header

HvdN 11-02-2016

Adriaan van Gansen

ACTUEEL

DE VOLSTREKTE ONBETROUWBAARHEID VAN ENE

GEORGE TIMMERMAN

REDACTIELID VAN APACHE.

*

Door de 'schurk' (Cfr Walter Grootaers) Develder Maurice werd correspondentie toegestuurd aan de Apache-collega van Jan Walraven , George Timmerman.
Timmerman
is o.a. bekend wegens het falen onder zijn leiding van een degelijke ontslagregeling voor de door De Morgen gedumpte journalisten. Zelf vloog Timmerman buiten wegens onbekwaamheid.

Niemand vertrouwt Maurice Develder. Ziehier wat Jan Walraven - collega van George Timmerman - over dat sujet schrijft in Apache:

Personeel gedumpt, openstaande betalingen en andere ballast via een faillissement afgeworpen en de titel P-Magazine voor een prikje opnieuw op zak. Zelf noemt Maurice De Velder zijn af-aan-relatie als eigenaar van het mannenblad ‘een succes’. Apache brengt in beeld hoe de zakenman zijn medewerkers onder wettelijk toezicht uitkleedde en dumpte.

Dan zou je denken dat, als van zo'n sujet berichten binnenkomen die volstrekt onbruikbaar zijn.

Niet voor George Timmerman en het toont hoe terecht zijn ontslag was bij De Morgen.

Wij weigerden indertijd, op de vraag van Maurice Develder in te gaan, een afspraak vast te leggen tussen hem en een medewerker van ons blad, de directeur van BBI. Maurice Develder beloofde 100 000 euro te schenken als wij erin zouden slagen dat contact te leggen. Wij deelden hem mede dat de BBI een bureau heeft en dat hij als hij vragen had zich tot dat bureau moest wenden.

Dat George Timmerman de leugens en verdachtmakingen klakkeloos overneemt van Develder is een bedenkelijke,  typisch linkse mentaliteit. Het werpt een schrtil licht op de 'journalistieke' kwaliteit van Apache.
De tekst van Jan Walraven is in de loop van de dag verdwenen van de webstek van Apache zodat hun lezers niet mogen weten wat een schurk die Develder is.

Wij danken George Timmerman voor de reclame voor 't Scheldt. Dat deed ons deugd.


 

2016-02-11 13:30:53

HvdN 10-02-2016

Sauer

ACTUEEL

AVE  MARIE  ROSE  AVE

8 Februari was het precies vijf jaar geleden dat Marie-Rose Morel (ex NVA/VB) overleed. Tijd om de media te beroeren. Volgens Gazet van Antwerpen van 10 februari komt er mogelijk een monument voor Marie ­Rose Morel op de begraafplaats in Schoten. Dit monument zou geplaatst moeten worden op het erepark voor overleden gemeenteraadsleden aldus lokaal VB voorzitter Piet Bouciqué, die zo de herinnering aan de Mata Hari van het VB levendig wil houden. Wanneer het effectief zou opgericht worden, is het maar hopen dat er bij bezoek aan dit monument geen jeruzalemsyndroom zal optreden. Enige vorm van politiek masochisme is Piet Bouciqué (VB gemeenteraadslid en afdelingsvoorzitter) duidelijk niet vreemd, want hoe kun je nu voor een monument ijveren voor de persoon die er in korte tijd in geslaagd is om de eens zo onstuitbare politieke vechtmachine roemloos te laten stranden in de coulissen van het politieke circus?

Is GvA redacteur van dienst (Jan Auman) een perfide ruziestoker of een onderbetaalde beginneling want hij slaagt er in om bij het artikel een foto te laten afdrukken van VB-prikkelpop Anke Van dermeersch, de zelf uitgeroepen aartsvijand van Rose Marie Morel. Bij leven en welzijn werd Van dermeersch door het koningspaar Morel-Vanhecke nog spottend vergeleken met de toenmalige president van Oekraïne Joelia Tymosjenko. Maar mogelijk had de redacteur een delirium tremens nadat hij was blijven plakken in café Den Trol, want op dezelfde bladzijde brengt de man een berichtje over het feit dat An-Sofie Dewinter (dochter van ) mogelijk zal kandideren op de VB gemeenteraadslijst in Schoten.

De bourkini-dochter van de geldhongerige VB'er woont sinds 2 jaren in Schoten zo weet de journalist… maar hij plaatst dan wel een foto van Veroniek Dewinter (jongste dochter van) bij het artikel...

SAUER

 

2016-02-10 14:55:46

1224 Van A tot Z

Redactie

Lees 't Scheldt 1224 in één keer...

2016-02-16 00:00:00
Lees verder>>

1224 Van A tot Z

Redactie

Lees 't Scheldt 1224 in één keer...

