header

1247 van A tot Z

Redactie

Lees 't Scheldt 1247 in één keer...

2016-08-02 00:00:00
Lees verder>>

1247 Inh

Redactie

IN DIT NUMMER

Prenten van: Harry * Toni * Hansha * Manten * Fré * Bob
* El Diablo

Blz. 1: El Diablo  Spotprent Guy Verhofstadt
Blz. 2: Brief lezer over Zwarte Piet

Blz. 3: Boerskot bericht uit Zuid-Afrika Sterke stijging Kristenvervolging in de wereld

Blz. 4/5: Dagklapper * Spotprent Hansha * Onze Even-naaste * Volksweerkunde * Citaat I Kaaiman over Sven Mary * Citaat II Kaaiman over Siegfried Bracke * Citaat III De Nieuwe Gazet over nieuwe Holocaust * Blatt Leser Dom * Sauer Dronkelappen

Blz. 6/7 Boekbesprekingen door Katelijne * Wim Devriendt Expo in Caermersklooster te Gent tot 1 januari 2017

Blz. 8: Sylvain Ephimenco 8 400 * Sauer Aanwerving van allochtone politieagenten

 

2016-08-02 00:00:00

1247 EL

el Diablo

ACTUEEL

el bREXIT

 

2016-08-02 00:00:00

1247 Act II

Devriendt Wim

ACTUEEL II

Expo in Caermersklooster te Gent tot 1 januari 2017:

Fernand Huts presenteert ons met de expo Voor God en Geld, in het Engels klinkt het rechter voor de raap The Birth of Capitalism, op een groot deel van de kunstcollectie van zijn Phoebus Foundation. Huts noemt zichzelf een ondernemer en schepper van meerwaarde.

De expo focust dan op het economisch succesverhaal, het geld waardoor de kunstwerken konden gemaakt, ge- en verkocht worden. Textielnijverheid was in de zestiende eeuw een innovatieve sector en creëerde welstand. De patriciërs maakten door hun rijkdom de steden machtig en autonoom.

In een interview in De Tijd van 11 juni zegt Huts: ‘Mijn boodschap is: Zorg dat de bedrijven goed draaien en de rest volgt vanzelf’.

Sta me toe dat te betwijfelen. Voor de bestrijding van armoede is dat misschien waar, maar in het zo welvarende Vlaanderen van vandaag wordt bij lange na geen grote kunst gemaakt. Jan Fabre en Luc Tuymans gooien internationaal hoge ogen met hun producten, maar kunst kan seriewerk zijn en de expo laat goed zien dat het al zo was in de zestiende eeuw. Toen werd voor het eerst en wel in ons eigen Antwerpen kunst voor de markt gemaakt zoals Fabre en Tuymans dat vandaag doen.

De rol van godsdienst wordt op de expo ingevuld als een afkopen van zonden door kunst. Dit lijkt erg op een karikatuur, maar intussen belet niets ons van de expo te genieten zoals wij dat willen.

Dank aan curator Katharina van Cauteren en entrepreneur Fernand Huts.

En als ene Roderik Six in Knack nr. 26 van 29 juni van mening is dat de expo een neoliberaal programma uitdraagt, dan moet hij ook maar stante pede zijn column in Knack, het meest neoliberale blad van Vlaanderen opgeven.

Wim Devriendt

 

2016-08-02 00:00:00

1247 Act III

Sauer

ACTUEEL III

Sauer

In een poging om toch politiek correct te zijn heeft N-VA grove middelen bovengehaald. N-VA-er Jambon (minister van Binnenlandse Zaken) ondertekende in oktober 2015 een besluit waardoor de Antwerpse lokale politie terug zelf personeel kan gaan rekruteren.
Op een diefje werd hiermee de klok jaren terug gedraaid en de deur opengezet voor een soepele selectieprocedure. Korpschef Serge Muyters (broer van het N-VA-rekenwonder) werd met zachte dwang gevraagd om een charter voor diversiteit te ondertekenen. Er werd een rekruteringscampagne ‘Wij hebben jou nodig’ gevoerd om het korps te verkleuren. Hoeveel dit gekost heeft valt niet te achterhalen. De resultaten van de geldverslindende non-campagne zijn wel duidelijk meetbaar.
Er stelden 630 personen zich kandidaat, waarvan 167 met een migratieachtergrond. Ze dienden een selectieparcours met zeven proeven af te leggen waarna nog 194 kandidaten overbleven. Daarvan slaagden 37 kandidaten effectief in de proeven. Welgeteld 6 van de 37 aspirant-agenten hebben een migratieachtergrond: Turkse (2), Marokkaanse, Nederlands, Bulgaarse en Libanese afkomst.
De politie heeft er alles aan gedaan om de geflopte verkleuringscampagne te laten lukken: de kandidaten werden intensief begeleid tijdens de procedure en ook alle geweigerde of onderweg afgevallen kandidaten kregen een evaluatie. Zij krijgen zelfs de kans om nog een en ander in orde te brengen met het oog op een nieuwe kandidatuur. De woordvoerder Johan Vermant van het kabinet van de burgemeester Bart Dewever stuurt nog een niet mis te verstaan signaal de wereld in: ‘De campagne loopt verder en de mensen die afvielen, kunnen nog een tweede keer hun kans wagen’. Onder de socialistische burgemeester Patrick Janssens was al eens geprobeerd om meer allochtonen aan te trekken voor de politie. Van de 190 allochtonen die zich toen na de campagne van Janssens kandidaat stelden, raakte er uiteindelijk één door de selecties en kwam die in dienst bij de Antwerpse politie.
Van Bart Dewever zouden we mogen verwachten dat net hij de waarde van geschiedenis kent.

