Diablo Koningin Troela

Blz. 3: Spotprent Korbo * Inhoud * Colofon * Rammer Fifi

Blz. 4/5: Dagklapper van 19 december tot 1 januari 2018 * Stefanus * Onze Even-naaste * Volksweerkunde * Spotprent Hansha * Citaat I Tom van Grieken * Citaat II Karl Lagerfeld * Citaat III Zuhal Demir * Nieuwe rubriek

Blz. 6: Boekbespreking door Katelijne

Blz. 7: Ephimenco Het linkse #MeToo
Blz. 8: Robert Hoogland Werkelijkheid * Homo Criticus Salafist tot in de kist

Blz. 9: Rammer Losgeslagen Duitser

Blz. 10: Spotprent El Diablo

 

 

2017-12-19 00:00:00

1314 Koning

el Diablo

ACTUEEL

U KOOS

KONING ONBENUL

*

Koning Onbenul 2017

KONINGIN TROELA

*

koningin Troela 2017

 

 

2017-12-19 00:00:00

1314 Act I Rammer

Rammer

ACTUEEL I

RAMMER                       

                                            FIFI
Een buurtbewoner die eerder deze week Fifi 's avonds uitliet aan het Kattendijkdok te Antwerpen vond een varkenstong doorprikt met naalden. De geschrokken man belde de lokale politie, die ter plaatse kwam om een proces-verbaal op te maken. Sinds de straatgevechten in de Brederodestraat hebben ze de nodige expertise in huis om de zaak grondig te kunnen onderzoeken.

Wat de bedoeling was van de varkenstong of wie ze heeft achtergelaten, is voorlopig nog niet duidelijk. De lugubere vondst lag op het voetpad nabij Bar Paniek nabij spuuglelijke woontorens. Heeft er misschien iemand zijn/haar tong verloren na afloop van het veelbesproken en gecontesteerde verjaardagsfeestje van een bekende vastgoedtycoon in het exclusieve restaurant 't Fornuis?

Na onderzoek blijkt dat de daarbij aanwezige schepen Carolien Bastiaens (CD&V) - afkomstig uit Hasselt en dus heel vertrouwd met de varkenssector - alvast geen lichaamsdeel te missen.

Een andere aanwezige feestvierster werd bezocht. Van N-VA parlementslid Annick De Ridder (ex VLD) is algemeen geweten dat ze zeer handig en bedreven is met haar tong. Opluchting bij haar partijvoorzitter toen bleek dat dit belangrijke orgaan onbeschadigd was.

 

2017-12-19 00:00:00

1314 Ephi

Ephimenco
ephimenco

Sylvain Ephimenco

Het linkse #MeToo
maakt vooral linkse slachtoffers

 

 

2017-12-19 00:00:00
Lees verder>>

1314 Korbo Pr

Korbo

ACTUEEL

SPOTPRENT KORBO

kORBO bRUSSEL

 

2017-12-12 00:00:00

1314 Almanach

Redactie
Dagklapper

December koud,
voor de boeren goud
***

VAN 19 DECEMBER 2017
TOT 1 JANUARI 2018

 

2017-12-19 00:00:00
Lees verder>>

1314 Even

Redactie
Onze evennaaste

 

* Stefanus

* Volksweerkunde

* Citaat I Tom van Grieken

* Citaat II Karl Lagerfeld

* Citaat III Zuhal Demir

* Nieuwe Rubriek

* Citaat IV Pascal Brueckner

* Rammer Charlie is gesjareld

 

2017-12-19 00:00:00
Lees verder>>

1314 K & K

Katelijne
SCHOUWTONEEL

BOEKBESPREKING

door Katelijne

*

Callas

 

2017-12-19 00:00:00
Lees verder>>

1314 Hogland

Hoogland Rob
Hoogland

Robert Hoogland

Kringen

WERKELIJKHEID

 