2016-02-16 00:00:00
Lees verder>>

1224 Inh

Redactie

IN DIT NUMMER

Prenten van: Harry * Toni * Hansha * Manten * Fré * Bob

Blz. 1: An Oniem
Blz. 2: Katelijne Felix Ereburger- Jaarboek Felix Timmermans

Blz. 3: Boerskot bericht uit Zuid-Afrika

Blz. 4/5: Dagklapper * Antonius * Volksweerkunde * Onze Even-naaste * Citaat I Kaaiman in De Tijd: * Citaat II * Sauer Vintage en retro zijn in bij het VB

Blz. 6/7: Boekbesprekingen door Katelijne *

Blz. 8: Sylvain Ephimenco Zelfs Hans Teeuwen maakt geen liedjes meer over ‘je weet-je-wel’ * Blatt Leser ‘Thomas en Alexia Leysen, genetisch geëngageerd’

 

2016-02-16 00:00:00

1224 Hfd

Blatt Leser

ACTUEEL

An Oniem

Sommigen vragen zich af waarom het edele schrijverskorps van uw lijfblad zich wegsteekt achter schuilnamen. Of dacht u echt dat Blatt Leser, Gerard Van Clapdorp, Rammer, Sinjoor, Homo Criticus, El Diablo, Katelijne en tutti quanti op onze identiteitskaarten staan te blinken?
Neen, uiteraard niet. En daar zijn gegronde redenen voor.

Katelijne is bang...

 

2016-02-16 00:00:00
Lees verder>>

1224 Act I

Katelijne

ACTUEEL I

Felix ereburger.

43 ste Jaarboek Timmermans-Genootschap

De voorzitter van het Felix Timmermans-Genootschap, Marc Somers, is zwaar in zijn wiek geschoten. In zijn Woord vooraf voor het 43ste Jaarboek van de vereniging steekt hij zijn onbegrip over een aantal zaken dan ook niet weg. Zo zijn er de plannen van de stad Lier om het Timmermans-Opsomerhuis in 2018 volledig op te doeken en de nu erin ondergebrachte permanente tentoonstelling - die meer omvat dan Timmermans alleen - in afgeslankte vorm onder te brengen in een nieuw op te richten Stedelijk Museum. ‘Waar kunnen we voor Felix - in 2014 nog aangesteld als ‘ereburger’ van Lier - asiel aanvragen?’, zo sakkert hij.
Ook het feit dat de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde in zijn canon van 51 werken van Nederlandstalige schrijvers uit Noord en Zuid die ‘er toe doen’, straal de Pallieter van Timmermans negeert, is voor Somers onbegrijpelijk en voor hem zeker een reden om in het Pallieter-jaar 2016 niet bij de pakken te blijven zitten.
Het 43 ste Jaarboek van het Genootschap geeft alvast een stevige aanzet. Centraal erin immers staat Pallieter met ondermeer een studie van Mon Van den Heuvel van de tekstvergelijking tussen verscheidene Pallieter-edities en een bijdrage van Jan H. Melsen over de Pallieter-tekeningen van zijn grootvader Marten Melsen. Uit de collecties van het Letterenhuis diepte Marc Somers de briefwisseling op tussen Timmermans en zijn vriend Hendrik Cox (1892-1971), kunstenaar en zakenman en vaak Timmermans' eerste lezer en criticus. Het gaat om de correspondentie tussen 1919 en 1930.
Een tweede deel, dat loopt tot de dood van Timmermans, komt in volgend jaarboek. Een ander thema in het 43ste Jaarboek is Timmermans en de mystiek van de laat-middeleeuwse filosoof en theoloog Eckhart von Hochheim, meestal Meister Eckhart genoemd. Pater Marcel Braekers, provinciaal van de Vlaamse dominicanen heeft het in dit verband over Timmermans als aandachtige lezer van de Rijnlanse mystiek; G.C. De Soete over Timmermans' geloof belicht vanuit een minder gekende hoek. Totaal niet geweten tot nog toe was dat Timmermans in 1944 zijn medewerking verleende aan het jongerenweekblad De Rakker dat ruim aandacht besteedde aan strips maar slechts een kort leven beschoren was. Met tekst en illustraties doet Fons De Roeck deze vondst de wereld kond.
Dankzij het Jaarboek brengen we ook een (fictief) bezoek aan de schrijver, aan het werk in een huisje op het Lierse Begijnhof. We doen dit in gezelschap van journalist Johan de Maegt en een hele rij historische en fictieve figuren, onder meer uit Timmermans' werk.
Het traditionele Mengelwerk in de publicatie vloeide als naar gewoonte uit de pen van de onvermoeibare Gaston Durnez wiens laudatio, uitgesproken bij de verlening van het ereburgerschap aan Timmermans, eveneens integraal is afgedrukt. Van deze plechtigheid op het Lierse stadhuis maakte fotograaf Mon Rottiers trouwens een mooie reportage, ook terug te vinden in het Jaarboek.
Het Jaarboek van het Felix Timmermans-Genootschap, 170 bladzijden dik en rijk geïllustreerd met (vaak nooit eerder gepubliceerde) foto's, handschriften en tekeningen, kost 30,00 euro (verzendkosten inbegrepen).
timmermansHet Jaarboek Felix Timmermans) kan besteld worden bij Hilde Matthysen, Jozef Ickxstraat 87, B 2180 Ekeren (e-mail: hildematthysen@telenet.be). Bankrekeningnummer van het Genootschap is: BE67 4024 0763 2187. Op hetzelfde adres kan ook informatie bekomen worden over eventueel lidmaatschap van het Genootschap.