 

2016-08-02 00:00:00

1247 Almanach

Redactie
Dagklapper

Is augustus helder en heet,
dan lacht de boer in ’t volle zweet
***

WEEK
VAN 2 - 8 AUGUSTUS 2016

 

 

2016-08-02 00:00:00
Lees verder>>

1247 Even

Redactie
Onze evennaaste

* Dominicus

* Volksweerkunde

* Citaat I Kaaiman over Sven Mary

* Citaat II Kaaiman over Siegfried Bracke

* Citaat III De Nieuwe Gazet over de Egyptische sjeik Mohamed Hassan

* Blatt Leser : Dom

* Sauer over Brasschaatse politieke manieren...

 

2016-08-02 00:00:00
Lees verder>>

1247 K & K

Katelijne
SCHOUWTONEEL

de waarheidszoekster

*

hOLLANDS DIEP

 

 

2016-08-02 00:00:00
Lees verder>>

1247 Z A

Boerskot
Boerskot

* Ontginningsregte op talle plase te bekom

* Watergehalte in S-A

* Miljoene der miljoene op vrugtelose Kubaanse 'arbeid'

* Skerp styging in vervolging van Christene wêreldwyd

 

2016-08-02 00:00:00
Lees verder>>

1247 Act I

Redactie

ACTUEEL

Lezers

Moest Zwarte Piet het weten...

Het cultiveren van leugen en bedrog is voor de linkse kerk in Nederland en ook bij ons, met medeweten, medewerking en medeplichtigheid van bepaalde media, al altijd dagdagelijkse bezigheid nummer één geweest. Wie niet bij de pinken is, krijgt zonder het te beseffen, onderhuids en op sublieme wijze, een portie linkse leugen toegediend...

 

2016-08-02 00:00:00
Lees verder>>

1247 Ephi

Ephimenco
ephimenco

8 400

Het verleden zit ons op de hielen. In onze achteruitkijkspiegel zien we soms zijn grimassen en de herinneringen die het in onze voetsporen blijft strooien. Dezer dagen is het heden in het verleden gedompeld. Spoken te over. Het zijn die vijftien geëxecuteerden van Fort Zeelandia die al meer dan drie decennia op de berechting van hun beul wachten. Of die 33 000 slaven...

2016-08-02 00:00:00
Lees verder>>

1247 Colofon

Redactie

JAARABONNEMENT

Fax: € 105 * Gedrukt: € 120 * Via internet en pdf: € 80

65+ en studenten: gedrukt € 100 * internet € 60

***

STEUNABONNEMENT: € 250

***

Fortisbank 001 3275577 60 * IBAN BE 73 0013 2755 7760

BTW: BE 465 269 606

***

’t Scheldt, Fax- en E-post-krant

uitgegeven door de vzw ’t Scheldt,
Helenalei 53, 2018 Antwerpen.
’t Scheldt verschijnt wekelijks.

Hoofdredacteur en verantwoordelijk uitgever:
Bert Murrath, lid VJV.

Medewerkers, schrijvers, tekenaars, fotografen
worden niet betaald
en zijn verantwoordelijk voor hun bijdrage.

***

Redactie en Administratie:

vzw ’t Scheldt Helenalei 53, 2018 Antwerpen

*

Tel: 03 239 70 22 & 0486 05 45 10

***

E-post: redactie@tscheldt.com

Web: www.tscheldt.be

***

 

 

2016-08-02 00:00:00

Bericht

Koning Onbenul 2015

onbenul luwel

Koningin Troela 2015


koningin troela 2015

*


 

aank

’t Scheldt is een onafhankelijk satirisch weekblad.
Alle medewerking (tekeningen, teksten enz.) gebeurt vrijwillig
en wordt niet vergoed.

Wij versturen gratis en wanneer het past een nieuwsbrief.
Abonnees kunnen vorige nummers raadplegen en afdrukken.

’t Scheldt wordt verspreid : gedrukt, per fax, per e-post
en op internet. Internet-abonnees hoeven slechts
Lees verder’ aan te vinken om het artikel volledig te kunnen lezen.

COLOFON

vzw 't Scheldt

Redactie en administratie:

Helenalei 53,

2018 Antwerpen

tel: 03 239 70 22 

loopfoon: 0486 054 510

fax: 03 230 83 54

-----

redactie@tscheldt.com

 

webpagina:

www.tscheldt.be


Hoofdredacteur:

Bert Murrath

 

SOFTWARE VAN

KOPPA DIGITALE MEDIA

T 0485 74 70 34

E Info@koppa.be