2017-12-19 00:00:00
Lees verder>>

1314 Homo

Homo Criticus
Maatjes

Salafist tot in de kist

Homo Criticus en Zuhal Demir zijn het er roerend over eens: de twee Neder-Marokkanen die in het Genkse stadhuis moslims drie uur lang kwamen toespreken over de do’s en don’ts van de ware islam zijn religieuze gekken. Onder de titel ‘Van wieg tot graf’ kwam het olijke duo uitleggen waarom korte rokjes, muziek, alcohol (zelfs degene die je zelf niet drinkt) en ettelijke andere geneugten des duivels zijn.
Dat hadden ze al eerder gedaan voor een tot tranen toe bewogen publiek - mannen vooraan, kopvodden achteraan - tijdens een reportage van de Nederlandse televisie. Nu heeft Homo Criticus, de mensgeworden achterdocht zelve, er enige bedenkingen bij waarom Abid, de ex-rapper, en Ali, de ex-voetbalinternational, hun jobs hebben ingeruild voor het vredevolle doel.
De ex-rapper legt uit dat hij plots besefte dat zijn teksten in het niet vallen bij de heerlijke vertellingen uit de koran. En om de plankenkoorts te bedwingen heeft hij nu ook geen joint meer nodig. Tja, Allah is groot, Allah is machtig. Hij heeft een… Het vervolg rijmt dan wel, maar is toch niet het grensoverschrijdende vers dat u wellicht ooit hebt gehoord. Iets met een meter tachtig.
De versie van Homo Criticus: Hij heeft een spaarpot van een miljoen of tachtig. Ruimschoots voldoende om de perfecte predikers te vergoeden voor hun missie. En anders zijn er nog de vrijgevige volgers die door Ali op het smoelenboek werden opgeroepen om een terrorist-ronselaar (die geregeld Antwerpen bezocht) geldelijk te steunen. Burgemeester Wim Dries (CD&V) is zich van geen kwaad bewust. Hij had A & A toch laten screenen? Mijn gedacht: Genk wordt een stadje met een moslimburgemeester en alleen halal-eethuizen.
Adieu Pizza Da Giovanni, basta la pasta con prosciutto vero!

 

 

2017-12-19 00:00:00

1314 Colofon

Redactie

JAARABONNEMENT

Fax: € 105 * Gedrukt: € 120 * Via internet en pdf: € 80

65+ en studenten: gedrukt € 100 * internet € 60

***

STEUNABONNEMENT: € 250

***

Fortisbank 001 3275577 60 * IBAN BE 73 0013 2755 7760

BTW: BE 465 269 606

***

’t Scheldt, Fax- en E-post-krant

uitgegeven door de vzw ’t Scheldt, Helenalei 53, 2018 Antwerpen. ’t Scheldt verschijnt wekelijks.

Hoofdredacteur en verantwoordelijk uitgever:
Bert Murrath, lid VJV.

Medewerkers, schrijvers, tekenaars, fotografen
worden niet betaald
en zijn verantwoordelijk voor hun bijdrage.

***

Redactie en Administratie:

vzw ’t Scheldt Helenalei 53, 2018 Antwerpen

*

Tel: 03 239 70 22 & 0486 05 45 10

***

E-post: redactie@tscheldt.com

Web: www.tscheldt.be

***

 

2017-12-19 00:00:00

Bericht

Koning Onbenul 2017

onbenul calvo

Koningin Troela 2017


koningin troela 2016

*


 

aank

’t Scheldt is een onafhankelijk satirisch weekblad.
Alle medewerking (tekeningen, teksten enz.) gebeurt vrijwillig
en wordt niet vergoed.

Wij versturen gratis en wanneer het past een nieuwsbrief.
Abonnees kunnen vorige nummers raadplegen en afdrukken.

’t Scheldt wordt verspreid : gedrukt, per fax, per e-post
en op internet. Internet-abonnees hoeven slechts
Lees verder’ aan te vinken om het artikel volledig te kunnen lezen.

COLOFON

vzw 't Scheldt

Redactie en administratie:

Helenalei 53,

2018 Antwerpen

tel: 03 239 70 22 

loopfoon: 0486 054 510

fax: 03 230 83 54

-----

redactie@tscheldt.com

 

webpagina:

www.tscheldt.be


Hoofdredacteur:

Bert Murrath

 

SOFTWARE VAN

KOPPA DIGITALE MEDIA

T 0485 74 70 34

E Info@koppa.be