Katelijne

 

2016-02-16 00:00:00

1224 Act II

Blatt Leser

ACTUEEL II

‘Thomas en Alexia Leysen, genetisch geëngageerd’ aldus de kop in De Standaard Magazine (23/1) over vader en dochter Leysen, die zich kennelijk bezig houden met de wereld te verbeteren. Vader bekend om zijn vaardig ondernemersschap (Umicore, KBC...) waar te weinig aandacht voor is in de pers (excentrieke malloten zoals Marc Coucke en Willy Naessens zijn natuurlijk leuker om toe te lichten), dochter omdat ze zich onnuttig bezighoudt met onbestaande theater- en filmprojecten, en dan uiteraard ook de tijd heeft om ons allen de les te spellen met wat we wel en niet mogen eten. Terwijl vroeger onderpastoors zich bezighielden...

 

2016-02-16 00:00:00
Lees verder>>

1224 Almanach

Redactie
Dagklapper

Het kort maandeke is dikwijls het stortmaandeke
***

WEEK
VAN 16 - 22 FEBRUARI 2016

 

2016-02-16 00:00:00
Lees verder>>

1224 Even

Redactie
Onze evennaaste

* Volksweerkunde

* Soep...

* Citaat I Kaaiman

* Jaarboek Felix Timmermans

* Citaat II

* Sauer Vintage en retro zijn hip en in... ook bij het VB

* Nieuwjaarslunch VB Antwerpen

* Jan Penris moet nuchter blijven...

 

2016-02-16 00:00:00
Lees verder>>

1224 K & K

Katelijne
SCHOUWTONEEL

BOEKBESPREKINGEN

door Katelijne

*

LIEFDE

*

Ochtendgave

*

Bloedlijn

 

2016-02-16 00:00:00
Lees verder>>

1224 Z A

Boerskot
Boerskot

* Toestroming na Europa ingrypende implikasies

* 'Salarisse' van NW-spookwerkers verdwerg Nkandla

* 1 000 jaar om grondeise af te handel

* Voorkomingsplan vir agitasie op kampusse

 

2016-02-16 00:00:00
Lees verder>>

1224 Ephi

Ephimenco
ephimenco

Zelfs Hans Teeuwen maakt geen liedjes meer over 'weet-je-wel'

Na de aanval op een joodse leraar in Marseille, de aanrandingen in Keulen en de aanslagen in Parijs klinken er overal aanbevelingen die ons leven veiliger moeten maken, stelt Ephimenco, maar die zwaar ingrijpen in ons leven.
Zijn voornaam wordt in Frankrijk niet vrijgegeven, maar we weten wel dat deze jonge immigrant van vijftien jaar van Koerdische origine is...

 

2016-02-16 00:00:00
Lees verder>>

1224 Colofon

Redactie

JAARABONNEMENT

Fax: € 105 * Gedrukt: € 120 * Via internet en pdf: € 80

65+ en studenten: gedrukt € 100 * internet € 60

***

STEUNABONNEMENT: € 250

***

Fortisbank 001 3275577 60 * IBAN BE 73 0013 2755 7760

BTW: BE 465 269 606

***

’t Scheldt, Fax- en E-post-krant

uitgegeven door de vzw ’t Scheldt,
Helenalei 53, 2018 Antwerpen.
’t Scheldt verschijnt wekelijks.

Hoofdredacteur en verantwoordelijk uitgever:
Bert Murrath, lid VJV.

Medewerkers, schrijvers, tekenaars, fotografen
worden niet betaald
en zijn verantwoordelijk voor hun bijdrage.

***

Redactie en Administratie:

vzw ’t Scheldt Helenalei 53, 2018 Antwerpen

*

Tel: 03 239 70 22 & 0486 05 45 10

***

E-post: redactie@tscheldt.com

Web: www.tscheldt.be

***

 

2016-02-16 00:00:00

Bericht

Koning Onbenul 2015

onbenul luwel

Koningin Troela 2015


koningin troela 2015

*


 

aank

’t Scheldt is een onafhankelijk satirisch weekblad.
Alle medewerking (tekeningen, teksten enz.) gebeurt vrijwillig
en wordt niet vergoed.

Wij versturen gratis en wanneer het past een nieuwsbrief.
Abonnees kunnen vorige nummers raadplegen en afdrukken.

’t Scheldt wordt verspreid : gedrukt, per fax, per e-post
en op internet. Internet-abonnees hoeven slechts
Lees verder’ aan te vinken om het artikel volledig te kunnen lezen.

COLOFON

vzw 't Scheldt

Redactie en administratie:

Helenalei 53,

2018 Antwerpen

tel: 03 239 70 22 

loopfoon: 0486 054 510

fax: 03 230 83 54

-----

redactie@tscheldt.com

 

webpagina:

www.tscheldt.be


Hoofdredacteur:

Bert Murrath

 

SOFTWARE VAN

KOPPA DIGITALE MEDIA

T 0485 74 70 34

E Info@koppa.be


Untitled Document Free counter and web stats